Utløpt

Vi søker leder til seksjon innkreving av skatt for selskaper

Arbeidsgiver
Skatteetaten
Stillingstittel
Seksjonssjef Næring
Frist
07.11.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Skatteetaten

Vi søker en utviklingsorientert leder til seksjon næring . Seksjonen krever inn skatt fra selskaper, og har hovedkontor i Trondheim.

Vi søker en seksjonsleder som vil være en viktig pådriver for det videre utviklingsarbeidet i seksjon næring og avdeling Skatt, avdelingen inngår i divisjon innkreving. Du vil i stor grad kunne forme din stilling og arbeidshverdag, samtidig som du blir en del av et sterkt fagmiljø. Skatteetaten og divisjon Innkreving har over tid fått tilført stadig nye oppgaver og ansvarsområder, og har et sterkt fokus på forretningsutvikling, herunder oppstart av et stort program kalt fremtidens innkreving. Dette programmet vil gå frem til 2029 med omfattende leveranser knyttet til digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser, lov- og regelverksutvikling samt bedre tjenester for skattyterne. Avdeling Skatt vil være sentral i utviklingsarbeidet, og det ligger til rette for at flere medarbeidere vil få mulighet til å jobbe med det store løftet som innkreving forventes å skulle ta de nærmeste årene. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør skatt.

Seksjonen har ansvaret for krav som ligger innenfor fellesinnkrevingen som Skatteetaten har til innkreving i næringssegmentet. Dette er primært upersonlige skattytere og arbeidsgivere (firma og selskaper). Eksempler på kravstyper (oppgaver) som ligger til seksjonen er innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt og restskatt for å nevne noe.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier.

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle egen seksjon næring 
 • personal og resultatansvar for seksjonen
 • delta aktivt i avdelingens ledergruppe
 • aktivt bidra til å bygge felles kultur for avdelingen og seksjonen
 • bidra til utvikling av avdelingen
 • bidra til utvikling for divisjonen gjennom program fremtidens innkreving og andre prosjekter

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning minimum på bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandske grader må være godkjent av NOKUT.
 • relevant ledererfaring med dokumenterbare resultater
 • god organisatorisk og forretningsmessig forståelse
 • erfaring fra omstillingsprosesser og å bygge kultur i en virksomhet
 • gode ferdigheter i norsk både skriftlig og muntlig
 • ønskelig med erfaring innen kontinuerlig forbedring/lean
 • gjerne erfaring fra privat næringsliv, digitalisering, og/eller prosjekter

Personlige egenskaper

 • du evner å delegere oppgaver og anvende kompetansen i seksjonen,  og du fremstår som inspirerende og samlende i lederrollen
 • du er helhetsorientert, strategisk og ser egne ansvarsområder i en større sammenheng 
 • du utviser god evne til å håndtere kompleksitet med mange pågående oppgaver, prosesser, frister, krav og mål
 • du har god prioritererings- og gjennomføringsevne og leverer på det som er viktigst for avdelingen og for at divisjonen skal lykkes 
 • du samarbeider godt med andre i utøvelse av lederrollen
 • du har god formidlingsevne muntlig og skriftlig, der du klarer å forenkle og forankre budskap hos dine ledere og ansatte
 • du er utvikling og endringsorientert for å finne gode løsninger både på kort og lang sikt

Vi tilbyr

 • muligheten for å jobbe med en svært sentral samfunnsoppgave - bidra til finansiering av velferdsstaten
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i statens pensjonskasse
 • stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) fra kr. 820.000 - kr. 950.000, avhengig av kvalifikasjoner.  For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 Generelt 

Noe reisevirksomhet må påregnes. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten er i. Vi er en stor  etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Om arbeidsgiverenI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.


Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.


Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.


Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.


Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Holtermanns veg 1, 7030 Trondheim
Bransje
Bank, finans og forsikring,
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Økonomi og regnskap

Nøkkelord

ledelse, innkreving, økonomi, omstilling, utvikling

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Arild Stokke
Stillingstittel
fungerende seksjonssjef
Telefon
948 92 706
Kontaktperson
Vegard Rydningen
Stillingstittel
avdelingsdirektør
Telefon
924 96 080
Følg firma
2506 følger dette firmaet

Holtermanns veg 1, 7030 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 235831153
Sist endret 19. okt. 2021 09:44

Rapporter annonse