Entreprenør O. L. Kythe søkjer dagleg leiar

Arbeidsgiver
O L Kythe AS
Stillingstittel
Dagleg leiar
Frist
05.10.2021
Ansettelsesform
Fast
Me ser etter ein framoverlent leiar som kan rusta verksemda for framtidsretta tenking, lønsemd og vekst. Vedkomande opptrer samlande og er oppteken av å leggja til rette for å motivera og utvikla tilsette. Me søkjer ein moderne leiar med interesse for moglegheitene som ligg i teknologi, og som har evna til å skapa gode relasjonar til kundar, leverandørar og samarbeidspartnarar.  


Ansvarsområde og oppgåver:
 • Overordna ansvar for drift, leiing og vidareutvikling av O L Kythe
 • Vera ein god, trygg og motiverande leiar, og utvikla teamet i O L KYTHE
 • Driva O L KYTHE i samsvar med lover, forskrifter, interne rutinar, samt avgjersler tatt i styret
 • Fylgja prosjekt frå anbod og kontrakt til overlevering byggherre
 • Overordna ansvar for O L KYTHE sitt budsjett, økonomi- og likviditetsstyring og resultat
 • Profesjonalisera verksemda, herunder ferdigstilla allereie påbegynt arbeid med heimesida og eventuelle sosiale media som gjer bedrifta meir synleg og tilgjengeleg
 • Identifisera nye moglege prosjekt, driva sal og nettverksbygging
 • Oppfylging av prosjektleiarar og prosjekt samt ha egne prosjekt
 • Vera eit ansikt utad for O L Kythe og sikra eit godt samarbeid med samarbeidspartnarar og offentlege myndigheiter

 Kvalifikasjonar me ynskjer:
 • Teknisk utdanning innan konstruksjonsfag bygg, minimum bachelornivå, det er ein fordel med tilleggsutdanning innan økonomi, men ikkje noko krav
 • Relevant prosjektleiarerfaring
 • Generell leiarerfaring herunder; Økonomistyring, personalleiing og utvikling
 • Digital kompetanse og god forståing for IT verktøy
 • Marknadsføring, nettverksbygging og synlegheit
 • Anbodsrekning og kalkulasjon
 • Planlegging og prosjektøkonomi
 • HMS, Regelverk og kontakt med myndigheiter

O L Kythe tilbyr:
 • Hyggelege, kompetente og lojale kollegaer i eit uformelt og godt miljø
 • Å leia og vidareutvikla eit solid selskap, med ei lang og spennande historie og eit godt omdømme
 • Mange spennande arbeidsoppgåver, utfordringar og utviklingsmoglegheiter på både kort og lang sikt
 • Genuint interesserte eigarar som ynskjer at bedrifta skal vidareutvikla seg på Voss

Stillinga rapporterer til styreleiar og arbeidsstad er Voss. 
For meir informasjon om stillinga, kontakt gjerne Liv Braathen i Bønes Virik, Mobil: 488 49 499. Førespurnader kan om ynskjeleg behandlast konfidensielt, også for oppdragsgjevar, i innleiande fase.  Søknadsfrist er 30. September 2021.

Om arbeidsgiveren

O L Kythe AS er ei familieeigd entreprenørverksemd på Voss. Selskapet har solide og lange tradisjonar heilt tilbake til 1936, og er i dag eigd av 3. generasjon Kythe; brørne Per og Olav Kyte som begge jobbar i selskapet. Selskapet driv allsidig innanfor bygg og anlegg og er sentralt godkjend i tiltaksklasse 3 i dei viktigaste utføringsklassane. Dei arbeider innanfor alle entreprisemodellar og har i dag utførande oppdrag til ein verdi av ca. 100 millionar. O L Kythe er eit solid selskap som har fokus på kvalitet og gode leveransar i alt dei gjer. I dag har bedrifta 16 tilsette, med tre prosjektleiarar og resten svært kompetente medarbeidarar med fagbrev. Entreprenøren har i mange år bidratt som opplæringsbedrift og fekk i 2019 prisen for beste lærling.

Sektor
Privat
Lederkategori
Leder
Sted
Melsvegen 7, 5710 Skulestadmo
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Ingeniør / Bygge- og anleggsteknikk,
Ingeniør / Bygningsfysikk

Nøkkelord

Enterprise, Ingeniørfag, Grunn/betong, Personalledelse, Lederansvar

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Liv K. Braathen
Stillingstittel
Partner
Telefon
488 49 499
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
813 følger dette firmaet

Melsvegen 7, 5710 Skulestadmo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231785412
Sist endret 21. sep. 2021 14:18

Rapporter annonse