Utløpt

Seksjonssjef forliksrådsekretariatet Namsfogden i Stavanger - Sandnes 

Arbeidsgiver
Sør-Vest politidistrikt
Stillingstittel
Seksjonsleder forlik
Frist
03.12.2021
Ansettelsesform
Fast

Det er ledig stilling som sko 1211 seksjonssjef ved forliksrådsekretariatet.

Namsfogden i Stavanger - Sandnes (FSR, felles enhet for sivil rettspleie) har ansvaret for den sivile rettspleien på grunnplanet i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Randaberg og Kvitsøy. Namsfogden i Stavanger - Sandnes har ansvaret for tvangsfullbyrdelse, gjeldsordningssøknader, hovedstevnevitnefunksjonen og sekretariatfunksjonen for 6 forliksråd. Vi er ca. 40 ansatte fordelt på 3 seksjoner (tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og forliksråd) Enheten har en rådgivende funksjon samt rapporteringsansvar for den sivile rettspleien i  Sør-Vest politidistrikt. Seksjonssjef forlik er med i Namsfogdens ledergruppe og har fagansvar for forliksrådssekretariatene i Sør-Vest politidistrikt.

Arbeidsted er Nytorget 1, Stavanger.

Arbeidsoppgaver

 • Drift- og fagansvar for fagområdet forliksråd i egen enhet samt opplæring og fagansvar i Sør-Vest politidistrikt
 • Lede og utvikle medarbeidere
 • Sørge for at det blir arbeidet etter virksomhetens målsettinger og bestemmelser
 • Sette mål, risikovurdere, prioritere oppgaver og skape resultater
 • Kontinuerlig forbedring og samhandling
 • Delta i namsfogdens ledergruppe
 • Veiledning av parter
 • Ansvar for egenutvikling, samt bidra med kompetansedeling til andre
 • Ha  kontakt med klienter, publikum og andre etater
 • Medansvar for å utvikle et godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet på egen seksjon og i lederkollegiet
 • Delta i tjenesteproduksjonen ved behov.

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Fortrinnsvis utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen rettsvitenskap. Relevant erfaring i kombinasjon med utdanning på lavere nivå kan kompensere for utdanningskravet
 • Førerkort klasse B
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk   

Ønskelige:

 • God kunnskap om forliksrådets og sekretariatets oppgaver
 • Ledererfaring med personalansvar - selvstendig stilling med lederoppgaver kan kompensere for kravet om ledererfaring med personalansvar. 
 • Lederutdanning (minimum 30 studiepoeng).

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • Evne til å analysere, planlegge og styre
 • Evne til å motivere, støtte og utvikle medarbeidere (bygge relasjoner)
 • Evne til helhetsorientering og helhetshandling
 • Evne til å sette retning og drive endring
 • Evne til å presentere komplekse problemstillinger enkelt.

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, ved bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser.Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer. Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet og ønsker mangfold blant våre ledere.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
 • Stillingen lønnes som seksjonssjef sko 1211, fra kr 702.100,- brutto per år. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no).
 • Gode arbeidsbetingelser.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.
 
Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Om arbeidsgiveren

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.


Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.


Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.


Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden.


 

Felles enhet sivil rettspleie (Namsfogden i Sandnes - Stavanger) skal ivareta oppgaver innen sivil rettspleie i kommunene Gjesdal, Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger. Våre oppgaver er i hovedsak tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, sekretariatfunksjon for forliksrådene og hovedstevnevitne. I tillegg skal enheten ivareta kompetanseutvikling og ha en rådgivende funksjon for de ni andre namsenhetene i Sør-Vest politidistrikt

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Nytorget 1, 4012 Stavanger
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

seksjonsleder, forlik,, namsfogden

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Øyvind Time
Stillingstittel
Namsfogd
Telefon
971 94 532
Følg firma
430 følger dette firmaet

Nytorget 1, 4012 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 239206103
Sist endret 19. nov. 2021 09:47

Rapporter annonse