Er du vår nye avdelingssjef?

Arbeidsgiver
Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)
Stillingstittel
Avdelingssjef Beredskap
Frist
30.05.2022
Ansettelsesform
Fast

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby.

Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB), er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 82.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Beredskapsavdelingen har døgnkasernerte mannskaper ved 3 brannstasjoner i Moss og Vestby.

2.gangs utlysning

MIB deltar som en viktig aktør innenfor beredskap i lokalsamfunnet, og denne stillingen har et viktig samfunnsoppdrag. Du kan hjelpe både enkeltmennesker og samfunnet, når de befinner seg i sårbare situasjoner. 

MIB er et moderne og veldrevet brann og redningsvesen, og deltar i ulike fora for å kunne påvirke positivt både regionalt og nasjonalt, for innbyggerens beste. 

Hva skal du gjøre hos oss?

Avdelingslederen inngår i virksomhetens ledergruppe og rapporterer direkte til Brannsjef. I det daglige har leder for beredskapsavdelingen kontoradresse ved hovedbrannstasjonen på Tykkemyr i Moss. 

Stillingens ansvarsområder:

 • Personal,- økonomi- og resultatansvar for avdelingen
 • Ansvar for at avdelingen er godt forberedt gjennom rutiner, målsettinger, langsiktige planer og strategier
 • Sikre løpende samarbeid med eierkommuner og andre beredskapsaktører i regionen
 • Ansvar for effektiv utnyttelse av avdelingens personellressurser- og materiellressurser
 • Samordne og koordinere avdelingens oppgaver sammen med andre avdelingsledere til det beste for brannvesenet og innbyggere i regionen
 • Ansvar for kompetanseutvikling
 • Ansvar for utforming, gjennomføring og oppfølging av HMS arbeidet
 • Ansvar for at avdelingen følger krav i gjeldende lov, forskrift og interne retningslinjer i det daglige arbeidet

 

Hva slags kompetanse ser vi etter?

Leder av beredskapsarbeidet skal ha gjennomført kurs i overordnet vaktberedskap og innsatsledelse, jf. forskriften § 44, innen to år fra ansettelse, og ha enten 

a. Universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå, eller

b. Være kvalifisert som utrykningsleder heltid, jf. forskriften § 41.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan etter søknad dispensere fra bestemmelsen når det foreligger særlige grunner.

Videre relevant kompetanse:

 • Ledererfaring fra beredskapsorganisasjon, fortrinnsvis med økonomi- og personalansvar med dokumenterte resultater
 • Ønskelig med tilleggsutdanning innen administrasjon og ledelse på høyskolenivå
 • Gjennomført beredskapsutdanning trinn D, alternativt at man forplikter seg til å ta denne utdanningen
 • Inneha førerkort klasse B (ønskelig med BE, C)
 • Det er viktig med gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Generelt gode datakunnskaper- og ferdigheter

 

Hvem er du?

Vi søker etter den gode lederen som er ambisiøs, strukturert og som kan fremstå som en god rollemodell. Vår nye leder har evnen til å se helhetlige og tverrfaglige løsninger. Vider ser vi for oss at du er/har:

 • en tydelig og motiverende person med gode samarbeidsevner
 • stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet
 • god på relasjons- og nettverksbygging
 • evner å jobbe selvstendig og i team

Generelt vil personlige egenskaper bli vektlagt når vi søker etter ny leder for beredskapsavdelingen.

 

Hva kan vi tilbyr deg?

 • En krevende, spennende og utfordrende jobb med et viktig samfunnsoppdrag og et vidt spekter av oppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Stillingen innebærer uniformsplikt og vitnemål og attester fremlegges på forespørsel
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, medlemskap i KLPs pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk 
 • Gode p-muligheter med mulighet for el-bil-lading 

Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke på stillingen. MOVAR IKS ønsker et mangfold i organisasjonen. Faktorer som bidrar til et større mangfold kan bli tillagt positiv vekt i vurderingen av ellers like godt kvalifiserte kandidater. 

Stillingen har 6 måneder prøvetid og rapporterer til brannsjef og inngår i ledergruppe i MIB. Opplysninger om deg som søker, kan bli offentliggjort. Søkere som ber om unntak på søkerlisten må begrunne dette, og vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).


Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du kontakte ansvarlig rekrutterer i Azets People; Camilla Bakker på mob. 92 63 60 02, eller Brannsjef Rune Larsen mob. 90 68 19 48. 

Husk å laste opp søknad og CV som egne dokumenter etter registrering av profil i Azets kandidatbase. Vitnemål og attester fremlegges på forespørsel sammen med gyldig ID.


 


Om arbeidsgiveren

MOVAR IKS leverer samfunnskritiske tjenester i en region i vekst med nær 82.000 innbyggere. Vår kjernevirksomhet er produksjon av drikkevann, avløpsbehandling, renovasjons- og branntjenester. Selskapet eies av kommunene Moss, Vestby, Råde og Våler. Våre 150 medarbeidere leverer beredskap og tjenester døgnet og året rundt. Vår visjon er: Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste. Les mer om MOVAR på https://movar.no.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Tykkemyr 2, 1509 Moss
Bransje
Offentlig administrasjon,
Drift og vedlikeholdstjenester
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Brannvern,
Annet

Nøkkelord

Avdelingsleder, Avdelingssjef, Leder, Moss, Brann

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Camilla Bakker
Stillingstittel
Regionsleder - DNV sertifisert rekrutterer
Telefon
926 36 002
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
100 følger dette firmaet

Tykkemyr 2, 1509 Moss

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 258110350
Sist endret 11. mai 2022 22:04

Rapporter annonse