BESATT

Pedagogisk leder/ Styrer

Arbeidsgiver
Snillet Gård Friluftsbarnehage
Stillingstittel
Pedagogisk Leder/ Styrer
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast

Vi søker en engasjert medarbeider som vil være med å legge til rette for en god og trygg hverdag for barna. Barnehagen har behov for en 70% ped leder og 30% styrer og legger til rette for en kombinert og spennende stilling. Vi søker deg som kan jobbe både selvstendig og i team med resten av personalgruppen for å nå våre felles mål. Du må også ha glede av å være ute med barna, og se de ulike mulighetene gjennom året i barnehagen. Barna har behov for at du er trygg og rolig, samtidig har en spenstig glød som kan berike barnas dager i barnehagen.

PEDAGOGISK LEDELSE

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere det pedagogiske og praktiske arbeidet på avdelingen
 • Delta i planlegging av møter som berører barnehagens drift
 • Gjennomføre foreldresamtaler
 • Planlegge Årsplan/temaplan i samråd med øvrige avdelinger, og personal.
 • Delta aktivt i det daglige arbeidet med barna og være en god rollemodell
 • Sikre enkeltbarnets trivsel og utvikling
 • Skape et nært og godt samarbeid med hjemmet, ivareta foresattes og barnas interesser
 • Samarbeide med faglig instans vedrørende barn med særlige behov
 • Påse at alle foresatte får tilbud om foreldresamtaler
 • Planlegge og gjennomføre samtaler i samarbeid med leder og resten av bemanning
 • Nyttiggjøre egen faglig kompetanse

TEAM: Personalansvar

 • Tilrettelegge selv for et godt psykososialt arbeidsmiljø på avdelingen
 • Veilede medarbeider faglig og følge opp arbeidet på avdelingen
 • Gi personalet relevant informasjon om barna på avdelingen
 • Gi nødvendig informasjon til nytilsatte/ vikarer
 • Forvalte personalressursen i samråd med leder slik at den blir benyttet hensiktsmessig. Også på tvers av avdeling

ADMINISTRATIV LEDELSE

 • Lede og administrere det pedagogiske arbeidet på egen avdeling
 • Utarbeide gode rutiner for informasjon og samarbeid på avdeling
 • Dokumentere arbeid på avdeling
 • Samarbeide med leder i saker som vedrører barn/ enkelt barn
 • Samarbeide i lederteam hvordan personalressurser best kan benyttes der egne personalbehov ligger til grunn for å skape et godt arbeidsmiljø generelt.
 • Ivareta de materielle verdien barnehagen besitter, og lage gode rutiner for ivaretakelse av materiell og utstyr
 • Følge HMS-plan

STYRER ANSVAR

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder for styrer:

 • Lede barnehagen i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og barnehagens årsplan og vedtekter
 • Har det overordnede pedagogiske ansvaret og medfølgende administrative oppgaver
 • Skal lede og følge opp det pedagogiske utviklingsarbeidet i barnehagen
 • Personalledelse og faglig utvikling av medarbeidere
 • Administrative og praktisk ansvar- se barna
 • Ansvarlig for HMS og å legge til rette for en trygg hverdag for alle barn og ansatte

Kvalifikasjoner

 • Godkjent 3-årig barnehagelærer/ førskolelærer utdanning
 • Erfaring med ledelse, personalansvar og drift
 • Kjennskap til Pbl Mentor og øvrige system fra Pbl
 • Må ha gode norskferdigheter både skriftlig og muntlig etter barnehagelovens § 27 om krav om norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder

Vi ønsker en styrer som er

 • Tydelig, inspirerende og tillitsvekkende
 • Dyktig på organisering, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ansvarsfull, lyttende og er med på å motivere til videre fremdrift.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi kan tilby

 • PBL tariffavtale og pensjonsavtale
 • Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
 • En engasjert personalgruppe
 • Et eierstyre som er opptatt av kvalitet og utvikling

Om arbeidsgiveren

Snillet Gård Friluftsbarnehage er en privat drevet barnehage med fokus på friluftsliv og uteaktiviteter. Vårt mål er at barna skal få en fin, og betydningsfull tilnærming til naturen gjennom sine år i barnehagen. Med engasjerte voksne og områder rundt oss, ligger det til rette for undring og skaperglede. Barnehagen ligger på Snillet Gård på Byneset i Trondheim Kommune, 25 km fra Trondheim sentrum. Her har vi lokaler både i hovedbygningen og tilhørende uteområder med varmestue og gapahuker.

Vi har to avdeling i barnehagen, og har inneværende barnehageår 24 barn.

Nettverk
Facebook
Sektor
Privat
Lederkategori
Leder
Sted
Spongdalsvegen 581, 7074 Spongdal
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Barnehage / Pedagogisk leder,
Barnehage / Styrer

Nøkkelord

barnehagelærer

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Marit Ravlo Berg
Stillingstittel
Daglig leder
Mobil
922 00 335
Følg firma
1 følger dette firmaet

Spongdalsvegen 581, 7074 Spongdal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 233568559
Sist endret 10. nov. 2021 13:52

Rapporter annonse