Leder brann- og redningsvesenet

Arbeidsgiver
Evje og Hornnes kommune
Stillingstittel
Leder for Setesdal brannvesen IKS
Frist
05.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Setesdal brannvesen IKS har ansvar for brann- og feiertjenesten for kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Vi er om lag 8200 innbyggere og har 8 heltids- og 80 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. Administrasjonen er på Evje. Selskapets formål er å dekke kommunenes plikter, oppgaver og behov etter brann- og eksplosjonsvernlovens krav.

Leder av brann- og redningsvesenet er daglig leder for Setesdal Brannvesen IKS og har det samlede ansvaret for selskapet. Det er nødvendig å balansere god forståelse av brann- og redningsvesenets samfunnsoppdrag, sammen med sunn virksomhetsstyring, for å lykkes i jobben.

Leder av brann- og redningsvesenet rapporterer til styret og representantskap for Setesdal Brannvesen IKS.

Arbeidsoppgaver

- daglig ledelse av Setesdal Brannvesen IKS
- beredskapsledelse
- ansvar for at oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter ivaretas og følges opp på en effektiv og sikker måte
- utarbeide langsiktige strategier, prioriteringer og målsettinger i tråd med overordna mål og rammer
- god personaloppfølging og sikker økonomistyring
- videreutvikle samarbeidet med eierkommunene og eksterne samarbeidsaktører
- overordna vakt (hjemmevaktordning)
- listen er ikke uttømmende

Kvalifikasjoner

Oppfylle forskriftsfesta krav til stillingen:
- yrkesutdanning i forebyggende brannvern, kurs i overordna vaktberedskap og innsatsledelse (senest gjennomført to år etter ansettelse)
- minimum relevant utdanning på bachelornivå, ha kvalifikasjoner som leder av forebyggende og/eller beredskapsarbeid og minst to års erfaring som leder

Erfaring fra ledende stilling med ansvar for drift, herunder økonomi, fag og personalansvar.
Politiattest etter brann- og eksplosjonsvernloven § 18 må fremlegges før eventuell ansettelse.

Personlige egenskaper

- solide lederegenskaper, herunder evne til å lede og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse
- tenker langsiktig og gjør rasjonelle vurderinger og prioriteringer
- strukturert, etterrettelig, arbeidsom og flink til å samarbeide
- gode evner til skriftlig og muntlig kommunikasjon
- gode digitale ferdigheter/ IKT kompetanse
- evne til å lede og ta gode beslutninger under press

- personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi ser etter en leder som kan kombinere strategisk arbeid med operativ handling, som er handlekraftig og som kan utøve god dialog med styret og eierne. Vi ser samtidig etter en samlende leder som vil skape tillit hos de ansatte.

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende lederstilling i et selskap med svært viktig samfunnsoppdrag, med motiverte og engasjerte ansatte.
Lønn, tiltredelsesdato og andre arbeidsvilkår etter avtale. 

Styret ansetter brannsjef etter helhetlig vurdering av søkernes kvalifikasjoner. 

Om arbeidsgiveren

 Evje og Hornnes er et sentralt
beliggende handels- og regionsenter midt i Agder. Vi har et bredt og aktivt
næringsliv med en stor handelsstand, opplevelsesturisme og tjenesteytende
næringer i vekst. Kommunen er veldreven, har over 3.600 innbyggere - og vi blir
flere! 


 Her er trygge
oppvekstvillkår, mangfoldige og attraktive fritidstilbud og gode kommunale
tjenester. Du finner vakker natur med skog, fjell og elven Otra som samlet gir
flotte fritidsmuligheter sommer som vinter. Sammen med kort vei til det
meste er kommunen
et attraktivt bo-, arbeid- og feriested.
Besøk oss gjerne på www.e-h.kommune.no.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Verksvegen 48, 4735 Evje
Stillingsfunksjon
Brannvern

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Olav Nese
Stillingstittel
Konst. leder brann- og redningsvesenet
Telefon
975 79 226
Kontaktperson
Monica Verdal
Stillingstittel
Styreleder brann- og redningsvesenet
Telefon
971 75 766
Følg firma
Bli den første til å følge firmaet!

Verksvegen 48, 4735 Evje

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 287906540
Sist endret 16. jan. 2023 13:19

Rapporter annonse