Branninspektør - leder forebyggende enhet

Arbeidsgiver
Røros kommune
Stillingstittel
Branninspektør - leder forebyggende enhet
Frist
24.08.2022
Ansettelsesform
Fast

Kort om stillingen

Vi har en ledig stilling som branninspektør - leder forebyggende enhet ved Rørosregionen brann og redning. 

Om oss

Rørosregionen brann og redning har ansvaret for brann og redningstjenesten for kommunene Holtålen, Tydal, Røros og Os i Innlandet. Røros kommune er vertskommune for tjenesten. Regionen dekker et stort areal på 5535 km2 og det bor 10 130 personer i våre kommuner. Spesielt kan nevnes at vi har ansvar for den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros, som er på Unescos verdensarvliste og er sikret med et eget omfattende bybrannanlegg, Vi er store hyttekommuner og Bergstaden Røros har et stort antall turister og større arrangementer gjennnom hele året. 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor ingeniørfag, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå. Særlig relevant utdanning kan erstatte formell utdannelse
 • Lederutdanning vil bli vektlagt og er ønskelig
 • Førerkort kl B
 • Kode 160 er ønskelig
 • Krav til bestått befalsutdanning trinn 3/ledelse nivå D. Kan gjennomføres på et senere tidspunkt etter avtale med brannsjef
 • Yrkesutdanning i forebyggende brannvern. Kan gjennomføres på et senere tidspunkt etter avtale med brannsjef

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Faglig og administrativ leder med personalansvar for forebyggende enhet
 • Samordne og koordinere enhetens oppgaver med andre enheter til det beste for regionen og innbyggerne
 • Ha særskilt ansvar for utvikling og vedlikehold av bybrannanlegget i den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros
 • Utarbeide, vedlikeholde og kvalitetssikre realistiske planer for forebyggende oppgaver og aktiviteter herunder ROS analyse og forebyggende analyse
 • Følge opp brann- og eksplosjonsvernlovens krav om gjennomføring av informasjons- og motivasjonstiltak, lage planer og sette mål
 • Fokus på risikogrupper og hvordan vi når disse med forebyggende tiltak
 • Sørge for at tilsyn gjennomføres i tråd med frekvensen som er fastsatt ut fra risikovurdering og følger offentlige krav til saksbehandling
 • Systematisk forbedringsarbeid slik at arbeidsoppgaver følger krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
 • Samarbeide med og gjennomføre forebyggende oppgaver og tilsyn med aktuelle samarbeidspartnere
 • Sitte brannsjefens ledergruppe 
 • Deltakelse i ordning for overordnet vakt/innsatsleder i brannvesenet
 • Budsjett og økonomirapportering 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være tydelig og motiverende 
 • Stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet
 • God på relasjons- og nettverksbygging
 • Erfaring fra ledelse og evne til å bidra i omstilling og endring

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Mulighet for å trene i arbeidstiden med eget trimrom
 • Ny brannstasjon og fremtidsrettede lokaler, som er en del av nytt beredskaps- og responssenter i Røros
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under Ledige stillinger . CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Om arbeidsgiveren

Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Rørosen tjïelte lea saemien reeremedajve. Mijjen lea ræjhkoes kultuvrejielede histovrijes byjresisnie, joekoen hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Organisasjovnesne Rørosen tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 12 gïehtelimmide.

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Røros kommune er et samisk forvaltningsområde. Vi har et rikt kulturliv i historisk miljø, svært gode muligheter for friluftsliv, sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 12 virksomheter.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Bergmannsgata 23, 7374 Røros
Bransje
Annet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Brannvern,
Ledelse,
Brannvern

Nøkkelord

Branninspektør

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Frode Skogås
Telefon
911 77 925
Følg firma
53 følger dette firmaet

Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 266127097
Sist endret 22. jul. 2022 10:14

Rapporter annonse