Velferdsetaten søker institusjonssjef til Østensjøveien hus

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Velferdsetaten søker institusjonssjef
Frist
10.10.2022
Ansettelsesform
Fast

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggere i Oslo. Vi drifter og utvikler institusjonsplasser fordelt på ulike omsorgsnivåer, herunder akutt og utredning, mestring, omsorg og ressurs. Vi har ansvar for brukerrom, lavterskel substitusjonsbehandling, forebygging og behandling av Hep C, RusFact og poliklinikk for rusbehandling. Østensjøveien hus er en del av Velferdsetaten, og er organisatorisk plassert i Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger (ART).  

Østensjøveien hus skal tilby et  tidsavgrenset skjermet opphold i institusjon til kvinner i aktiv rus, ofte med sammensatte lidelser. Tjenesten skal bidra til at kvinnene får tilbud i tråd med varierende fungering og grad av rusmestring.  Beboere i aktiv rus får oppfølging og bistand for å få kontroll over sitt rusmiddelbruk og bedre sin funksjonsevne. Beboere med større grad av rusmestring får tilbud om hjelp til å redusere eller avslutte sitt rusmiddelbruk og forberede en selvstendig tilværelse i egen bolig. Institusjonen skal gi helse- og sosialfaglig hjelp, med fokus på stabilisering og hjelp med fysisk og psykisk helse. 

Vi flytter snart inn i nyoppussede lokaler på Brynseng. Vi står foran en spennende flytteprosess, som ny leder vil du ha muligheter til å utvikle tjenesten og arbeidsmiljøet utfra en ny start. Vi søker deg som er klar for nye utfordringer, har et stort engasjement for å utvikle gode tjenester til målgruppen, og som har evne til å skape et godt arbeidsmiljø. 

Velferdsetaten bygger sitt arbeid på nasjonale og lokale strategier, og etaten har derfor de seneste årene vært under stor omstilling for å tilpasse seg. Videre omstillingsarbeid må påregnes som et ledd i kommunens vedtatte strategier og handlingsplaner.  

Arbeidsoppgaver

 • Som institusjonssjef vil du få stedlig lederansvar for for ca.13 årsverk. 
 • Ansvar for institusjonens drift i forhold til fag, personell, HMS og økonomi
 • Institusjonssjef skal arbeide innovativt og skal gjennom seksjonens lederteam bidra til at seksjonen realiserer etatens og seksjonens visjoner, mål og planer. 
 • Ansvarlig for institusjonens kvalitets- og faglige utviklingsarbeid
 • I miljøet skal du veilede ansatte i daglige utfordringer. Du skal sammen med ansatte jobbe målrettet og bidra til utvikling av institusjonen etter de målsettinger og intensjoner som etaten har for dette tjenestetilbudet.
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidsparter som bydel, spesialisthelsetjeneste, drift og service, huseier m.fl. 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig bachelor i helse- eller sosialfaglig utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, eller annen relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. 
 • Videreutdanning innen psykisk helse og/eller rus, eller annen relevant videreutdanning er en fordel
 • Lederutdanning er en fordel
 • Krav om erfaring fra arbeid med mennesker med psykisk helse og /eller rusutfordringer.
 • Erfaring fra ledelse med personalansvar er et krav. Fortrinnsvis innen helse og sosialsektoren, erfaring med institusjonsdrift er en stor fordel. 
 • Erfaring fra omstillingsarbeid er ønskelig
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende minimum C1 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk 
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å strukturere eget arbeid
 • Forstår raskt komplekse spørsmål og problemer
 • Evne til å være en trygg og rettferdig leder, og en god rollemodell for dine medarbeidere
 • Være opptatt av å skape gode tjenester og et godt arbeidsmiljø
 • God gjennomføringsevne, og evne til å ta initiativ og ansvar
 • Selvstendig, driftig og tydelig
 • Opptatt av faglig utvikling, liker å dele kunnskap, evne til å reflektere og lære av egen og andres praksis
 • Evne til å skape tillit, samspill og gode relasjoner
 • Har høy arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli høyt vektlagt

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode muligheter for faglig utvikling
 • Et spennende og utfordrende fagfelt i en organisasjon i stadig utvikling
 • Lederstøtte
 • Fleksitidsordning
 • Stillingen lønnes i lønnstrinn 54 i Oslo kommunes regulativ, p.t. tilsvarende kr. 766.100 per år.   
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring - Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. det trekkes ikke 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen . Utenlandske søkere, eller søkere med utenlands utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT på utenlandsk utdanning.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.Velferdsetatens hovedoppgaver er sosial- og boligvirkemidler, botiltak, institusjoner og andre tiltak for rusavhengige, samt anskaffelser og kontraktsstyring på området sosiale tjenester. Etaten har ansvar for byomfattende sosiale tiltak i Oslo sentrum, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen Oslos helse- og velferdssektor.


Informasjon om Velferdsetaten finner du på www.oslo.kommune.no
Elektroniske søknader foretrekkes. 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Østensjøveien 56, 0667 Oslo
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

lederansvar, fagansvar, økonomiansvar, driftsansvar, kvalitetsansvar

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tonje Glasø Wiggen
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
402 88 929
Følg firma
600 følger dette firmaet

Østensjøveien 56, 0667 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 272731012
Sist endret 3. okt. 2022 14:02

Rapporter annonse