Utløpt

Seksjonsleder - Sivil rettspleie og forvaltning

Arbeidsgiver
Sør-Vest politidistrikt
Stillingstittel
Seksjonsleder - Sivil rettspleie og forvaltning
Frist
26.10.2021
Ansettelsesform
Fast

Vi søker en effektiv og dyktig leder til seksjon for sivil rettspleie og forvaltning ved Haugesund politistasjon.  Arbeidssted er i moderne lokaler ved politiets forvaltningssenter i Haugesund sentrum.  Seksjonslederen må ha kvalifikasjoner til både å lede medarbeidere mot felles mål og delta i det faglige arbeidet. 

Arbeidsoppgaver

 • Sette mål, prioritere oppgaver og skape resultater i tråd med etatens mål og virksomhetsplaner 
 • Ivareta alle namsmannsfunksjoner i kommunene Haugesund, Sveio, Tysvær og Bokn
 • Personal-, HMS- og resultatansvar for seksjonen
 • Delta i driftsenhetens ledergruppe
 • Ansvarlig for sekretariatet til forliksrådene i Haugesund, Sveio, Tysvær og Bokn
 • Ansvarlig for alle sivilrettslige gjøremål ved politistasjonen, utlegg, gjeldsordning, fravikelse, midlertidig forføyning mv.
 • Ansvarlig for forvaltningssakene ved politistasjonen, herunder hittegods, våpen, pass og nasjonale ID-kort mv.
 • Utøve selvstendig saksbehandling innen sivil rettspleie - utlegg, gjeldsordning mv.
 • Rapportere på resultatkrav og fremdrift til enhetsleder
 • Være faglig ansvarlig og ha kontakt med fagmiljøet i distriktet og nasjonalt
 • Gi faglig veiledning til medarbeiderne og delta i daglige oppgaver når det er nødvendig

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Master i rettsvitenskap eller tilsvarende. Lang relevant erfaring innen sivil rettspleie kan kompensere for kravet om formell utdanning
 • Kjennskap til HMS – og HMS systemer
 • Ledererfaring med personalansvar 
 • Gode språkkunnskaper muntlig og skriftlig i norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B

Ønskelig:

 • Lederutdanning
 • Relevant etter og videreutdanning
 • Erfaring med sivil rettspleie
 • Erfaring med arbeid i saksbehandlingssystemet SIAN
 • Kunnskap om personal- og økonomistyring
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og statlig avtaleverk 
 • God kunnskap til virksomhetens rolle, oppgaver og organisasjon

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Evne til å handle i et strategisk og helhetlig perspektiv
 • Evne til å vise god personalomsorg og motivere sine medarbeidere
 • Evne til å skape gode relasjoner/samhandle bade internt og eksternt
 • Sette retning, drive endring og bidra til god virksomhetsutvikling
 • Resultat- og løsningsorientert med god gjennomføringsevne

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder må du i tillegg kunne lede i samsvar med vår medarbeiderplattform.

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer. Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant våre ledere. Vi har en målsetting om kjønnsbalanse i lederstillinger og oppfordrer kvinner til å søke.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som seksjonssjef (stillingskode 1211), fra kr 650.300,- brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser 

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.


Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.


Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.


Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden.


Driftsenhet Haugesund og Karmøy


Haugesund politistasjon og Karmøy politistasjon utgjør driftsenhet Haugesund og Karmøy. Driftsenheten har 125 ansatte og skal bidra til trygghet, lov og orden for ca 100 000 mennesker i kommunene Haugesund, Karmøy, Utsira, Bokn, Tysvær og Sveio.

Haugesund politistasjon er største enhet og lokalisert i Haugesund sentrum. Politistasjonen har døgndrift. Organisatorisk deles politistasjonen inn i 4 seksjoner. De 4 seksjonene er: seksjon for forebygging og patrulje, seksjon for etterretning og etterforskning, seksjon for sivil rettspleie og forvaltning og seksjon for arrest og fremstilling..

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Smedasundet 50, 5528 Haugesund
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Sivil, rettspleie,, forvaltning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Edgar Johan Mannes
Telefon
52 86 80 01
Følg firma
425 følger dette firmaet

Smedasundet 50, 5528 Haugesund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 235031610
Sist endret 12. okt. 2021 11:56

Rapporter annonse