Utløpt

Ekspedisjonssjef næringspolitisk avdeling

Arbeidsgiver
Nærings- og fiskeridepartementet
Stillingstittel
Ekspedisjonssjef næringspolitisk avdeling
Frist
02.03.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
Om stillingen

Vi søker en helhetstenkende og utviklingsorientert leder med god rolleforståelse og ledererfaring, gjerne fra departement.

Næringspolitisk avdeling har en sentral rolle i departementets arbeid med å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar til samlet verdiskaping. Det vil være viktig at du som ekspedisjonssjef har interesse for langsiktige utviklingstrekk og samtidig tar aktive initiativer og er gjennomføringssterk i det daglige. Avdelingen følger utviklingen innen ulike næringer, vurderer hvordan rammebetingelser og eventuelle nye eller endrede reguleringsforslag påvirker verdiskapingen i næringene og i norsk økonomi. Den har også etatsstyringsansvar for flere underliggende virksomheter. Næringspolitisk avdeling - regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/org/avdelinger/np/id528217/)

Å sikre gode rammebetingelser for næringslivet krever innsats fra flere fagfelt og samfunnssektorer. Ny ekspedisjonssjef må ha nødvendig tyngde, kommunikasjonsevner og gjennomføringskraft til å være drivende i utviklingen, både internt i NFD, overfor andre departementer, i samhandling med virkemiddelapparatet, næringslivet og andre samfunnsaktører, både nasjonalt og internasjonalt.

Ekspedisjonssjefen vil være nær rådgiver for departementets politiske ledelse. Stillingen rapporterer til departementsråd og faglig også til assisterende departementsråd. Du er en del av departementets toppledergruppe og vil bidra til god samhandling også utover eget ansvarsområde.


Ved valg av ny ekspedisjonssjef vil vi videre legge vekt på
  • relevant utdanning på masternivå. Samfunnsøkonomisk kompetanse vil være en fordel
  • kunnskap om næringspolitikk og erfaring med etatsstyring
  • solid rolleforståelse og innsikt i politiske beslutningsprosesser i sentralforvaltningen
  • gode samarbeidsegenskaper med evne til å drive samhandlingsprosesser internt og eksternt
  • sterke analytiske evner, helhetsblikk og troverdighet
  • solid ledererfaring, evne til å lede, motivere og utvikle en avdeling med ca. 50 kompetente medarbeidere
  • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Lønn etter avtale innen statens lederlønnssystem. Du må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

NFD ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge for medarbeidere som eventuelt har særskilte behov for det. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn.


Offentlig søkerliste og kontakt

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no som bistår i rekrutteringen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.


Om arbeidsgiveren

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for en størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi innenfor bærekraftige rammer. NFD har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og havpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Departementet arbeider for gode rammebetingelser for næringslivet. NFD skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk.

Departementet er faglig sekretariat for næringsministeren og fiskeri- og havministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og havpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.

Departementet har ca. 360 ansatte. Les mer på Nærings- og fiskeridepartementet - regjeringen.no

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Kongens gate 8, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon,
Annet
Stillingsfunksjon
Ledelse
Følg firma
623 følger dette firmaet

Kongens gate 8, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288404784
Sist endret 8. feb. 2023 11:29

Rapporter annonse