Virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester

Arbeidsgiver
JEVNAKER KOMMUNE (961381363)
Stillingstittel
Virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester
Frist
24.07.2022
Ansettelsesform
Fast

Vi søker etter en målrettet og utviklingsorientert virksomhetsleder.

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) er ressursbase for våre pleie- og omsorgstjenester. JORS inneholder blant annet fysio- og ergoterapitjenesten, kjøkken, vaskeri, institusjon med totalt 44 sykehjemsplasser, både korttid og langtidsplasser, hjemmesykepleien, tilrettelagte tjenester og dagsenter for eldre og demente. Hjemmebaserte tjenester er en av tre virksomhetsområder i Helse og omsorg. Dette er NAV, Hjemmebaserte tjenester og Institusjon.

Vi søker en målrettet og utviklingsorientert virksomhetsleder til 100 % fast stilling i hjemmebaserte tjenester. Stillingen omfatter ledelse av et bredt spekter av tjenester; ordinære hjemmebaserte tjenester, demensomsorg for hjemmeboende, hverdagsrehabilitering, friskliv, fysio- og ergoterapitjeneste, tjenesten for funksjonshemmede, og dagtilbud innen rus og psykisk helse. Hjemmebasert omsorg er et viktig satsingsområde for en bærekraftig utvikling av helse og omsorgstjenesten med blant annet økt bruk av velferdsteknologi. Virksomhetsleder vil ha ansvar for å utvikle og lede virksomheten i tråd med kommunens planer og beslutninger. Som virksomhetsleder samarbeider du tett med de andre lederne i helse og omsorg, men også på tvers av kommunens områder og til det beste for kommunens innbyggere.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Vi ønsker en rask tilsetting, slik at aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervjuet fortløpende før fristen går ut.

 Du bør ha:

 • Utvikle tjenesten og ta i bruk nye systemer slik at flere kan bo hjemme lenger
 • Overordnet ansvar for daglig drift, fag og utvikling av sin virksomhet.
 • Budsjett- og personalansvar. Oppfølging av rapporteringskrav.
 • Tilrettelegge for et lærende og kompetent arbeidsmiljø
 • Gjennomføring og kreativitet i utvikling av tjenestetilbudet
 • Bidra aktivt i arbeidet med utvikling av hjemmetjenesten til det beste for kommunens innbyggere.
 • Samarbeide med andre kommuner og eksterne leverandører av tjenester
 • Samarbeide med andre virksomheter for best mulig utnyttelse av kommunens samlede kompetanse.

 Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig at du har norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier, men annen helsefaglig bakgrunn kan vurderes
 • Høyere utdanning minimum bachelornivå som er relevant for ansvarsområdet
 • Gjerne videreutdanning innen digitalisering eller velferdsteknologi
 • Har lederutdanning og/eller relevant ledererfaring

 Personlige egenskaper

 • et tydelig ønske om og evne til å lede og motivere andre.
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og stor arbeidskapasitet.
 • egenskaper som initiativrik, fleksibel, effektiv og ser muligheter.
 • evne til å vise lojalitet til bestemmelser og vedtak som fattes.
 • er effektiv, analytisk og har evne til å tenke helhet.
 • evne til å delegere, være tydelig, gi ansvar og har gjennomføringskraft.
 • god økonomiforståelse og kunnskap og forståelse for offentlig forvaltning.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne og god IKT kompetanse.

Det vi ønsker er en trygg leder som utvikler sine ansatte og ser den enkelte. Du skal lede og delta i endringsprosesser i takt med samfunnsendringer og krav, og innenfor de gitte rammer.

 Vi kan tilby:

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Utfordrende oppgaver innenfor et spennende fagområde
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 


Andre opplysninger

Jevnaker kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, livssyn og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Iflg. Offentlighetslovens §25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Jevnaker kommune vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

Tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder er en forutsetning for ansettelse. Den må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.


Om Jevnaker

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.884 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Kirkegata 6, 3520 Jevnaker
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

ledelse, strategiutvikling, personalansvar

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Nina Dahl Martinsen
Stillingstittel
Virksomhetsleder
Mobil
995 80 278
Følg firma
48 følger dette firmaet

Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 262380359
Sist endret 16. jun. 2022 15:27

Rapporter annonse