Utløpt

Vi har ledig en spennende lederstilling!

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Avdelingsleder ved Enhet for inntak, avdeling Ålesund
Frist
10.11.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)
Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Har du lyst til å jobbe med spennende arbeidsoppgaver i det statlige barnevernet? Enhet for inntak Bufetat, region Midt-Norge har ledig en fast 100 % stilling som avdelingsleder for Enhet for inntak, avdeling Ålesund.

Enhet for inntak har ansvar for å bistå de kommunale barneverntjenestene i Region Midt-Norge med plassering av barn og unge utenfor hjemmet. Arbeidsoppgavene i enheten favner fra råd og veiledning, akuttplasseringer, tiltaksvalg til barneverninstitusjon, inntak og oppfølging av barn og unge i barneverninstitusjon, senter for foreldre og barn og private fosterhjem. Totalt utgjør dette ca 550 plasseringer årlig. Våre rådgivere er også aktive i å initivere familieråd og andre statlige hjelpetiltak. Enheten består av to avdelinger, en i Ålesund og en i Trondheim. De ansatte jobber i ulike team på tvers av avdelingene.

Avdelingsleder i Ålesund går av med pensjon og stillingen som avdelingsleder er ledig fra og med 1. mars 2022. Arbeidsstedet er for tiden Ålesund (Moa) hvor avdelingsleder har personalansvar for åtte medarbeidere.  

Enheten jobber med videreutvikling av våre arbeidsprosesser for å innfri på alle krav og forventninger. Avdelingsleder inngår i enhetens lederteam, og har ansvar for å organisere og følge opp inntaks- og oppfølgingsarbeidet. I dette ligger å hindre uønsket variasjon mellom avdelingene og teamene, og å sørge for tilfredsstillende kvalitet i leveranser og tjenester. Lederteam har også ansvar for at vi har en effektiv organisering som ikke er sårbar, samtidig som vi skal sørge for en positiv tilrettelegging for enhetens ansatte. 

Vi søker deg som har kompetanse innenfor barnevern og ledelse. Du utfordres av å levere godt innenfor dagens ansvarsområde, samtidig som det forventes at du er en pådriver og sentral bidragsyter med tanke på å utvikle organisasjonen i retning mot morgendagens krav og forventninger.

Du har engasjement for organisasjonsutvikling innen offentlig sektor, og er opptatt av å være del av en organisasjon som skal gi best mulig tjenester til barn, unge og familier. 


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?
 • Lederstøtte til enhetsleder knyttet til enhetens oppgaver herunder organisere inntak- og oppfølgingsarbeidet i tråd med relevante lover, regler og retningslinjer på barnevernsområdet.
 • Personal, økonomi og driftsansvar i avdelingen.
 • Bidra til god dialog med ulike samarbeidsaktører både på systemnivå og i enkeltsaker.
 • Råd og veiledning.
 • Ansvar for ulike internkontrollaktiviteter knyttet til våre systemer og aktiviteter.
 • Økonomi og personaladministrative oppgaver slik som godkjenning av faktura, fakturakontroll, saksfordeling, avvikshåndtering, sikre beredskap og kapasitet i teamene og avdelingene.

Hvilken bakgrunn har du?
 • Treårig utdanning fra universitet/høgskole innen barnevern, sosialfaglig eller annen relevant utdanning.
 • Relevant videreutdanning.
 • Relevant ledererfaring, gjerne innen offentlig sektor.
 • God kunnskap om barnevernsektoren og lovgrunnlaget, herunder oppgave- og rolleforståelse, samt analyse- og organisasjonsforståelse.
 • God forvaltningskompetanse.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • God digital kompetanse.

I tillegg er følgende kompetanse ønskelig:

 • Lederutdanning.
 • Interesse for anskaffelsesreglementet og avtaleverk som regulerer kjøp av barneverntiltak fra ideelle og private tiltak.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med en kombinasjon av strategiske- og operative lederoppgaver.
 • Det er ønskelig at du kan vise til gode resultater.

Hvem ser vi etter?
 • Du har et engasjement for organisasjonsutvikling innen offentlig sektor, og er opptatt av å være del av en organisasjon som skal gi best mulig tjenester til barn, unge og familier.
 • Du har gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter.
 • Du er analytisk, løsningsorientert og systematisk.
 • Du er sterk på å delegere, samtidig som du sikrer kvalitet på leveransene.
 • Du er en trygg og tydelig leder, med stort engasjement for barnevern- og forvaltningsområdet. 

For oss er det svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Dette vil bli tatt med i den totale vurderingen.


Hva får du hos oss?

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsleder kode 1407 med lønn p.t. kr 665 700 - 734 400 (ltr. 71 - 76). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.

Faglige og administrative utfordringer i ett godt og dynamisk arbeidsmiljø.


Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Enhet for inntak, avdeling Ålesund.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Sissel Fjelnset, telefon 46617381, Sissel.Fjelnset@bufetat.no

Avdelingsleder Elin Ree, telefon 46617612, Elin.Ree@bufetat.no 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.


Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for å inntak og oppfølging av barn i statlige og private barneverninstitusjoner, fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner  rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Langelandsveien 17, 6010 Ålesund
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Ledelse,
Sosionom
Følg firma
2533 følger dette firmaet

Langelandsveien 17, 6010 Ålesund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 236775099
Sist endret 27. okt. 2021 15:54

Rapporter annonse