Utløpt

Teamleder geologi og geoteknikk

Arbeidsgiver
Trøndelag fylkeskommune
Stillingstittel
Teamleder geologi og geoteknikk
Frist
23.01.2022
Ansettelsesform
Fast

Vil du lede geologi- og geoteknikkteamet (geofagteamet)?

Trøndelag fylkeskommunes målsetting er å ha en infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og regional utvikling. Vegavdelingen planlegger, bygger, drifter, vedlikeholder og forvalter fylkesvegene og tilknyttet fylkesveginfrastruktur. Som regional vegmyndighet har vi tett kontakt med det politiske styringsnivået, med rådgivere, entreprenører og forsknings- og utviklingsmiljøer. For å skape en bærekraftig veginfrastruktur samarbeider våre dyktige medarbeidere tverrfaglig for å finne de beste løsningene.

Vegavdelingen består av 5 seksjoner og har totalt 180 medarbeidere, 45 av disse i vegfagseksjonen. Seksjonen bidrar med fagkompetanse i oppgaveløsningen i hele vegavdelingen. Vi benytter egne ressurser, eller kjøp av tjenester, og kan i stor grad velge hvilke prosjekter vi løser med egne ressurser. Våre fagfolk er involvert i alle faser av et vegprosjekt, fra tidlig utredning, planlegging, prosjektering, bygging, drift/vedlikehold til forvaltning.

Avdelingen planlegger på to nye bompengepakker og starter utredningen av ytterligere en i 2022. Vi planlegger og bygger større og mindre prosjekt i hele Trøndelag, i tillegg til økende aktivitet i Miljøpakken i Trondheim, med blant annet stor satsing på tiltak som fremmer økt sykling. Trøndelag fylkeskommune har over 6000 km med fylkesveg. Det er en omfattende oppgave å drifte vegnettet, med mange hendelser som skal ivaretas, spesielt innenfor geofagene. Vi har ca 1350 konstruksjoner som driftes og vedlikeholdes. Det jobbes aktivt med å fornye bruene, gjennom oppgradering av eksisterende, eller bygge nye.

Team Geofag består av geoteknikere, geologer og vegteknolog. Teamet er ett av 4 team i vegfagseksjonen. Parallelt med denne utlysningen, skal vi også ansette 2-3 geoteknikere og flere fagstillinger i de andre teamene. Vi satser på teknologi og bruker ulike modellverktøy for å løse de varierte utfordringene som møter oss i prosjektene.

Arbeidssted for stillingene er Steinkjer eller Trondheim


Arbeidsoppgaver

Du skal lede og videreutvikle et nyetablert og velfungerende team, som består av medarbeidere med god formell kompetanse.

Konkrete oppgaver:

 • fordele oppgaver og følge opp medarbeidere, inkludert personalansvar
 • være faglig rådgiver og støtte
 • gjennomføre geologisk eller geoteknisk prosjektering
 • delta i alle prosjektfaser, også oppfølging på anleggsplass
 • være en støtte til seksjonsleder og delta i arbeidet med å lede hele seksjonen


Kvalifikasjoner
Du har mastergrad/sivilingeniør innen ingeniørgeologi/bergmekanikk, eller geoteknikk, og relevant erfaring fra ett eller flere av disse fagområdene. Du kan også ha høyere utdanning innen bygg- og anleggsteknikk med relevant tilleggsutdanning og erfaring. Lavere grad kan aksepteres ved lang og relevant erfaring. Ledererfaring fra prosjekt, seksjon eller team er en fordel.

Vi forventer at du har digital kompetanse og kan utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Det kreves førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).


Personlige egenskaper

 • du må være en samlende leder som ser medarbeiderne og evner å utvikle den enkeltes kompetanse
 • du har gode mellommenneskelige egenskaper og bygger tillit
 • du er god til å motivere og veilede
 • du er løsningsorientert og setter deg raskt inn i nye problemstillinger
 • du har gode evner til å samarbeide, til å dele og ta imot kunnskap og erfaring
 • du er faglig nysgjerrig og tar initiativ til utvikling av fagområdene
 • du må kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig


Vi tilbyr
Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt.­ Vi tilbyr et stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde med gode utviklingsmuligheter.
­

Vi etabler faglige samarbeidsstrukturer med de andre fylkeskommunene for å skape et kompetent nettverk for vegteknologer, geoteknikere og geologer. Vi har også faglig nettverk/samarbeid med Statens vegvesen.

Medarbeiderne våre skal ha god balanse mellom arbeid og fritid.
Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til fylkeskommunale tilsettingsvilkår. Vi tilbyr gunstige arbeidstidsordninger med fleksitid og avspasering, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning. Vi har også gode tilbud gjennom bedriftsidrettslaget.

Om arbeidsgiveren

Vår visjon er "Vi skaper historie".

Vi lever etter verdiene Åpen og nysgjerrig i holdning og Modig og ansvarlig i handling.

Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene våre er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
7725 Steinkjer /, 7013 Trondheim
Bransje
Bygg og anlegg,
Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Geoteknikk og ingeniørgeologi,
Geologi/Fysikk/Kjemi,
Ledelse

Nøkkelord

personalansvar, rådgiver, geologisk eller geoteknisk prosjektering

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anne Karin Skjeflo
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
416 14 751
Kontaktperson
Arild Christensen
Stillingstittel
Teamleder bru
Telefon
908 60 567
Følg firma
273 følger dette firmaet

7725 Steinkjer /, 7013 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 243868256
Sist endret 24. jan. 2022 00:08

Rapporter annonse