Seksjonsleder - juridisk, sikkerhet og dokumentforvaltning 

Arbeidsgiver
Troms politidistrikt
Stillingstittel
Seksjonsleder
Frist
14.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Er du jurist og motivert for en ansvarfull og spennende stilling  i Troms politidistrikt? Er du en dyktig ledertype som kjenner deg igjen når vi sier at du er stukturet, faglig trygg og flink med folk? Les videre, det er kanskje nettopp deg vi søker!

Du vil lede en seksjon med fire hyggelige, erfarne og kompetente medarbeidere, og i tillegg innehar du rollen som personvernrådgiver i Troms politidistrikt.

Som seksjonsleder skal du bidra til at politidistriktet og driftsenhetene når sine mål, og at stab for virksomhetstryring sine tjenester holder et høyt nivå.                             

Som personvernrådgiver vil du blant annet ivareta rådgivning internt, juridiske utredninger og høringsuttalelser innen stillingens ansvarsområde.

Fortsatt interessert? Les mer om stillingen under arbeidsoppgaver lenger ned i annonsen.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidat vil vi vektlegge disse verdiene. Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens styringssystem, ha forståelse for etatens samfunnsrolle og framtidige utfordringer samt enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag.

Tilsettingskjer på vilkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og personalreglement. Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Troms politidistrikt praktiserer vanligvis seks måneders prøvetid. Ansettelse skjer på vilkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og personalreglement.
Vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden. Søknader vil ikke bli vurdert dersom dokumentasjon mangler. Det må også legges ved godkjenning fra NOKUT for eventuell utenlandsk utdanning.

Ved å søke jobb i Troms politidistrikt samtykker du til at det utføres en skikkethetsvurdering.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av seksjonen, herunder fagansvar, personal, budsjett- og resultatansvar
 • Ivareta oppgaver under sikkerhet, IKT, arkiv, politimesterens forkontor
 • Vedlikehold og oppdatering av instrukser innen ansvarsområdet, herunder også vurdere behov for nye instrukser
 • Personvernrådgiver etter Politiregisterloven, personopplysningsloven og personvernforordningen. (GDPR)
 • Rådgivning, juridiske utredninger og høringsuttalelser innen stillingens ansvarsområde
 • Ivareta behandlingsansvarliges ansvar for forvaltning av lokale registrer

Ønsker du vite mer om Troms politidistrikt og/eller arbeidsoppgaver før du sender oss søknad?  Vi hører gjerne fra deg!                                                                                            Seksjonsleder Gunnar Pallesen kan treffes på telefonnr 77 79 76 58.

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Master i rettsvitenskap eller Cand. Jur
 • Relevant yrkeserfaring som jurist 
 • Beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Kunne klareres for HEMMELIG jf. Sikkerhetsloven 
 • 30 studiepoeng innen ledelse, eller villig til å ta slik utdanning 

Ønskelig:

 • Erfaring med personvern etter politiregisterloven og/eller personopplysningsloven
 • Erfaring innen Informasjonssikkerhet
 • Erfaring med revisjon/internkontroll
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, selvgående og engasjert
 • Flink i muntlig kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Analytiske evner
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 •  

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å utforme fremtidens politi.
 • Stillingen lønnes som avdelingsleder i stillingskode 1407, fra kr 790 100 til kr 840 000.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Troms politidistrikt omfatter 18 kommuner i Troms og Finnmark fylke. Politidistriktet har politi- og påtalemyndighet i norsk økonomisk sone utenfor hele Nord-Norge og i havområdene utenfor Svalbards territorialfarvann. I tillegg har politidistriktet ansvar for norsk sokkel, inkludert olje- og gassinstallasjoner, fra Lofoten og nordover og utenfor Svalbard.


Hovedsetet og operasjonssentralen for politidistriktet er lagt til politihuset i Tromsø. Politidistriktet har ca. 550 ansatte organisert i fem geografiske enheter med ti politistasjoner, fem fellesenheter og tre lederstøttestaber.


Troms politidistrikt arbeider for å ha høy tillit i befolkningen. Våre innbyggere skal oppleve at de bor i en trygg del av landet, hvor politiet er tilgjengelig for dem både i hverdag og krise. Politidistriktet skal arbeide kunnskapsbasert og samtidig være en handlekraftig organisasjon som har evne til å utvikle seg i takt med samfunnet, kriminalitetsbildet og innbyggernes forventninger. Politidistriktet skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass for sine medarbeidere.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø
Stillingsfunksjon
Jurist / Advokat,
Ledelse

Nøkkelord

Seksjonsleder

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Gøril Heitmann
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Telefon
77 79 76 60
Kontaktperson
Gunnar Pallesen
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
77 79 76 58
Følg firma
134 følger dette firmaet

Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288855015
Sist endret 27. jan. 2023 08:20

Rapporter annonse