Utløpt

Områdedirektør for klima og miljø 

Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet FHI
Stillingstittel
Områdedirektør klima og miljø
Frist
05.09.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet søker områdedirektør for et nytt organisatorisk område for klima og miljø. Områdedirektøren inngår i instituttets toppledelse og rapporterer til direktøren. Toppledelsen har ansvar for helhetlig strategisk utvikling, faglig ledelse og prioritering på alle områder av virksomheten.

Fagfeltet er en ny satsing i instituttets strategi mot 2024. Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag og faglige bredde er et godt utgangspunkt for en ny satsing som går på tvers av sektorer. Vi skal utvikle ny kunnskap om årsaker, risiko, helseeffekter og tiltak, med utgangspunkt i vår metodekompetanse  og infrastruktur som helseregistre, helseundersøkelser, laboratorier og biobanker. En sentral problemstilling i årene fremover handler om klimaendringer og hvordan de vil påvirke vår helsetilstand, herunder hvordan vi kan sikre bærekraftige og klimatilpassede matsystemer. Vi vil styrke kunnskapen om mat som er sunn, trygg og bærekraftig både i et lokalt og i et globalt perspektiv. Folkehelseinstituttet har særlig gode forutsetninger for å bidra med kunnskap om kosthold og helseeffekter og kunnskap om mattrygghet.

Områdedirektøren skal bygge opp og utvikle det nyetablerte området, i tett samarbeid med de andre områdene i instituttet og Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Foreløpig består området av eksisterende fagmiljø for miljø og helse som har ledende ekspertise innen humantoksikologi, eksponeringsforskning, miljøepidemiologi og helserisikovurdering. Arbeidet med Human Miljøbiobank Norge er et viktig utviklingsfelt. Miljøbiobanken er et nyttig verktøy for å forstå hvordan endringene påvirker eksponering og folkehelse, og følge endringene over tid. Et annet sentralt felt er arbeidet for ren luft og rent drikkevann og trygge produkter, i et én-helse-perspektiv: folkehelse, dyrehelse, miljøhelse, klimahelse som ett. Dette omfatter blant annet å utvikle internasjonale nettverk for å dele kunnskap og videreutvikle avanserte modeller og laboratorieanalyser. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid er således en viktig del av jobben til områdedirektøren.

Folkehelseinstituttet har beredskapsansvar ved større miljø- og kjemikaliehendelser. Beredskapsansvaret er forankret blant annet i lov om folkehelsearbeid, som gir instituttet ansvar for nødvendige beredskapsforberedelser, tiltak i beredskapssituasjoner, plikt til å overvåke helsetilstanden i befolkningen, og bistandsplikt ved eksponering for helseskadelige miljøfaktorer. 

   

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv del av instituttets toppledelse og ta et felles ansvar for strategisk utvikling av instituttet som helhet, koordinere oppgaver på tvers og skape synergier mellom fagområdene
 • Være en synlig og tydelig leder, både internt og eksternt
 • Overordnet ansvar for å lede og utvikle et fagmiljø innen klima, miljø og helse
 • Videreutvikle porteføljen av oppdrag fra statlig forvaltning, kommuner og internasjonale organisasjoner
 • Bidra til å fortsette å bygge forskningsmiljø og være pådriver for å skaffe forsknings- og innovasjonsmidler
 • Ha overordnet ansvar for områdets virksomhet, inkludert strategi og organisering, personal- og økonomiansvar og dokumentasjon av resultater
 • Motivere og samle ulike miljøer med aktuell kompetanse i instituttet til felles satsning
 • Utvikle områdets og tilhørende fagområders samlede kompetanse gjennom etterutdanning og strategisk rekruttering
 • Ha ansvar for effektiv, profesjonell og forsvarlig drift av området i samarbeid med øvrig områdeledelse
 • Lede områdets beredskapsarbeid
 • Videreutvikle samarbeid og nettverk med andre fagmiljøer og vitenskapelige institusjoner i inn- og utland
 • Sørge for god kommunikasjon i området og med øvrige avdelinger/fagmiljø i instituttet
 • Være talsperson i media, også i krevende situasjoner og kriser

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og forskningskompetanse, minimum tilsvarende doktorgrad, fortrinnsvis på professornivå
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis både fra offentlig forvaltning og forskning
 • Erfaring med forskningsledelse og søknader om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt
 • Det er en fordel med erfaring fra:
         - ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner
         - å bygge og samle tverrfaglige kompetanse- og fagmiljøer
         - forebygging og folkehelsearbeid
         - helseforvaltningen i Norge
         - internasjonalt arbeid
         - mediehåndtering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, beherske et skandinavisk språk, samt
  engelsk skriftlig og muntlig
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå hemmelig

Personlige egenskaper

 • Visjonær og strategisk
 • God til å kommunisere og samarbeide
 • Trygg og tydelig i lederrollen med evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Evne til å ta raske beslutninger
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å drive frem prosesser, gjennomføre og levere til avtalt tid
 • God relasjonsbygger

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Vi har sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er vennlige og som hjelper hverandre
 • Stilling som prosjektdirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger

Om arbeidsgiveren

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1140 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.


Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Lovisenberggata 8, 0456 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Annet,
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Ledelse

Nøkkelord

klima, miljø, ledelse, direktør, Helse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Knut-Inge Klepp
Stillingstittel
Områdedirektør
Kontaktperson
Camilla Stoltenberg
Stillingstittel
Direktør
Følg firma
1712 følger dette firmaet

Lovisenberggata 8, 0456 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 227960405
Sist endret 11. aug. 2021 08:54

Rapporter annonse