Utløpt

Hardanger og Voss museum søkjer avdelingsleiar ved Hardanger folkemuseum

Arbeidsgiver
Hardanger og Voss museum
Stillingstittel
Avdelingsleiar ved Hardanger folkemuseum
Frist
30.11.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med HAMNØY AS

Hardanger og Voss museum er den største kulturinstitusjonen i regionen. Museet har sett som mål at ein gjennom fagleg arbeid og stort engasjement skal vera ein sentral samfunnsaktør i regionen. Verksemda har vel 60 årsverk og omkring 60 millionar i omsetnad. Me søkjer no etter avdelingsleiar ved Hardanger folkemuseum. Stillinga rapporterer til direktør ved Hardanger og Voss museum og inngår i leiargruppa. 

Museet har ei allsidig drift. Me forvaltar kulturhistoriske bygg og samlingar, og driv formidling til eit breitt publikum i form av utstillingar, omvisingar, undervisningsopplegg og kurs i tradisjonelle handverk. Me har utleige av lokale, kafé og servering. Her er ei konsertscene for folkemusikk. Museet har om lag 11 faste tilsette, og fleire sesongtilsette.  

Hovudoppgåva til avdelingsleiar er å fylgja opp, koordinera og vidareutvikla alle desse varierte driftsområda, saman med dei tilsette, frivillige/venelag og eksterne samarbeidspartar. 

Me leitar etter ein lagbyggar som ønskjer å vere ein tydeleg, inspirerande og synleg leiar. Du evner å skape entusiasme for endring og utvikling. Saman med dyktige kollegaer vil du arbeide for å fremje Hardanger folkemuseum og Agatunet og vera ein viktig bidragsytar i utviklinga av vår verksemd. Du vert motivert av ei spanande og interessant leiarrolle innan kulturfeltet.  

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGÅVER:

 • Fagleg og administrativt ansvar for Hardanger folkemuseum, Agatunet, Bu museum og Skredhaugen. 
 • Budsjett- resultat- og personalansvar
 • Planleggja, fylgja opp og gjennomføra museet sine oppgåver og prosjekt
 • Søknadsarbeid og rapportering
 • Samarbeid og vidareutvikling

ØNSKA KVALIFIKASJONAR:

 • Relevant høgskule- eller universitetsutdanning
 • Leiarerfaring og relevant administrativ erfaring er ei føremon
 • Interesse og engasjement for kultur og historie
 • Relevant erfaring frå museumsfagleg/kulturfagleg arbeid er ei føremon 
 • Erfaring med formidling 
 • Gode språkkunnskapar på nynorsk og engelsk, skriftleg og munnleg

Talent, nysgjerrigheit og evne til å lære er viktigast. Dersom du har spisskompetanse på noko av det vi er på jakt etter, og har ambisjonar og eit ønskje om å utvikle deg vidare, oppmodar me deg til å vise interesse for stillinga. 

PERSONLEGE EIGENSKAPAR:

 • Oppteken av resultat og kvalitet
 • Lagspelar
 • Pågangsmot
 • Relasjonsbyggjar med god kommunikasjonsevne
 • Nysgjerrigheit og løysningsorientert 

Me tilbyr spanande og varierte utfordringar. Du vert del av eit kunnskapsrikt og inspirerande

arbeidsfellesskap. Regionen har eit mangfaldig kulturtilbod, og moglegheitene for friluftsliv på fjell og fjord er aldri langt unna. Museet tilbyr konkurransedyktig løn, gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar. 

Det må påreknast noko reiseverksemd, samt noko helge- og kveldsarbeid. 

Arbeidsstad vil vera ved Hardanger folkemuseeum på Utne. 

For meir informasjon, ta kontakt med rekrutteringspartnaren vår HAMNØY AS ved, rådgjevar Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200 eller rådgjevar Marita Eltvik Hansen, tlf. 909 31 870.

Vis interesse for stillinga ved å registrera CV-en og søknaden din snarast. Attestar og vitnemål skal leggjast ved søknaden. All kontakt blir handsama konfidensielt – også overfor oppdragsgjevar i innleiande fase dersom det er ønskjeleg.

Søknadsfrist:  30. november 2022 – søknader vert vurdert fortløpande.

Tiltreding: Etter nærare avtale.

Om arbeidsgiveren

Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum samansett av Hardanger folkemuseum, Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Kvam bygdemuseum, Ingebrigt Vik museum, Granvin bygdemuseum, Voss folkemuseum og kunsthuset Kabuso.


Hardanger og Voss museum har stor geografisk spreiing, og avdelingane har stor tematisk breidde. I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eitt av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunst- og kultursenter og  eit nasjonalt fartøyvernsenter. Museet er regionsmuseum for dei fire Hardangerkommunane og Voss herad. For meir informasjon, sjå https://hardangerogvossmuseum.no/ 

Hardanger folkemuseum er regionalt folkemuseum for kommunane i Hardanger. Museet vart etablert i 1911, og held til på Utne. Hardanger folkemuseum har også avdelingar på Bu og Skredhaugen, og forvaltar det nasjonale kulturminnet Agatunet, eit freda klyngetun som husar den unike Lagmannsstova frå om lag år 1220. Viktige fagområde er folkemusikk, tekstil, bygningsvern, fruktdyrkingshistorie og mellomalder.

Sektor
Organisasjoner
Lederkategori
Leder
Sted
Museumsvegen 36, 5778 Utne
Bransje
Kunst og kultur,
Museer, gallerier og kulturminne,
Reise og turisme
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Kontor og administrasjon,
Annet

Nøkkelord

ledelse,, administrasjon,, museum,, kultur,, historie

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jan Tore Hamnøy
Stillingstittel
Rådgiver
Telefon
411 02 200
Kontaktperson
Marita Eltvik Hansen
Stillingstittel
Rådgiver - research & analyse
Telefon
909 31 870
Følg firma
523 følger dette firmaet

Museumsvegen 36, 5778 Utne

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 278858608
Sist endret 28. okt. 2022 15:30

Rapporter annonse