Er du vår nye avdelingsleder for legetjenesten?

Arbeidsgiver
Lunner kommune- helse og mestring
Stillingstittel
Avdelingsleder for legetjenesten
Frist
29.01.2023
Ansettelsesform
Fast

Lunner kommune er i en prosess hvor fastlegekontorene planlegges overført til i kommunaldrift. Kommunen har i dag to fastlegekontorer med totalt 9 fastleger og 8 hjelpepersonale. Av fastlegene er foreløpig 3 i kommunal stilling. Målsetningen er å drive legekontorene kommunalt, hvor noen leger jobber i kommunale fastlegestillinger og noen av legene har tilknytning som næringsdrivende leger. Øvrig personale vil bestå av helsesekretærer, sykepleier og bioingeniør. Utviklingen av allmennlegetjenesten skjer i en fremoverlent kommune som har vist bred politisk og administrativ vilje til å imøtekomme fremtidens utfordringer og tjenestebehov på en nytenkende og innovativ måte. 

Vi søker etter en avdelingsleder som skal inngå i et lederteam sammen med to andre avdelingsledere i enheten: utredning, behandling og rehabilitering. Avdelingsleder skal ha ansvar for daglig drift av legetjenesten, herunder drift av to legekontorer plassert på Harestua og Roa med personal og økonomiansvar. Arbeidsoppgavene vil fra starten også gjelde å bidra med etablering av legekontorene som en del av de kommunale tjenestene og innpasse legekontorene i et tettere samarbeide med kommunens øvrige tjenester. Dette utviklingsarbeidet vil være i tett samarbeid med enhetslederen / kommuneoverlegen.

Arbeidsoppgaver, i samarbeid med øvrige ledere

 • Daglig drift og økonomistyring av legekontorene
 • Faglig ansvar for kvalitet og tjenesteutvikling i enheten
 • Personalansvar og nærværsarbeid
 • Informasjon og opplysningsarbeid om legetjenesten til befolkningen
 • Rekruttering
 • Samarbeid med øvrige avdelinger
 • Utviklingsarbeid i enheten i tråd med definerte planer og mål
 • Realisere målsetting om en bedre innlemmet allmennlegetjeneste i kommunens samlete tjenesteapparat

Kompetanse

 • Helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå er et krav
 • Ledererfaring og eventuelt videreutdanning i ledelse er ønskelig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Personlige egenskaper

 • Du brenner for og bidrar til nytenking og utvikling
 • Du har lederfaring eller er tydelig på hvorfor du vil bli en god leder i Lunner
 • Du er tydelig og skaper engasjement hos ansatte
 • Du er god på samarbeid med tjenestemottakere
 • Du brenner for et profesjonelt fagmiljø og bidrar til dette
 • Du er løsningsorientert
 • Du har grunnleggende IKT-kompetanse, og bruker tilgjengelige digitale verktøy
 • Du har god fremstillingsevne muntlig og skriftlig

Politiattest/annet

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling. 

Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll.

Lønns og arbeidsvilkår

 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • God personalpolitikk
 • Gode låne- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidslivsordning

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Tjenesteområdet Helse og mestring i Lunner kommune skal levere tjenester av høy kvalitet. Virksomhetene er inne i en spennende utvikling, med fokus på hverdagsmestring, kompetanse og tjenesteutvikling. Nye omsorgsboliger på Roa og nytt helse- og omsorgssenter på Harestua er tatt i bruk. . Kommunen har også etablert nye boliger for personer med behov for tilrettelagte tjenester.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Sandsvegen 1, 2740 Roa
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

avdelingsleder, legetjeneste, helse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjarne Oure
Telefon
414 76 679
Følg firma
108 følger dette firmaet

Sandsvegen 1, 2740 Roa

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 287370901
Sist endret 12. jan. 2023 08:41

Rapporter annonse