Seksjonsleder for kunstnerisk produksjon

Arbeidsgiver
Kulturrådet
Stillingstittel
Seksjonsleder for kunstnerisk produksjon
Frist
16.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Kulturrådet
Om avdelingen 

Seksjonslederen skal lede seksjon for kunstnerisk produksjon i Kulturrådet. Seksjonen er del av avdeling for Kunstnerisk produksjon og formidling i Kulturrådet.Avdelingen skal bidra til at et mangfold av kunst- og kulturuttrykk av profesjonell kvalitet skapes og formidles til flest mulig.

 

Seksjonen har ansvar for forvaltning, rådgiving og utvikling av tilskuddsordninger som i hovedsak gjelder produksjon av kunst- og kulturuttrykk. Avdelingens oppdrag utføres i hovedsak gjennom å sikre sekretariatsfunksjonene for Kulturrådet, det kollegiale organet som forvalter Norsk kulturfond. Seksjonslederen rapporterer til avdelingsdirektør og er medlem av avdelingens ledergruppe.


Arbeidsoppgaver 

Arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • utvikling av Kulturrådets forvaltningspraksis og sekretariatsfunksjon
 • styre seksjonens ressurser slik at oppgaver lagt til seksjonen gjennomføres effektivt og faglig solid
 • lede og motivere ansatte
 • bidra aktivt i avdelingens ledergruppe
 • samarbeid på tvers av Kulturrådets avdelinger og seksjoner

Kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjoner - vi ser etter deg som har

 • utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå, særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring
 • solid kjennskap til og erfaring fra offentlig forvaltning og sekretariatsarbeid
 • relevant kunnskap om kunst- og kulturlivet
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid

Personlige egenskaper - vi ser for oss at du

 • gode mellommenneskelige egenskaper, spesielt knyttet til lederskap og rolleforståelse
 • kommuniserer godt muntlig og skriftlig
 • evner å manøvrere i endring
 • identifiserer deg med våre verdier: åpenhet, nysgjerrighet og integritet

 


Vi tilbyr
 • En mulighet til å være med å utvikle et mangfoldig kunst- og kulturliv i hele landet
 • Mange spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagfelt
 • En arbeidsplass med godt og ivaretakende arbeidsmiljø med kolleger som er nysgjerrig på ulike perspektiver og erfaringer 
 • En spennende stilling hos en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). 

Stillingen er plassert i stillingskode 1211 seksjonssjef, i lønnstrinn 77 - 82 med lønn fra kr 765 600 - 888 200,- pr. år etter Statens lønnsregulativ og Kulturrådets lønnspolitikk. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % medlemsavgift til Statens pensjonskasse.


Annet 

Kulturrådet er en inkluderende arbeidsplass, og ønsker å ansette flere personer som bidrar til utvikling av mangfold hos oss. Vi ønsker konkret å øke mangfold av innsikt, kunnskap, perspektiv og erfaringer for å bidra til mer mangfoldige og gode kunst- og kulturopplevelser for flere. 

Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CVen til å søke, og tilrettelegger arbeidsforholdene for alle våre ansatte.  Dersom vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli kalt inn til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav, og vi oppfordrer deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Disse opplysningene kan bli brukt anonymisert til statistikkformål som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Norsk kulturråd benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal, vil komme i betraktning til stillingen.

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør for Kunstnerisk produksjon og formidling Mariann Komissar på tlf. 95.262957


Om arbeidsgiveren

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og skal bidra til å løfte fram kulturens rolle i samfunnet. Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv. Vi er ca. 150 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø.

Våre verdier er; åpenhet - integritet - nysgjerrighet. www.kulturradet.no 

Hos oss vil du få verdifull erfaring og solid kompetanse innenfor offentlig forvaltning og utvikling av kultursektoren etter pandemien og inn i en ny tid. Du vil få?meningsfylte?arbeidsoppgaver i et mangfoldig fagmiljø.?Vi ser etter deg som ser muligheter, kan bidra til mangfoldige perspektiv?og til at kunst og kultur blir tilgjengelig for hele befolkningen.?? 

 

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
PB 48080 Nydalen, 0422 Oslo
Bransje
Kunst og kultur,
Offentlig administrasjon,
Annet
Stillingsfunksjon
Ledelse

Annonseinformasjon

FINN-kode 274103470
Sist endret 23. sep. 2022 10:01

Rapporter annonse