Utløpt

Havnedirektør - Drammen Havn

Arbeidsgiver
Drammen Havn
Stillingstittel
Havnedirektør
Frist
19.01.2022
Ansettelsesform
Fast

Dette er en unik mulighet for den proaktive lederen som motiveres av å arbeide med et tydelig samfunnsoppdrag. Som Havnedirektør vil du ivareta Drammen havns rolle som samfunnsbygger lokalt, regionalt og nasjonalt. Du vil arbeide med viktige markedstrender innen samfunn, logistikk, teknologi og miljø.

Drammen havn har utviklet en robust strategi som tar høyde for ulike framtidsscenarier, avhengig av hvordan markedstrendene utvikler seg. Det er vedtatt å utvikle havnas infrastruktur og tjenestetilbud. Det skal investeres opp mot 750 millioner kroner slik at Drammen havn blir en pådriver for miljøvennlig transport og bærekraftige havneoperasjoner. Dette vil gi positive ringvirkninger for lokalmiljøet og havna vil bli en bidragsyter i utviklingen av Drammen og Fjordbyen. 

Havnedirektøren skal lede utviklingen og sikre at havna tilbyr effektive og lønnsomme havneaktiviteter som vil gi trygge og spennende arbeidsplasser for havnas medarbeidere. En del av arbeidet vil handle om å utvikle organisasjonen slik at en blir i stand til å levere på de strategiske målene. Dette innebærer blant annet å utvikle organisasjonens kapasitet og kompetanse innenfor det kommersielle og bedrifts-økonomiske området. Havnedirektøren vil dermed ivareta både de tradisjonelle områdene innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, i tillegg til å utvikle en mer forretningsorientert tilnærming til sitt mandat. For ytterligere informasjon om Drammen havn og strategien frem mot 2040 se www.drammenhavn.no


Ansvar

 • Havnedirektøren er den administrative leder av Drammen havn. Hun/han er ansvarlig for daglig ledelse, forvaltning og videreutvikling iht. fastsatte målsettinger. Hun/han skal videre sørge for at de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter følges.
 • Havnedirektøren skal videreutvikle og implementere den vedtatte strategien. Dette innebærer blant annet utvikling og gjennomføring av nødvendige tiltak og leveranser for å nå de avtalte resultater.
 • Havnedirektøren skal utvikle organisasjonen slik at den er i stand til å levere på det ambisjonsnivået som er satt i strategien. Dette innebærer å utvikle kompetanse og kapasitet på de kritiske områdene, og der i gjennom sikre trygge og spennende arbeidsplasser for havnas medarbeidere.
 • Havnedirektøren skal forestå effektiv utnyttelse av ressursene og sørge for at budsjetter og andre avtalte mål overholdes. I det daglige virke vil dette innebære å foreslå forbedringer, forestå strategisk planlegging, initiere handlingsplaner og være ansvarlig for budsjettering.
 • Havnedirektøren skal holde seg informert og oppdatert innen nasjonal og internasjonal havne- og transportutvikling. Hun/han skal videre utvikle samarbeidet med dagens brukere, kunder og samarbeidspartnere samtidig som det skal legges til rette for fremtidige og nye grupper.
 • Havnedirektøren er ansvarlig for samarbeid med myndigheter og eiere og er derfor ansvarlig for utarbeidelse av havnestyre- og havnerådssaker.
 • Havnedirektøren er øverste ansvarlige for havnens sikkerhets- og kvalitetsarbeid. Dette innebærer ansvar for medarbeidernes fysiske sikkerhet så vel som deres trivsel i det daglige arbeidet.
 • Havnedirektøren tegner for Drammen havn i samarbeid med et styremedlem.
 • Havnedirektøren skal i sitt virke til enhver tid følge sunne, etiske og forretningsmessige prinsipper. Gjeldende lover og regler skal følges.
 • Havnedirektøren er ansvarlig for å holde medarbeiderne orientert og informert slik at de til enhver tid kan utføre sine oppgaver på en måte som er til beste for både havnen og samfunnet ellers.

Kompetanse/erfaring

 • Erfaring med ledelse og utvikling av private kommersielle selskaper og/eller offentlig eide virksomheter
 • Erfaring med utvikling av infrastruktur eller bolig- og næringsutvikling og/eller industriell forretningsutvikling. Gjerne en kombinasjon av dette
 • Erfaring med å lede etter bedriftsøkonomiske kriterier og arbeide opp mot kommersielle mål, her under topp- og bunnlinje, vil bli tillagt vekt
 • Erfaring med å håndtere et stort mangfold av interessenter, inkludert eierdialog, vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra ledelse av logistikkvirksomhet (land- eller sjøbasert) og kunnskap om de store varestrømmene innen, og til/fra Norge er en fordel
 • Erfaring som leverandør til offentlig sektor er en fordel

Lederstil og personlige egenskaper

 • Initiativ. Fremstår proaktiv, ser muligheter, tar initiativ og igangsetter målrettede aktiviteter og tiltak
 • Gjennomføring. Evner å drive en utvikling, gjennomføre og realisere større oppgaver, prosjekter og mandater
 • Analytisk. Fremstår analytisk med evne til å arbeide faktabasert. Ser begrensinger i et skriftlig materiale og evner å forstå andres motivasjoner
 • Struktur. Arbeider på en strukturert måte med evne til å arbeide detaljbevisst, og samvittighetsfullt med tidsfrister
 • Relasjoner. Evner å kommunisere effektivt på alle nivåer, og utvikle relasjoner i ulike miljøer


Utdannelse

Høyere relevant utdannelse fra høyskole/universitet. Gjerne masternivå. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende akademisk utdannelse.

Språk

God formidlingsevne skriftlig/muntlig på norsk og engelsk.

Om arbeidsgiveren

For ytterligere informasjon om Drammen havn se www.drammenhavn.no.
Send søknad med CV snarest og senest innen 19. Januar 2022. Vi behandler søknader løpende frem mot fristen. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også ovenfor oppdragsgiver i innledende fase. Det vil bli utarbeidet en liste over alle søkere (jf. Offentlighetsloven §25). Du kan søke om unntak fra søkerlisten. Ta kontakt hvis du ønsker en samtale om eget kandidatur.

Søknad sendes til: norwaycv@boyden.com

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Hans Kiærs gate 1a, 3041 Drammen
Bransje
Maritim og offshore,
Shipping,
Transport og logistikk
Stillingsfunksjon
Forretningsutvikling og strategi,
Ledelse

Nøkkelord

Ledelse, Havnedrift, Infrastruktur, Strategi, Forretningsutvikling

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Vilde Mydske Thorshaug
Stillingstittel
Rådgiver, Boyden Executive Search
Mobil
991 25 577
Kontaktperson
Roger Schønning
Stillingstittel
Rådgiver, Boyden Executive Search
Mobil
959 37 130
Følg firma
97 følger dette firmaet

Hans Kiærs gate 1a, 3041 Drammen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 241792592
Sist endret 26. jan. 2022 09:24

Rapporter annonse