Dagleg leiar

Arbeidsgiver
Norges Fotballforbund
Stillingstittel
Dagleg leiar
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Fast
NFF Sogn og Fjordane organiserer eit mangfald av fotballaktivitetar, i samarbeid med våre klubbar. Vi har eit godt samspel med våre breiddeklubbar og toppfotballen i kretsen. Kretsen omfattar 72 klubbar med til saman 930 lag og ca 12000 aktive der ca 8000 er born og unge. Vår ambisjon er ambisjon er å styrke rekrutteringa og kvaliteten i aktiviteten.  

Stillinga er ein av dei mest spennande posisjonane i NFF for den som vil vere med på å påverke utviklinga av norsk fotball. Forvaltningsseksjonen i kretsen er godt organisert og velfungerande. Ei sterk utviklingseinheit arbeider med klubb-, aktivitet-, trenar- og spelarutvikling, og vi har mål om å vidareutvikle denne ytterlegare i dei kommande åra. Dette vil vere ei av hovudoppgåvene, i tillegg til alle administrative funksjonar i kretsen.  

Rapporteringsansvaret er todelt. Dagleg leiar rapporterer til kretsstyret sin leiar i fagpolitiske spørsmål. Dagleg leiar er ein del av generalsekretæren sin stab og rapporterer administrativt til direktøren i utvikling- og aktivitetsavdelinga i NFF.  

NFF legg vekt på breidde og mangfald i arbeidslivet. Kvalifiserte søkjarar blir oppfordra til å søkje, uavhengig av kjønn, etnisitet og nedsett funksjonsevne. Særskild kvinner blir oppfordra til å søkje.  
 

Arbeidsoppgaver

 • Hovudansvarsområdet vil vere dagleg leiing av kretskontoret som i hovudsak er delt i to arbeidsområder: forvaltning og utvikling
 • Personalleiar for dei tilsette på kretskontoret
 • Saksførebuingar til kretsstyremøter og administrativt ansvarleg for gjennomføring av kretsting
 • Sørge for at kretsen sitt rekneskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltninga er ordna på ein betryggande måte
 • Utstrakt kontakt med kretsen sine klubbar
 • Ansvar for å følgje opp kretsen sin handlingsplan i samarbeid med utviklingseinheiten, kretsstyret og NFF sine fagavdelingar sentralt
 • Vere ein del av eit kollegium på 18 daglege leiarar som skal bidra til utvikling av norsk fotball, herunder både forvaltnings- og utviklingsområdet  

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og praksis, herunder leiarerfaring. Høgare utdanning er ein fordel  
 • God kunnskap om fotballorganisasjonen  
 • God IT-kunnskap  
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk - muntlig og skriftlig  

Personlige egenskaper

 • Strukturert og løysingsorientert med stor arbeidskapasitet
 • Gode relasjonnelle ferdigheiter
 • Fleksibel og likar å jobbe i team  
 • Gode evner til å kommunisere internt og eksternt 
 • Gjennomføringsevne 
 • Strategisk tankegang 
 • Inspirerande, motiverande og nytenkende leiar

Vi tilbyr

 • Løn etter kvalifikasjonar 
 • Gode pensjons- og personforsikringar (inkl. behandlingsforsikring)
 • Spennande organisasjon i stor utvikling 


 

Om arbeidsgiveren

NORGES FOTBALLFORBUND (NFF), er landets største særidrettsforbund med 351 784 aktive medlemmer hvorav 108 962 er jenter/kvinner. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 fotballkretser, 1.730 klubber og 27.165 lag. Organisasjonen har  250 heltidsansatte/engasjerte og 130 000 tillitsvalgte. Det spilles ca 330 000 kamper pr år. NFF og kretsene administrerer ca 2.839 dommere. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 120 årsverk (faste og engasjerte). NFFs kostnader i 2021 var på 955 mill kr. Vår visjon er "FOTBALL FOR ALLE - gleder, drømmer og fellesskap".  

Sektor
Organisasjoner
Lederkategori
Leder
Sted
Trolladalen 26, 6856 Sogndal
Bransje
Annet,
Idrett og trening
Stillingsfunksjon
Annet,
Ledelse

Nøkkelord

Daglig, leder,, fotballkrets,, fotball,, Sogndal

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Alf Hansen
Stillingstittel
Direktør NFF Sport Utvikling- og aktivitetsavdelingen
Telefon
995 72 317
Følg firma
214 følger dette firmaet

Trolladalen 26, 6856 Sogndal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288758403
Sist endret 23. jan. 2023 13:05

Rapporter annonse