Driftsleder 100 % fast st. ved Rambekk renseanlegg

Arbeidsgiver
Gjøvik kommune Vann og Avløp
Stillingstittel
Driftsleder 100 % fast st. ved Rambekk renseanlegg
Frist
28.09.2021
Ansettelsesform
Fast
Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik kommune har store og interessante arbeidsoppgaver på vann- og avløpssektoren. Virksomhetsområdet VAR (vann, avløp, renovasjon) har ansvaret for drift av tre vannverk, ett avløpsrenseanlegg, et slambehandlingsanlegg, 300 km ledningsnett og påslipp til kommunalt nett fra næringsliv. Virksomhetsområdet er også forurensningsmyndighet innen bl.a. spredt avløp, akutt forurensning, grunnforurensning, forsøpling og lokal luftkvalitet. Kommunen har vedtatt ny hovedplan 2020-2031 for vannforsyning, avløp og vannmiljø med langsiktige planer for bl.a. fornyelse av VA-nettet. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være motor for vekst og utvikling i innlandet. Mer om VA i Gjøvik her: https://www.visbrosjyre.no/Gjovik_kommune_VA/WebView/.

Rambekk renseanlegg er én av fire avdelinger i VAR. Rambekk renseanlegg behandler avløpsvann og septik fra hele Gjøvik kommune og har ti ansatte. Anlegget tar også i mot og sluttbehandler slam fra renseanleggene i de fem nabokommunene Lillehammer, Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre land. I tillegg til renseanlegget og slambehandlingsanlegget drifter våre ansatte 50 avløpspumpestasjoner. Både den nye hovedplanen og ny utslippstillatelse stiller Rambekk renseanlegg overfor mange utfordringer knyttet til det ytre miljø, det grønne skiftet og arbeidsmiljø/HMS.

Arbeidsoppgaver:
 • Daglig ansvar for oppfølging av alle driftsrelaterte oppgaver

 • Ledelse av driftspersonellet på anlegget

 • Kvalitetssikring, HMS, internkontroll

 • Bruk av driftskontroll, FDV-system

 • Bestiller- og attesteringsansvar

 • Deltagelse i arbeidet med budsjett, regnskap, årsrapportering

 • Deltakelse i framtidsretta prosjektarbeid (utslipp, energi, hms, mm)

Kvalifikasjoner:
 • Ingeniørutdanning er ønskelig. Minimumskrav er fagbrev innen relevant fagretning.

 • Erfaring fra drift av avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner

 • Manglende VA-erfaring kan evt. kompenseres med god teknisk innsikt og kunnskap om drift av prosessanlegg og ledningsnett

 • Kompetanse på internkontroll

 • Gode kunnskaper med data til å håndtere driftsoppgaver

 • Gode samarbeidsegenskaper

 • Ledererfaring er ønskelig

 • God fremstillingsevne, muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Lønn etter avtale

 • Fleksibel arbeidstid, velferds- og pensjonsordninger

 • Gode utviklingsmuligheter

Kontaktpersoner:

For spørsmål om stillingen, kontakt VA-sjef Asbjørn Tufto, på telefon 975 61 221.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Om arbeidsgiveren

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Sted
2810 Gjøvik
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Vann- og miljøteknikk

Nøkkelord

Ingeniør-VA, ledererfaring

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Asbjørn Tufto
Telefon
975 61 221
Følg firma
130 følger dette firmaet

2810 Gjøvik

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 232004966
Sist endret 22. sep. 2021 10:34

Rapporter annonse