Utløpt

Enhetsleder

Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Stillingstittel
Enhetsleder
Frist
07.11.2021
Ansettelsesform
Fast

Vil du være med å lede og utvikle fremtidens primærhelsetjeneste?

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder ved Nidarvoll rehabiliteringssenter. 

Nidarvoll rehabiliteringssenter skal stå ferdig høsten 2023. Som en av de første kommunene i landet samler vi tilbudet om rehabilitering på plasser med heldøgns omsorg på et eget senter med totalt 72 plasser. Enheten vil ha ansvar for kommunens tilbud om døgnrehabilitering, og samhandling med øvrige helsetjenester internt og eksternt er vesentlig både i tjenesteyting og tjenesteutvikling. Gjennom Nidarvoll rehabiliteringssenter ønsker vi å gi flere mulighet til å leve gode liv med kronisk sykdom, forebygge funksjonssvikt og utsette hjelpebehov.

Enheten vil bestå av rundt 100 årsverk hvorav de fleste i dag allerede er ansatt på kommunens rehabiliteringsavdelinger. Medarbeidergruppen vil bestå av sykepleiere, leger, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, fysioterapeuter m.fl. Vi ønsker å bygge opp tilbudet i det nye rehabiliteringssenteret ut ifra kunnskap om fremtidens behov og utfordringsbilder. Nye muligheter gjennom digitalisering og ny teknologi endrer kompetansebehovet i tjenestene og gir grunnlag for nye arbeidsmodeller og ny organisering av rehabiliteringstilbudet.

Vi har høye ambisjoner for vårt nye rehabiliteringssenter. Vi ønsker å utvikle nye samhandlingsstrukturer med forskning og utdanningsinstitusjonene som skal bidra til et kunnskapsløft i primærhelsetjenesten. Med utgangspunkt i Nidarvoll rehabiliteringssenter og i samarbeid med de øvrige kommunale rehabiliteringstjenestene ønsker vi å utvikle Trondheim til et kraftsentrum for forskning og utvikling (FoU) innen rehabilitering i kommunehelsetjenesten. 

Enhetens lederteam vil bestå av en enhetsleder og avdelingsledere. Avdelingslederne har helhetlig lederansvar for en gruppe medarbeidere.

Som enhetsleder rapporterer du til kommunalsjef helse. 

Arbeidsoppgaver

Byggeprosjektet for det nye rehabiliteringssenteret pågår og forventes ferdigstilt høsten 2023. Enhetsleder vil i perioden fram til innflytting få et dedikert ansvar for å forberede utvikling og drift i det nye senteret. Dette vil foregå i samarbeid med enhetsledere ved dagens plasser for rehabilitering på institusjon, arbeidstakerorganisasjonene, kommunens strategiske ledelse og stab.

 • I prosjektperiode og videre etter åpning av senteret: 
 • Skape og utvikle et godt tjenestetilbud for brukere og pårørende.
 • Utvikle øvrige ledere og ansatte ved å utfordre, trygge og følge opp tett.
 • Sikre koordinering, samarbeid og samhandling internt i enheten.
 • Ivareta samhandling med øvrige ledere innenfor helse og velferd og øvrige samarbeidspartnere for å utvikle rehabiliteringstjenester i kommunen.
 • Økonomisk planlegging, budsjettering og rapportering.
 • Utvikle og etablere senteret som en arena for praksisnær forskning og utviklingsarbeid.
 • Utvikle og etablere senteret som utdanningsarena for primærhelsetjenesten.
 • Utvikle og etablere senteret som en utprøvingsarena for muliggjørende teknologi.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå.
 • Dokumentert ledererfaring i minst fire år innen helse- og velferdstjenester, og lederutdanning er ønskelig.
 • God kjennskap til nasjonale føringer og strategier innen helse- og omsorgssektoren, særlig innenfor rehabiliteringsområdet.
 • Erfaring med kunnskaps- og endringsledelse i komplekse organisasjoner.

Personlige egenskaper

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent.
Vi ønsker en engasjert leder som:

 • Forstår betydningen av medvirkning og samskaping med pasienter og pårørende, medarbeidere og andre samarbeidspartnere.
 • Aktivt legger til rette for delaktighet og faglig fokus også utover egen enhet.
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

En utviklingsorientert organisasjon med:

 • Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling.
 • Deltakelse i kommunalsjef helses strategiske ledermøte.
 • Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team.
 • Stor selvstendighet og myndighet.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Om arbeidsgiveren

Åpen – kompetent – modigTrondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Klæbuveien 198, 7037 Trondheim
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell,
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Elin Simonsen
Stillingstittel
Rådgiver
Telefon
928 53 618
Kontaktperson
Laura Steinsli
Stillingstittel
Kommunalsjef
Telefon
406 94 868
Kontaktperson
Paal Terje Wiig
Stillingstittel
Rådgiver
Telefon
958 28 731
Følg firma
989 følger dette firmaet

Klæbuveien 198, 7037 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 234364902
Sist endret 6. okt. 2021 12:28

Rapporter annonse