Utløpt

Er du vår nye leder av pp-tjenesten?

Arbeidsgiver
Østre Toten kommune
Stillingstittel
Leder av pedagogisk psykologisk tjeneste
Frist
27.05.2022
Ansettelsesform
Fast

Arbeidssted: 

Østre Toten kommunen har 6 kommunale og 7 private barnehager. Kommunen har 2 ungdomsskoler, 7 barneskoler ov en privat Montessoriskole, I tillegg har kommunen Læringssenter som består av voksenopplæring og flyktningtjeneste.

Pedagogisk psykologisk tjenesten (PPT) har kontorer i kommunens rådhus på Lena sammen med skole og barnehage. PP-tjenesten har ca 6 årsverk inkl. merkantil funksjon og leder.

Fakta om stillingen: 

PP-tjenesten er en egen enhet direkte underlagt kommunalsjef for sektoren barn, oppvekst og opplæring (BOO). Sektoren består av enhetene helsestasjonstjenesten, barnehage, skole, læringssenter og barneverntjenesten.  Leder for PPT er del av sektorens ledergruppe sammen med øvrige enhetsledere. Stillingen er en fast 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver:

PP-tjenesten har to lovfestede oppgaver:
- PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når loven krever det.
- PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov.

PP-tjenesten arbeider med videreutvikling av systemrettet arbeid i samarbeid med skoler og barnehager. Dette er et høyt prioritert arbeid og forventes at PP-tjenesten bidrar i utviklings- og endringsarbeidet.

PP-tjenesten vektlegger et godt og inkluderende arbeidsmiljø, faglig utvikling, tverrfaglig samarbeid og intern kompetanseheving. Leder av PPT skal lede og videreutvikle tjenesten sammen med medarbeiderne i tjenesten.

Stillingen har økonomi-, fag- og personalansvar.

Leder vil ha ansvar for eventuell saksbehandling til politisk nivå sammen med kommunalsjef.

 Kvalifikasjoner:

Formell utdanning:

  • Fortrinnsvis hovedfag eller master i spesialpedagogikk, pedagogikk eller psykologi som også innebefatter relevant test- og utredningskompetanse. Kandidater med annen relevant utdanning oppfordres også til å søke.

Det er i tillegg ønskelig med:

  • Ledererfaring/lederutdanning
  • God kjennskap til barnehage og skole
  • Kjennskap til lovverk, avtaleverk, forskning og utviklingstrekk innenfor arbeidsområdet med evne og vilje til å sette dette ut i livet i vår kommune
  • Gode samarbeidsevner i møte med alle aktører i barnehage og skole, øvrige tjenester i sektor BOO og eksterne samarbeidspartnere
  • Kunnskap og kompetanse til å håndtere elektronisk fagsystem og generelt god digital kompetanse
  • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Gode lederferdigheter og ledelsesfilosofi som er forenlig med kommunens verdier; nytenking, kvalitet og respekt


Politiattest er påkrevd.
Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.
Du må ha sertifikat klasse B og disponere egen bil i tjenesten

Egenskaper:

Ved tilsetting i stillingen vil det bli lagt stor vekt på egnethet og personlige egenskaper som at du er

en trygg person med godt humør
positiv, entusiastisk og ser muligheter
omgjengelig og fleksibel
relasjonsbygger og støttespiller
strukturert og målrettet
framtidsrettet og utviklingsorientert


Erfaring med sakkyndighetsarbeid i PP-tjenesten er en fordel.

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsoppgaver relatert til PP-tjenestens lovpålagte arbeidsoppgaver
Spennende, utfordrende og tverrfaglig utviklingsarbeid som vil utgjøre en forskjell for barn og elever i kommunen
Samarbeid med interne og eksterne tjenester
Engasjerte og dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse
Et godt samarbeidsmiljø med gode muligheter for egen faglig utvikling

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Om arbeidsgiveren

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er Livskvalitet ved Mjøsa . Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
2850 Lena
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

leder, pedagogikk

Følg firma
82 følger dette firmaet

2850 Lena

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 258297446
Sist endret 13. mai 2022 08:49

Rapporter annonse