Utløpt

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og handlekraftig leder til å lede Politiets sikkerhetstjeneste

Arbeidsgiver
Justis- og beredskapsdepartementet
Stillingstittel
Sjef Politiets sikkerhetstjeneste (PST) - åremål
Frist
29.09.2022
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
Om stillingen

Justis- og beredskapsdepartementet søker en strategisk, utviklingsorientert og handlekraftig leder til å lede Politiets sikkerhetstjeneste de neste årene.

Stillingen som Sjef PST er en krevende stilling. Et sammensatt trusselbilde, samt endringer i samfunnet nasjonalt og internasjonalt, stiller store krav til leder for tjenesten. Leder har ansvaret for å utvikle tjenesten slik at den hele tiden møter disse endringene. Samhandling med andre aktører er helt sentralt for å løse samfunnsoppdraget. Det krever at leder bidrar til utvikling og godt samarbeid med E-tjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiet.

Oppgaveløsingen reiser viktige spørsmål knyttet til rettssikkerhet, offentlighet og tillit i befolkningen, og må vurderes opp mot tjenestens grunnleggende behov for å skjerme sitt arbeid.


Kvalifikasjonskrav

Det kreves

  • høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Det er ønskelig med juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.
  • solid og bred ledererfaring. Gode resultater vektlegges. 
  • svært god rolleforståelse og høy integritet
  • gode evner til å motivere medarbeidere og til samarbeid 
  • god krisehåndteringsevne
  • samfunnsengasjement og analytiske evner
  • meget god evne til å kommunisere tydelig og tillitvekkende i det offentlige rom
  • gode engelskkunnskaper

Det er ønskelig med god forvaltningskompetanse og kjennskap til hele rettskjeden og det politiske systemet.

Det er krav om plettfri vandel, og du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Sjef PST må være norsk statsborger.

Staten er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.


Vi tilbyr

Lønn etter avtale og innenfor rammen av statens lederlønnsordning. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen er et åremål på seks år, med mulighet til forlengelse med en periode på seks år etter kunngjøring og søknad.


Slik søker du

Ta kontakt med HR-rådgiver Line Lister tlf. 915 47 089 eller departementsråd Heidi Heggenes tlf. 22 24 55 35, dersom du ønsker en uforpliktende samtale om stillingen.

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste har som oppgave å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette omfatter alvorlig kriminalitet som gjelder nasjonens trygghet, herunder terrorvirksomhet, lovbrudd mot statens selvstendighet og trygghet, ulovlig etterretningsvirksomhet, sammensatt virkemiddelbruk, ulovlig teknologioverføring, spredning av masseødeleggelsesvåpen, samt sabotasje og politisk motivert vold.

Politiets sikkerhetstjeneste er et eget organ i politiet, direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Når det gjelder etterforskning og påtale er sjefen for tjenesten underlagt Det nasjonale statsadvokatembetet og Riksadvokaten.

Virksomheten er organisert med en sentral enhet og lokale enheter i politidistriktene.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Nydalen allé 35, 0484 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Jurist,
Ledelse,
Politi
Følg firma
923 følger dette firmaet

Nydalen allé 35, 0484 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 269261838
Sist endret 16. aug. 2022 09:41

Rapporter annonse