Nyopprettet, sentral og viktig lederstilling i ABBR

Arbeidsgiver
Asker og Bærum brann og redning IKS
Stillingstittel
Stabssjef
Frist
11.08.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med - Skagerak Consulting AS

Til nyopprettet og spennende stilling som øverste leder på operasjonelt nivå rekrutterer vi nå: 

Stabssjef i Asker og Bærum brann og redning IKS

Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) er et interkommunalt selskap der Asker kommune og Bærum kommune er eierkommuner. ABBR er et stort, ressurssterkt og veldrevet brannvesen med solid økonomi, betydelige ressurser og stort handlingsrom. ABBR er et profesjonelt brannvesen med meget dyktige og engasjerte ansatte. Våre to sterke eierkommuner er stolte eiere av sitt brannvesen.

ABBR er i en svært spennende omorganiseringsprosess. Vår nye stabssjef vil inneha en lederrolle med et særdeles viktig samfunnsoppdrag og med stor mulighet for å ta del i- og utvikle nasjonale og regionale fagmiljø og arenaer. Stabssjefen får en sentral plass i vår organisasjon. Avdeling stab er under etablering og skal organiseres etter enhetlig ledelsessystem (ELS) og får en sentral plass i organisasjonen med sine ca. 20 årsverk. Som stabssjef vil du være brannregionens øverste leder på operasjonelt nivå. I tillegg til å lede avdelingen, vil du også være brann- og redningssjefens stedfortreder. Stillingen er nyopprettet, og du vil få ansvaret for å etablere og utvikle den nyopprettede staben.

Stabssjefens oppgaver og ansvar:
 • Lede staben i daglig drift og under kriser i henhold til ELS, herunder personal- og økonomiansvar
 • Overordnet ansvar for følgende:
  - fagområdene innen ELS
  - at stabsmedlemmene har nødvendig kompetanse og trening
  - utvikling og operasjonalisering av ROS-analyser, beredskapsplanverk, kompetanseplaner, erfaringslæring og øvelse, jfr. brann- og redningsforskriften §§ 7-10, 25 og 26 (ikke uttømmende)
  - etablering av et system for å evaulere hendelser, dele og motta evalueringer fra andre, i den hensikt å identifisere relevante læringspunkter. I tillegg dokumentere hvordan læringspunkter implementeres i brann- og redningsvesenet for å sikre at læring skjer i organisasjonen, jfr. brann- og redningsforskriften §26
   
 • Være rådgiver for ledere på alle nivåer
 • Være brann- og redningssjefens stedfortreder
 • Være brannregionens kontaktpunkt med eksterne samvirkeaktører og samarbeidspartnere i beredskapssammenheng
 • Søke å etablere et felles nasjonalt nettverk for stabssjefer innen brann og redning
Utdannelse og erfaring:

Du har relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå. Du har også utdanning ved Norges brannskole (NBSK) i henhold til kvalifikasjonskrav som stedfortreder for brann- og redningssjef og personell i overordnet vaktfunksjon. Innehar du ikke denne kvalifikasjonen, må du forplikte deg til å gjennomføre nødvendig lovpålagte utdanning/kurs innen 2 år fra tiltredelse.

Videre ser vi etter følgende erfaring:
 • Dokumentert operativ- og administrativ ledererfaring
 • Bred erfaring fra beredskapsrelatert arbeid
 • Kunnskap om planleggings- og styringsverktøy
 • Kunnskap om mål- og resultatstyring
 • Kunnskap om HMS
 • Erfaring med systematisk beredskapsplanlegging
Lederstil og personlige egenskaper:
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • God prosessforståelse og evne til helhetlig og langsiktig planlegging
 • Strukturert og tydelig med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Gode skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Nøyaktig, strukturert, initiativrik og god på kommunikasjon
 • Innovativ og strategisk for å nå de mål som settes
 • Endringsvillig og løsningsorientert
 • Fleksibel tilnærming til oppgaver og samarbeidspartnere
 • Generelt gode digitale ferdigheter/datakunnskaper

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Vi tilbyr:
 • En svært spennende, nyopprettet og sentral lederstilling med en rekke muligheter for å påvirke selskapets utvikling og organisering 
 • Relevant kompetanseutvikling og videreutdanning
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Pensjonsordning i Bærum kommunale pensjonskasse
 • 1 times ukentlig trening i arbeidstid i meget velutstyrte treningsrom
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste

Om prosessen:

Alle henvendelser til Skagerak Consultings rådgiver før søknadsfristen behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. ABBR ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn og etnisitet. I henhold til offentlighetsloven §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en offentlig søkerliste.  Det er mulig å søke om unntatt offentlighet. Dersom vilkårene ikke er tilstede, vil søker bli forhåndsvarslet om dette. Vi vil gjennomføre bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Politiattest må kunne fremlegges på forespørsel for aktuelle kandidater. Det er krav om tilfredsstillende vandel vandel og må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig.

Interessert i stillingen? 

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere Kjetil D. Larsen eller Ruth-Camilla Aas i Skagerak Consulting for en nærmere prat om denne muligheten. Interessenter er velkomne til også å kontakte vår brann- og redningssjef Anders Løberg 99289950. Se kontaktopplysninger i annonsen.


Søknadsfrist: 11/08-2022

Om arbeidsgiveren

Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) dekker beredskapen i Asker kommune og Bærum kommune. ABBR er et brann- og redningsvesen med ca. 200 ansatte, fordelt på seks brannstasjoner. ABBR ivaretar brann- og redningsberedskapen for over 225.000 innbyggere. ABBR skal bidra til at Asker og Bærum er trygge kommuner å leve i. Vår visjon er at ingen skal skades eller omkomme i brann.

Nettverk
Facebook
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Fredtunveien 5, 1386 Asker
Bransje
Forsvar og militær,
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Brannvern,
Sikkerhet

Nøkkelord

Offentlig forvaltning, Stabssjef, Administrasjon/ledelse, Brannberedskap, Brannforebyggende arbeid

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kjetil Dunn Larsen
Stillingstittel
Seniorrådgiver (SkC)
Telefon
959 68 688
Kontaktperson
Ruth-Camilla Aas
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
911 77 259
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
1891 følger dette firmaet

Fredtunveien 5, 1386 Asker

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 263896541
Sist endret 5. jul. 2022 09:06

Rapporter annonse