Utløpt

Rektor Ulsmåg skole

Arbeidsgiver
Bergen kommune
Stillingstittel
Rektor Ulsmåg skole
Frist
25.08.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Bergen Kommune

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre.

Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.


Ulsmåg skole er en barneskole i Fana bydel, to kilometer fra Nesttun. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med et flott uteområde med Myrdalsvannet og Totlandsfjellet i umiddelbar nærhet.  Dette gir muligheter for uteaktiviteter store deler av året. Skolen har 566 elever og 75 ansatte. De ansatte beskriver et godt arbeidsmiljø og lærerne er organisert i trinnteam som samarbeider tett om elevenes læring og utvikling. Hvert trinn har en trinnleder.

Skolen jobber profesjonsrettet og verdisynet i læreplanens overordnete del vises i lærernes planlegging, gjennomføring og utvikling av opplæringen. Smart oppvekst preger arbeidet innen sosial dannelse. Det legges til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Ulsmåg skole skal være en inkluderende skole som utvikler trygge og glade barn og fremmer god læring. Mottoet er å utvikle trygge og motiverte elever med innsikt i egen læring.

Skolens ledelse består av rektor, tre avdelingsledere i skole og en avdelingsleder i SFO. I august 2015 flyttet skolen inn i et nytt, moderne bygg med fleksible arealer. Her har alle trinn egne hjemmeområder med egen inngang, garderobe og seks undervisningsrom av variert størrelse. I tillegg disponerer trinnene flotte spesialrom, fellesarealer og auditorium. Skolen er svært godt utstyrt når det gjelder teknisk utstyr og har utearealer med idrettsplass, fotballbane og lekeområder. Skolen er praksisskole og tar imot studenter fra Høgskolen på Vestlandet.

Felles satsingsområde for skolene i Bergen er læringskompetanse for det 21. århundre – målrettede og medvirkende elever . 

Arbeidsoppgaver

  • Lede skolens lederteam
  • Pedagogisk utviklingsarbeid
  • Økonomiansvar
  • Overordnet personalansvar
  • Utvikle skolen som en lærende organisasjon med profesjonelle læringsfellesskap

Kvalifikasjoner

  • Utdanning som kvalifiserer til å undervise i grunnskolen, jf. kap.14 i Forskrift til opplæringslova
  • Tilleggsutdanning innen ledelse og/eller organisasjonsutvikling er ønskelig
  • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis skoleledelse
  • Grunnleggende realkompetanse om offentlig forvaltning og om økonomistyring
  • Relevant undervisningserfaring

Personlige egenskaper

Vi søker etter en leder som:
- kan ivareta og videreutvikle skolens kultur og læringsmiljø med fokus på elevenes læringsutbytte
- har visjoner for pedagogisk utvikling av skolen og evne til å gjennomføre disse
- arbeider systematisk, langsiktig og strategisk
- har gode evner til å samarbeide, lytte, veilede, inspirere og sette grenser
- er fleksibel og løsningsorientert
- er tydelig og synlig overfor elever, tilsatte og foreldre, og i nærmiljøet

Vi tilbyr

- Et utviklingsorientert og dedikert personale

- Gode støttefunksjoner i byrådsavdelingen
- Kursrekke for nytilsatte ledere
- Mentorordning
- Faglig utvikling

Andre opplysninger:
Politiattest kreves – jf. opplæringslova § 10-9Nøkkelinformasjon
Stillingsbrøk: 100 %
Fast
Antall stillinger: 1
Stillingen er ledig fra 01.01.2023
Søknadsfrist: 25.08.2022
 
Lønn: kr. 835 000, eller etter avtale.

 

Om arbeidsgiveren

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Totlandsvegen 53, 5224 Nesttun
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Rektor / Ass. Rektor

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Per Songstad
Stillingstittel
Områdeleder
Telefon
482 13 529
Følg firma
4514 følger dette firmaet

Totlandsvegen 53, 5224 Nesttun

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 268747137
Sist endret 11. aug. 2022 19:14

Rapporter annonse