Utløpt

Vil du være med på å redde regnskogen?

Arbeidsgiver
Klima- og miljødepartementet
Stillingstittel
Nestleder/Fagdirektør(fast stilling)
Frist
24.10.2021
Ansettelsesform
Fast
Hva gjør vi i Klima- og skoginitiativet?

Norges internasjonale Klima- og skoginitiativ er Norges største internasjonale klimasatsing. Å stoppe ødeleggelsen av regskogen er avgjørende for å nå Parisavtalens klimamål, verdens naturmål, og FNs bærekraftsmål. Klima- og skoginitiativet støtter regnskoglands politikk for bærekraftig utvikling som tar vare på skogen gjennom bilaterale samarbeid, og jobber på globalt plan for å mobilisere finansiering til skoglandene bl.a. fra karbonmarkeder. I tillegg jobbes det langs flere spor for å redusere presset på regnskogen fra globale markeder - samarbeid med næringslivet for å gjøre globale forsyningskjeder for råvarer som kjøtt, soya, palmeolje og trevirke frie for avskoging; gjennom å få finansmarkeder til å vurdere avskogingsrisiko i investeringsporteføljer; og gjennom innsats mot organisert internasjonal skogkriminalitet. En storstilt satsing på å gi verden tilgang til bedre satellittbilder støtter opp om hele satsingen. 

Klima- og skoginitiativet totalt omfatter om lag 60 medarbeidere. Det styres fra Klimaavdelingen i Klima- og miljødepartementet med ca. 20 medarbeidere, men omfatter også dedikerte spesialutsendinger ved norske utenriksstasjoner og medarbeidere i Norad. Mer informasjon om initiativet finnes på www.nicfi.no og https://www.regjeringen.no/klimaskog


Dine arbeidsoppgaver vil være: 

Dine arbeidsoppgaver vil omfatte store deler av klima- og skoginitiativets portefølje. Dette innebærer å: 

 • Delta aktivt i den strategiske ledelsen av Klima- og skoginitiativet
 • Som nestleder for initiativet fungere som leder ved leders fravær
 • Betydelig delegert ansvar for faglig oppfølging av viktige deler av initiativets strategi 
 • Faglig veiledning og oppfølging av initiativets medarbeidere, samt relevante ambassader og Norad på disse saksområdene
 • Strategisk dialog og forhandlinger med samarbeidslands myndigheter, private selskaper og sivilt samfunn
 • Kvalitetssikring av seksjonens arbeid, anbefalinger til politisk ledelse, og kontakt med eksterne partnere
 • Betydelig samhandling med andre seksjoner og avdelinger, samt ambassader, UD og andre relevante departementer

Til stillingen hører normalt en del reisevirksomhet med. Stillingen er en særlig uavhengig stilling med høye krav til å styre egen arbeidshverdag.


Vi søker deg som har følgende bakgrunn: 

Nødvendige:

 • Høyere utdanning med meget gode resultater på masternivå, eksempelvis innen samfunns-/samfunnsøkonomiske fag. (Mindre formell utdannelse kan kompenseres med særlig relevant erfaring)
 • 10 års relevant arbeidserfaring (ved særskilt relevant bakgrunn kan kortere erfaringstid aksepteres)
 • God kjennskap til internasjonalt klima- og miljøarbeid
 • God forståelse for klima-, miljø- og utviklingsfaglige problemstillinger
 • Kunnskap om politikk, økonomi og kultur i relevante regioner
 • God forståelse for offentlig forvaltning
 • Arbeidsspråket vil være både norsk og engelsk, dette krever at du har gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk og svært gode på engelsk, og gjerne andre relevante språk (fransk, spansk, portugisisk, bahasa/indonesisk)

Ønskelige:

 • God forståelse for global innsats mot tropisk avskoging generelt og Norges klima- og skoginitiativ spesielt
 • God kjennskap til privat næringslivs arbeid for bærekraft, og gjerne innsats mot avskoging 
 • Erfaring fra norsk miljø-, eller utenriksforvaltning, utenrikstjeneste, utviklingssamarbeid, frivillighet eller multilaterale/bilaterale forhandlingsprosesser
 • Erfaring med ledelse og teamarbeid

For å lykkes har du disse egenskapene:
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for å gjennomføre større prosesser og arbeidsstrømmer.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og lederegenskaper.
 • Du må være analytisk, kreativ, initiativrik og løsningsorientert.
 • Stor arbeidskapasitet, takler tidspress og evne til raskt å sette deg inn i komplekse problemstillinger.
 • Evne til å takle tidspress og opprettholde kvalitet. 
 • Du må trives med ekstern dialog med ulike partnere og kommunisere seksjonens arbeid utad.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:
 • Du vil bidra til å løse en av verdens største utfordringer, og ser resultater av dette hver dag
 • Du vil jobbe sammen med engasjerte og dyktige mennesker
 • Du får en unik mulighet til å bidra med strategiske og faglige råd for politisk ledelse
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter

KLD tilbyr et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.


Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Lønn:

Årslønn fra kr 801 300 - 948 900 (ltr. 79 -85). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.


Generell informasjon:
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være NOKUT-godkjent. Bekreftelsen vedlegges.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Andreas Dahl-Jørgensen, tlf. 97 67 97 49


Om arbeidsgiveren

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Departementet er delt inn i fem avdelinger: Klimaavdelingen, kulturminneavdelingen, naturforvaltningsavdelingen, hav- og forurensingsavdelingen og organisasjonsavdelingen.

 

Klimaavdelingen har ansvaret for internasjonalt arbeid, klima- og skogeinitiativet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Sted
Kongensgate 18 -20, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Kontor og administrasjon / Kontorarbeid,
Ledelse
Følg firma
723 følger dette firmaet

Kongensgate 18 -20, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 233359545
Sist endret 30. sep. 2021 10:36

Rapporter annonse