Har du lyst til å jobbe i en nyopprettet lederstilling innenfor tjenesteområdet Bibliotek i en vitenskapelig høgskole me

Arbeidsgiver
VID vitenskapelige høgskole
Stillingstittel
Leder bibliotektjenester
Frist
14.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Kort om stilling

Ved VID vitenskapelige høgskole er det ledig stilling som leder i tjenesteområde Bibliotek i seksjon for Bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv (BFHA).


Om enheten

Seksjonen inngår i Avdeling for forskning, som er ledet av prorektor for forskning.

Seksjonen skal tjenesteorganiseres fra 2023 med tre tjenesteområder: bibliotek, forskningsstøtte og arkiv. Den utlyste lederstillingen er primært knyttet til tjenesteområdet bibliotek.

Leder bibliotektjenester rapporterer til seksjonsleder for Bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv og vil være stedfortreder for seksjonsleder. Seksjonen har 25 ansatte fordelt på VIDs tre studiesteder i Bergen, Oslo og Stavanger


Ansvar og oppgaver

VID skal videreutvikle bibliotektjenester med brukeren i sentrum. Biblioteket skal være en inspirasjonskilde til læring og samhandling, og i tillegg være en viktig aktør i utviklingen av VIDs studiesteder.

Biblioteket skal bidra til utvikling av fysiske og digitale universelt utformede miljøer for studenter og ansatte.  Gode rutiner og systemer for gjenfinning og bruk av bibliotekets og samlinger er en forutsetning for å lykkes med dette.

I stillingen vil utviklingsarbeid knyttet til undervisning og informasjonskompetanse stå sentralt.

Kunnskaps- og forskningsbasert utvikling av tjenesteområde bibliotek er viktig i en sektor i stadig endring. 

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for de fysiske bibliotekenhetene ved studiestedene, samt undervisning og informasjonskompetanse.
 • Lede utvikling av tjenesteområde bibliotek på en effektiv og framtidsrettet måte til beste for høgskolen og høgskolebibliotekets brukere.
 • Personalansvar og resultatoppnåelse innenfor tjenesteområde bibliotek.
 • Skape en positiv kultur som stimulerer til et produktivt og godt arbeidsmiljø.
 • Legge til rette for- og bidra til at medarbeiderne får benyttet og utviklet sin kompetanse.
 • Bygge relasjoner til de to andre tjenesteområdene i seksjonen, i tillegg til øvrige organisatoriske enheter ved VID.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Realkompetanse med relevans for stillingen kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Relevant ledererfaring fortrinnsvis fra høyere utdanning.
 • Erfaring og faglig innsikt i utvikling av moderne bibliotektjenester.
 • Gode formulerings- og kommunikasjonsferdigheter både på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket i seksjonen er norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra utvikling av akademiske samlinger og læringsarealer tilknyttet bibliotekene.
 • Erfaring fra arbeid med informasjonskompetanse i utdanningsinstitusjoner.
 • Erfaring fra ledelse av førstelinje og servicefunksjoner.
 • Erfaring fra prosjekt- og innovasjonsarbeid.

Egenskaper

Vi søker deg som:

 • Har evne til å skape resultater gjennom å lede andre
 • Er utviklings- og samhandlingsorientert
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner
 • Er fleksibel, inkluderende og systematisk

Vi tilbyr
 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • Å jobbe i en bedrift i vekst, der du kan være med på reisen fra høgskole til universitet
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen innplasseres i stillingskode 1054 Kontorsjef (l.tr. 72 - 79). Lønnsplassering vurderes i henhold til innplassering i stillingskode og ansvarsområde, samt kandidatens utdanning og arbeidserfaring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger, og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning, oppfordres menn til å søke.


Søknad og kontakt

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Innsendelse av søknad

Søknad med vedlegg sendes via lenken Søk stillingen øverst på denne siden, og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles. Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser. Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Ved spørsmål som gjelder søknadsprosessen kan HR kontaktes ved ingrid.dahn@vid.no

Søknadsfrist: 14. oktober 2022.

Tiltredelse: 01.01.2023 eller etter avtale.

Hovedarbeidssted/kontorsted er Diakonveien 18, Oslo. Noe reising må påregnes i jobben da seksjonen har bibliotekstjenester også i Bergen og Stavanger.

 

Kontaktinformasjon

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen kan ta kontakt med seksjonsleder, Hilde Trygstad, e-post hilde.trygstad@vid.no  eller på telefon 22451996.


Om arbeidsgiveren

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring.

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.
 

Per oktober 2021 har VID 5590 studenter, 560 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Vårt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt.

 

Sektor
Privat
Lederkategori
Leder
Sted
Diakonveien 18, 0370 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Arkivar og bibliotekar,
Ledelse

Annonseinformasjon

FINN-kode 273914661
Sist endret 23. sep. 2022 12:56

Rapporter annonse