Utløpt

Samferdselsdepartementet søker en erfaren og dyktig leder til stilling som

Arbeidsgiver
Samferdselsdepartementet
Stillingstittel
Luftfartsdirektør
Frist
06.11.2022
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Samferdselsdepartementet
Om Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan som skal være en pådriver for at luftfartsvirksomheten i Norge utøves på en sikker, effektiv og samfunnsnyttig måte. Luftfartstilsynet gir forskrifter og setter standarder for luftfartsvirksomheten i Norge, gir tillatelser og godkjenner de som vil drive virksomhet knyttet til luftfart samt fører tilsyn med at regelverk og fastsatte vilkår følges. 

Luftfartstilsynet er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet. Tilsynet har kontor i Bodø og for tiden ca. 180 ansatte med høy kompetanse på alle fagfelt innenfor luftfart. 


Om stillingen

Luftfartsdirektøren skal lede og videreutvikle Luftfartstilsynets rolle som myndighetsorgan, bidra til å sikre effektiv drift av tilsynet og styrke tilsynets forvaltningskompetanse. Tilsynsrollen på luftfartsområdet er i sterk utvikling, både teknologisk og markedsmessig, og direktøren skal sikre at Luftfartstilsynet deltar aktivt på dette området.

Luftfarten er en næring som i stor grad blir regulert av internasjonale rammebetingelser, særlig gjennom utviklingen av EU og EUs flysikkerhetsbyrå EASAs roller og fullmakter. Norge omfattes av dette regimet gjennom EØS-avtalen. En sentral oppgave for Luftfartstilsynet er å ivareta Norges forpliktelser og fremme Norges interesser i arbeidet opp mot EU og andre internasjonale organisasjoner.

Stillingen som luftfartsdirektør skal besettes for et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode.


Kvalifikasjoner
  • Erfaring fra ledelse på høyt nivå i større, komplekse organisasjoner
  • God kunnskap om og forståelse av politiske og forvaltningsmessige beslutningsprosesser
  • Erfaring fra internasjonalt arbeid og luftfart vektlegges
  • Relevant høyere utdanning
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Vi søker etter en erfaren, trygg og tydelig leder som har

  • en strategisk og helhetlig orientering
  • evne til å etablere gode relasjoner til aktørene i luftfarten og overfor andre myndigheter nasjonalt og internasjonalt
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • evne til å kunne stå støtt i krevende prosesser - både internt, i media og i offentlig debatt
  • evne til å skape tillit hos og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse

Generell informasjon

Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen på tlf. 22 24 83 37 eller 934 17 399.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Lønn etter avtale innenfor lederlønnssystemet i staten. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Arbeidsted: Bodø

Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi oppfordrer søkere til å krysse av om du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.  


Om arbeidsgiveren

Samferdselsdepartementet er regjeringens utøvende organ for politikkutforming, forvaltning, etatsstyring og eierstyring innenfor transportsektoren.

Samferdselsdepartementet skal bidra til effektive, tilgjengelige, sikre og miljøvennlige løsninger som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Sjøgata 45-47, 8006 Bodø
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Pilot og flypersonell,
Sikkerhet
Følg firma
359 følger dette firmaet

Sjøgata 45-47, 8006 Bodø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 276961389
Sist endret 14. okt. 2022 08:59

Rapporter annonse