Utløpt

Vi søker leder av innkjøpsseksjonen i Miljødirektoratet

Arbeidsgiver
Miljødirektoratet
Stillingstittel
Vil du lede en felles strategisk innkjøpsfunksjon for miljøforvaltningen?
Frist
31.10.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Om du har ledererfaring og er god på strategisk innkjøp, analysearbeid og prosjektledelse, og har erfaring med å lede og gjennomføre større anskaffelsesprosesser i offentlig sektor, kan det være deg vi leter etter!

Ansvaret i stillingen er todelt: du skal lede både innkjøpsseksjonen i Miljødirektoratet, og miljøforvaltningens felles strategiske innkjøpsenhet.

Miljøforvaltningen kjøper varer og tjenester for mer enn 1 milliard årlig. I 2019 etablerte Miljødirektoratet en felles strategisk innkjøpsfunksjon for Klima- og miljødepartementets (https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/) underliggende etater Riksantikvaren (https://www.riksantikvaren.no/), Meteorologisk institutt (https://www.met.no/), Kulturminnefondet (https://kulturminnefondet.no/), Artsdatabanken (https://www.artsdatabanken.no/) og Norsk Polarinstitutt (https://www.npolar.no/). Den strategiske innkjøpsfunksjonen inngår som en del av seksjon for innkjøp (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/organisasjonsavdelingen/innkjop/), i organisasjonsavdelingen (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/organisasjonsavdelingen/) i Miljødirektoratet. Leder for seksjonen er en del av ledergruppen til organisasjonsdirektøren i Miljødirektoratet.   

Du må samarbeide tett med de øvrige etatene om felles anskaffelser og utvikling av innkjøpsarbeidet. Seksjonen ivaretar innkjøpsfaglig rådgivning og gjennomfører anskaffelser internt i Miljødirektoratet. Typiske oppgaver for seksjonen er å lage og vedlikeholde maler, utarbeide handlingsplaner for oppfølging av innkjøpsstrategien, utvikle og vedlikeholde systemer og rutiner for kategoristyring, leverandørstyring- og leverandøroppfølging, risikovurderinger av anskaffelsesprosessene, gevinstanalyser og gevinstrealisering.

Seksjonen har sju ansatte i Trondheim og Oslo, og arbeidssted for stillingen er i en av disse byene. Du må regne med en del reising, fortrinnsvis mellom Trondheim og Oslo.


Hovedansvarsområder
 • lede innkjøpsseksjonen og videreutvikle strategisk innkjøpsfunksjon for miljøforvaltningen
 • utarbeide og implementere strategi og handlingsplaner på tvers av etatene
 • prosjektledelse for større anskaffelser, for eksempel anskaffelse av rammeavtaler
 • samarbeid med ledelse og innkjøpsmedarbeidere i etatene
 • følge opp og rapportere på innkjøpsstrategien- og handlingsplaner og legge til rette for gevinstrealisering
 • budsjett- og rapporteringsansvar for egen seksjon
 • gjennomføre egne anskaffelser, kontraktsoppfølging

Kvalifikasjoner
 • du har relevant høyere utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse på masternivå.
 • du har relevant ledererfaring innen prosjekt-, prosess- og/eller linjeledelse
 • du har minimum 3-5 års erfaring med å gjennomføre egne anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging (primært offentlige anskaffelser)
 • har du erfaring med å lede større anskaffelsesprosesser, vil dette tillegges stor vekt
 • erfaring fra analysearbeid, herunder kost-/nytteanalyser og gevinstrealisering vil vektlegges
 • du har god rolleforståelse, og det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • du har svært gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk

Personlige egenskaper
 • du er nytenkende, proaktiv og resultatorientert
 • du er tydelig i ditt lederskap, men samtidig god til å inspirere og motivere
 • du samarbeider godt med andre og bygger nettverk både internt og eksternt
 • du er pedagogisk, kommuniserer godt og kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig
 • du har høy arbeidskapasitet og evne til å stå i krevende situasjoner over tid
 • du har tydelig og profesjonell dialog med interne og eksterne
 • du er strukturert og har høy gjennomføringsevne
 • du evner å tenke helhetlig

Vi tilbyr
 • fast stilling med lønn som seksjonssjef fra kr. 702 100,- (ltr. 74) til kr. 919 700,- (ltr. 84) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger, og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Spørsmål om stillingen kan rettes til organisasjonsdirektør Gun Bente Johansen på telefon 90 89 05 08 eller e-post gun-bente.johansen@miljodir.no.

Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Grethe S. Solberg Mossige på telefon 41 66 88 73 eller e-post grethe.solberg.mossige@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no.

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 64-2021 OAL

Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/).

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet. 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Innkjøp/forhandling,
Koordinering,
Ledelse
Følg firma
1447 følger dette firmaet

Brattørkaia 15, 7010 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 234477814
Sist endret 8. okt. 2021 08:59

Rapporter annonse