Lønnsdivisjonen i DFØ vokser og trenger ledere til to stillinger i avdelingen for fag og produktutvikling

Arbeidsgiver
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Stillingstittel
Seksjonssjef - økonomi og avtaler
Frist
26.09.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Om lønnsdivisjonen og seksjonen

Vil du bidra til å effektivisere lønnstjenestene i staten? Da har vi stillingen for deg! 

DFØ leverer tjenester til 87 prosent av alle statlige virksomheter, og lønnsdivisjonen har ansvar for å levere lønnstjenester til over 200 000 lønns- og honorarmottakere. Fra i år tilbyr vi i lønnsdivisjonen også systemløsninger innenfor HR. Vi ligger langt fremme i bruk av ny teknologi, og har samlet over 230 kompetente medarbeidere i lyse og moderne lokale i Stavanger sentrum.

Vi har et sterkt fagmiljø som arbeider med driftsrelaterte oppgaver, fagveiledere og applikasjonskonsulenter som bidrar til å drifte og videreutvikle løsningene våre. Systemteknisk ligger SAP-HR i bunn, men vi har også integrert andre løsninger og jobber med flere teknologier og på flere flater.

Hos oss får du arbeide i et uformelt miljø der deling av kunnskap og kompetanse er en forutsetning for å lykkes sammen. DFØ er i stadig utvikling, og det gir mulighet for spennende oppgaver og gode utviklingsmuligheter for medarbeiderne våre.

Avdeling for fag og produktutvikling er delt i tre seksjoner: seksjon for digitalisering, seksjon for økonomi og avtaler og seksjon for HR. Vi har ansvar for utviklingsporteføljen, økonomi- og avtaleoppfølging i hele lønnsdivisjonen og spesifikt ansvar for den nye leveransen av HR-systemløsning til våre kunder.

Vi søker nå etter seksjonssjef til seksjon økonomi og avtaler. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør, og vil ha personalansvar for mellom 10 - 20 medarbeidere. 


Seksjonssjef - økonomi og avtaler

Seksjonen er en fagstab og en støttefunksjon for divisjonsdirektør og øvrige avdelinger i divisjonen. Seksjonen har ansvar for forvaltning og oppdatering av avtaleverket med kunder, og leverandøroppfølging i tett samarbeid med teknisk kompetanse. Seksjonen har og fagansvar for å gjennomføre anskaffelser (i hovedsak knyttet til systemløsningene SAP, GATT og Qlik) i henhold til divisjonens behov, samt ansvar for daglig og periodevis økonomioppfølging og rapportering for divisjonen driftsmessig og på prosjekt. Andre ansvarsområder som seksjonen har er tolkning av lønns- og regelverkspørsmål, og kontakt med premissgivere som KMD, NAV, SPK, Altinn og Skatteetaten, lærling-oppfølging, ledelsesstøtte, sikkerhet, personvern og prosessledelse.


Som seksjonssjef kommer du til å:
 • lede seksjonen i samsvar med budsjettet og vedtatte prosesser, der fokuset ligger på gode leveranser inn mot andre seksjoner og avdelinger og ut mot kundene
 • ha personalansvar for medarbeiderne i seksjonen, og legge til rette for at de utvikler seg videre og har rett kompetanse
 • være en pådriver i arbeidet med å standardisering, digitalisering og utvikling på seksjonens fagområder
 • bidra i møte med eksisterende og potensielle kunder og premissgivere
 • samarbeide med andre enheter i DFØ
 • være en aktiv bidragsyter i avdelingens lederteam og divisjonens utvidede ledergruppe 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • relevant utdanning, minimum bachelornivå
 • ledererfaring som også innbefatter erfaring med personalledelse
 • relevant arbeidserfaring innenfor seksjonens ansvarsomåder, f.eks. erfaring med budsjettprosesser, avtaleverk og anskaffelsesprosesser
 • gode IT-kunnskaper og systemforståelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring med prosesser, prosjekter og tverrfaglig samarbeid
 • erfaring med SAP HR/SAP SuccessFactors
 • erfaring med ledelse i en kompleks organisasjon
 • kjennskap til staten og statlig lønn/HR

 Personlige egenskaper vi ser etter

Som person er/har du:

 • trygg og tydelig i lederrollen og har evne til å motivere og inspirere selvstendige og dyktige medarbeidere til gode fagleveranser
 • god relasjonsbygger som samarbeider og kommuniserer godt både internt og eksternt
 • god prosessforståelse - du skaper overblikk og forstår hvordan prosesser henger sammen teknisk, og med mennesker og organisasjon.
 • god økonomi- og forretningsforståelse
 • strukturert og selvstendig, med god gjennomføringsevne
 • opptatt av høy kvalitet i leveranser

For å lykkes og trives i stillingen som seksjonssjef så må du like å jobbe i en kompleks organisasjon der en viktig del av oppdraget ditt er å lede høyt kvalifiserte medarbeidere. Rollen krever at du ser helheten i arbeidsprosessene, samtidig som du har evnen til å forstå detaljene i det seksjonen jobber med, slik at du kan være en pådriver for å utvikle prosessene, løsningene og således det totale resultatet. For å skape de rette forutsetningene for endring og utvikling er du pragmatisk og løsningsorientert i møtet med både kunder og interne samarbeidspartnere på tvers av fagfelt. Vi er stolte av arbeidsmiljøet vårt i DFØ, og det er viktig at du tar en aktiv rolle i å bygge videre på dette og bidrar til en faglig delingskultur og samarbeid. 


Vi tilbyr
 • spennende arbeidsoppgaver i ei virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag - hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i offentlig sektor.
 • et stort fagmiljø med dyktige medarbeidere, muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • lyse og moderne lokaler i Mediegården i Stavanger sentrum
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (https://spk.no/Medlemskap-i-SPK/) (SPK). DFØ trekker 2 prosent av lønnen din, og i tillegg betaler vi et innskudd til pensjonsordningen. I SPK får du også særs gode pensjons- og forsikringsordninger samt gunstige vilkår for lån til bolig

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise).

Stillingen er plassert inn som seksjonssjef med lønn fra kr. 715 900 til 825 900 per år, avhengig av kompetanse og erfaring. Ved tilsetting er det prøvetid på 6 måneder. Dersom du får tilbud om stillingen, må du legge fram en utvidet politiattest før tilsetting.


Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen (http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).


Vil du vite mer?

Dersom du vil vite mer om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Gunn Elisabeth Lending på tlf. 406 34 038 eller John Gaute Laland, rekrutteringsrådgiver i Sternblick, tlf. 995 00 969.


Andre opplysninger

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.


Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 700 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Nykirkebakken 2, Mediegården, 4013 Stavanger
Bransje
IT,
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Økonomi og regnskap,
Økonomi og regnskap / Lønn
Følg firma
785 følger dette firmaet

Nykirkebakken 2, Mediegården, 4013 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231809552
Sist endret 13. sep. 2021 14:27

Rapporter annonse