Utløpt

Grimstad kommune ønsker deg velkommen som søker til en ledig stilling som assisterende avdelingsleder i enhet for habili

Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Stillingstittel
2. gangs utlysning. Assisterende avdelingsleder
Frist
19.10.2022
Ansettelsesform
Fast

Grimstad kommune, helse og omsorgssektoren leverer helse- og omsorgstjenester innenfor flere fagområder og til ulike aldersgrupper. Tjenestene leveres i enhet for habilitering, enhet for omsorgssentre, enhet for psykisk helse og rus og enhet for rehabilitering og hjemmetjenester. Kommunen er fremoverlent og innovativ og har fokus på god kompetanse. Velferdsteknologi er benyttet i alle enheter og våre ansatte er engasjerte i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Dersom du velger å jobbe hos oss, vil du i tillegg til gode kolleger få nærhet til sjø og skjærgård, mange soldager og et yrende uteliv!  

Enhet for habilitering har til oppgave å levere helse- og omsorgstjenester til personer med funksjonsnedsettelser, tilpasset den enkeltes funksjonsnivå og egenmestring.
Enheten er i dag organisert i fire avdelinger, - avdeling nord, øst, sentrum og avdeling barn og unge. Enheten er i utvikling, struktur og organisasjonskart er under evaluering og kan bli endret, nye boliger planlegges og velferds- og trygghetsteknologi implementeres i stor grad. Enheten er opptatt av å ha kvalitet på helse- og omsorgstjenestene og kompetansen brukes på tvers i avdelingene.

Enhet for habilitering søker etter en ny ASSISTERENDE AVDELINGSLEDER i en avdeling hvor tjenestemottakerne i hovedsak er barn og unge i avlastningsbolig og barneboliger. 2. gangs utlysning.

Stillingen inngår i enhetens lederteam hvor enhetens felles oppdrag er å bidra aktivt til å utvikle tjenestene til brukernes beste innenfor kommunens rammer, nasjonale føringer og lovverk. 

Les mer om enhet  for habilitering på www.grimstad.kommune.no.


Attester og vitnemål må vedlegges søknaden for å komme i betraktning til videre rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver

- Assisterende avdelingsleder skal bistå avdelingslederen med oppgaver knyttet til daglig drift
- Hovedoppgavene vil være turnusplanlegging i form av kalenderplan og veiledning av ansatte.
- Delta i utvikling av enheten og tilbudet til brukergruppen, samt samhandling med pårørende.
- Delta og samhandle i aktuelle møter internt/eksternt
- Saksbehandling, rapportering, innføring og oppfølging av ulike rutiner og prosedyrer.
- Bistå i utvikling av relevant planarbeid

Enhet for habilitering er i stadig utvikling og det tas forbehold om endringer og omstilling i struktur, organisering og oppgaver. 

Kvalifikasjoner

- Treårig, bachelor i vernepleie eller sykepleie
- Formell lederkompetanse, eller under lederutdanning. Arbeidserfaring som leder vil kunne kompensere for utdanning. 
- Erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser og adferd som utfordrer.  
- Kompetanse og erfaring på turnus/kalenderplanarbeid. Kommunen benytter Visma Flyt ressursstyring
- Erfaring og bruk med elektroniske fagverktøy og sak/arkiv system.
- Kjennskap og god forståelse av offentlig forvaltning, lovverk og saksbehandling 
- Førerkort klasse B og disponere egen bil.

Personlige egenskaper

Enhet for habilitering søker en lederkollega som er fremoverlent og har lyst og evne til å bidra utviklingen av enheten.

Vi søker deg som:
- har engasjement for kompetanse, fagutvikling, kommunikasjon og relasjonsbygging
- har gode samarbeidsevner og fleksibilitet men kan stå i en krevende arbeidshverdag i enhet i omstilling. 
- har faglig integritet, er etisk bevisst og har evne til refleksjon
- jobber målrettet og følger rutiner og retningslinjer som er bestemt
- har god struktur og arbeidskapasitet
- er løsningsorientert, engasjert. ansvarsbevisst og lojal 
- personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønn, pensjon og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk.
God støtte fra lederkolleger, ansatte og tillitsvalgte
Tiltredelse snarest mulig.
Dersom du har spørsmål ber vi deg ta kontakt for nærmere informasjon

 

Attester og vitnemål må vedlegges søknaden for å komme i betraktning til videre rekrutteringsprosess.

Om arbeidsgiveren

Velkommen til Grimstad kommune!Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim sektor, et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter, et framtidsrettet utdanningsmiljø og en offensiv landbruksnæring.

 

Grimstad er i tillegg en universitetsby og en teknologiby, som har tett samarbeid med næringslivet i kommunen og regionen.

 

Skjærgårdsbyen Grimstad har store områder som er disponible for fastboende og gjester, og gjennom Sykkelbyen Grimstad er det et godt utbygd nett av sykkelstier for sykling til jobb, for tur og trening.

Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er mot, åpenhet, redelighet og respekt. Verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.

  

Grimstad kommune ønsker et mangfold blant våre ansatte, vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger.I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Dybedalsveien 17, 4877 Grimstad

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anette Mathilassi
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
992 45 981
Kontaktperson
Arne Værland
Stillingstittel
Enhetsleder
Telefon
916 17 865
Følg firma
98 følger dette firmaet

Dybedalsveien 17, 4877 Grimstad

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 273022728
Sist endret 3. okt. 2022 12:09

Rapporter annonse