VI SØKER DIREKTØR FORRETNINGSSTØTTE TIL Å LEDE OG UTVIKLE VIKTIGE STØTTEFUNKSJONER

Arbeidsgiver
KBN
Stillingstittel
Direktør forretningsstøtte
Frist
30.09.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med KBN

DIREKTØR FORRETNINGSSTØTTE

Vi har samlet våre støttefunksjoner i nyopprettet avdeling Forretningsstøtte og ser etter deg som vil lede arbeidet med å støtte vår kjernevirksomhet og skape endring og utvikling med særlig fokus innenfor avdelingens fagfelt. I avdelingen inngår seksjonene kommunikasjon og samfunnskontakt, juridisk og regulatorisk, HR og sekretariat og administrasjon, som alle er svært viktige for bankens drift og utvikling og gjennomføring av strategi. Som direktør forretningsstøtte vil du ha det samlede ansvaret for disse områdene og skape verdi både for våre interne og eksterne kunder. Du må derfor evne å ha en helhetlig forståelse og lede med orientering mot bredde i motsetning til faglig fordypning. Selv om du ikke trenger dybdekunnskap om alle fagområdene, forventer vi at du med en viss innsikt og forståelse av områdene evner å samarbeide godt med dine mellomledere med mer fagspesifikt ansvar. Som en del av administrerende direktørs ledergruppe skal du bidra til aktiv og helhetlig ledelse av KBN for å sikre overordnet måloppnåelse.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Overordnet ansvar for støttefunksjonene i avdelingen, slik at disse samlet leverer effektive tjenester av tilstrekkelig kvalitet til organisasjonen, samt sørger for utvikling innenfor områdene kommunikasjon og bærekraft, HR/organisasjon, juridisk, bankregulatorisk, sekretariats- og styrearbeid, samt administrative oppgaver
 • Sørge for god gjennomføring og koordinering i støttefunksjonene og med virksomheten forøvrig
 • Lede og videreutvikle avdelingens medarbeidere, både direkterapporterende mellomledere og indirekte via disse
 • Sikre kontinuerlig videreutvikling av arbeidsmetoder, prosesser og kultur
 • Sette strategisk retning for avdelingen gjennom tydelige mål og prioriteringer. Etablering av virksomhetsplan og budsjett
 • Være pådriver for og realisere utvikling av banken med fokus innenfor avdelingens fagfelt, for eksempel innen organisasjonsutvikling og tilpasning av lokaler til endrede arbeidsmåter
 • Medlem av KBNs ledergruppe og deltakelse i Regulatorisk komité
 • Overordnet ansvar for seksjonenes deltakelse i Finanskomité, styrets kompensasjonsutvalg, AMU og sentrale sekretariatsfunksjoner mot styrende organer og ledergruppen
 • Bringe vesentlige problemstillinger fra underliggende seksjoner inn i ledergruppen, og sørge for god samhandling med øvrige deler av virksomheten
 • Legge til rette for at administrerende direktør kan frigjøre kapasitet ved detaljoppfølging av sekretariater og administrasjon

KVALIFIKASJONER

 • Minimum 10 års erfaring fra, eller relatert til, finansbransjen og med god forståelse for behovene for forretningsstøtte i en finansinstitusjon
 • Minimum 10 års ledererfaring, hvorav minst fem år innen tilsvarende felt
 • Faglig innsikt i, og erfaring fra, minst to av avdelingens fagfelt. Det vil si kommunikasjon, HR/organisasjon, juridisk, bankregulatorisk eller styrearbeid i bank/finans
 • Evne til å sette deg inn i og selv utføre arbeidsoppgaver innenfor ditt ansvarsområde, fra enkle operative oppgaver til strategiske utfordringer
 • Med høy arbeidskapasitet evner du å prioritere og levere på tid og kvalitet på komplekse oppgaver

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Evne til å lede kompetente medarbeidere og utvikle ett team bestående av flere ulike funksjoner
 • Samarbeidsorientert med gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig
 • Strukturert og analytisk, med evne til en helhetlig forståelse og orientering mot bredde i motsetning til faglig fordypning
 • Evner å identifisere utviklingspotensialet for virksomheten innenfor ditt ansvarsområde og omsette dette i handling
 • Høy gjennomføringsevne og dokumenterte resultater på gjennomføring av større endringer
 • Resultat- og forretningsorientert med evne til strategisk tenkning
 • Samfunnsengasjert

VI TILBYR

Vi kan tilby deg en sentral rolle i ledergruppen i en av landets største finansinstitusjoner målt ved forvaltningskapital. Vi er en samfunnsnyttig kompetansebedrift med rundt 80 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi tilbyr et sterkt fagmiljø hvor arbeidshverdagen spenner mellom internasjonale kapitalmarkeder og lokale velferdsinvesteringer. Vi har et godt arbeidsmiljø med korte rapporteringslinjer og stor beslutningsmyndighet.

YTTLIGERE INFORMASJON

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt vår administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist (tel: 48 40 16 46). KBN foretar, gjennom en ekstern partner, bakgrunnssjekk av prioriterte kandidater for å verifisere riktighet av CV og tilgjengelig kandidat informasjon.

Om arbeidsgiveren

KBN, den norske stats kommunalbank, er et av Norges største finansforetak med 500 milliarder i forvaltningskapital. Vi finansierer kommunale investeringer over hele landet og ønsker å fremme bærekraftige lokalsamfunn og bidra i det grønne skiftet. Bankens utlån til kommunal sektor finansieres i internasjonale kapitalmarkeder.

Sektor
Privat
Lederkategori
Leder
Sted
Haakon VII gate 5b, 0110 Oslo
Bransje
Bank, finans og forsikring
Stillingsfunksjon
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jannicke Trumpy Granquist
Stillingstittel
Administrerende direktør
Telefon
484 01 646
Følg firma
105 følger dette firmaet

Haakon VII gate 5b, 0110 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231826434
Sist endret 13. sep. 2021 17:18

Rapporter annonse