Avdelingsleder

Arbeidsgiver
Helse og mestring
Stillingstittel
Avdelingsleder tilrettelagte tjenester- psykisk helse og rusoppfølging
Frist
01.12.2021
Ansettelsesform
Fast

Psykisk helse og rusoppfølging er organisert i enheten tilrettelagte tjenester, og består av av et tverrfaglig sammensatt behandling- og oppfølgingsteam. Teamet yter tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Avdelingen gir oppfølging både individuelt og i grupper, og har også ansvaret for et lavterskel aktivitetstilbud. Avdelingen samarbeider tett med FACT-team, DPS, hjemmetjenesten og flere andre samarbeidspartnere. Avdelingen er lokalisert i Lunner sentrum, i gangavstand til kollektivtransport.

Teamet har 5 årsverk inkludert avdelingsleder, og i tillegg en prosjektstilling for erfaringskonsulent. Stillingen som avdelingsleder er en delt stilling: 60% administrativ stilling som avdelingsleder og 40% brukerrettet virksomhet. Da nåværende avdelingsleder søker andre utfordringer på en annen kant av landet, søker vi etter en avdelingsleder som skal inngå i et lederteam sammen med tre andre avdelingsledere i tilrettelagte tjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift og økonomistyring, herunder budsjettansvar
 • Ansvar for koordinering, kvalitet og tjenesteutvikling i samarbeid med lederkollegaer
 • Personalansvar, herunder rekruttering, medarbeidersamtaler, nærværsarbeid, oppfølging av ansattes arbeidstid og ferieavvikling
 • Iverksetting og videreutvikling av kompetansehevende tiltak i samarbeid med lederkollegaer
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Oppfølging og implementering av utviklingsarbeid og prosjekter internt og eksternt i tråd med definerte planer og mål
 • Brukerrettet virksomhet i 40% av stillingen
 • Oppfølging av og rapportering på prosjektmidler knyttet til styrking av kommunalt rusarbeid og eventuelle andre tilskuddsmidler

 

Kompetanse

 • Utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis med formalkompetanse innen psykisk helse og/eller rus
 • Klinisk erfaring fra psykisk helsearbeid
 • Lederutdanning eller relevant ledererfaring
 • God økonomi- og regnskapsforståelse

Personlige egenskaper

 • Du har et engasjement i forhold til fagfeltet, og god kjennskap til brukergruppa
 • Du er løsningsorientert og bidrar til nytenking og utvikling
 • Du har lederfaring eller er tydelig på hvorfor du vil bli en god leder i Lunner
 • Du er god på å bygge relasjoner, og skaper engasjement hos ansatte
 • Du er opptatt av å tilrettelegge for et godt samarbeid med brukere og deres pårørende
 • Du brenner for et profesjonelt fagmiljø og bidrar til dette
 • Du er framoverlent og nysgjerrig, og er vant til å benytte digitale verktøy
 • Du har god fremstillingsevne muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Politiattest

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Annet

 • Før tiltredelse i stillingen må tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder forevises jf. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester  § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden) 
 • Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert, eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll 
 • Søkere til stillingen bør ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • God personalpolitikk
 • Gode låne- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidslivsordning

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Tjenesteområdet Helse og mestring i Lunner kommune skal levere tjenester av høy kvalitet. Virksomhetene er inne i en spennende utvikling, med fokus på hverdagsmestring, kompetanse og tjenesteutvikling. Nye omsorgsboliger på Roa og nytt helse- og omsorgssenter på Harestua er tatt i bruk. . Kommunen har også etablert nye boliger for personer med behov for tilrettelagte tjenester.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Sandsvegen 1, 2740 Roa
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

avdelingsleder, helse, rusoppfølging

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Torunn Aalerud Hansen
Telefon
958 20 977
Følg firma
87 følger dette firmaet

Sandsvegen 1, 2740 Roa

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 237483676
Sist endret 3. nov. 2021 09:43

Rapporter annonse