Utløpt

Strategisk og samfunnsengasjert leder søkes til stillingen som sjef for  Utrykningspolitiet

Arbeidsgiver
Politidirektoratet
Stillingstittel
Sjef Utrykningspolitiet
Frist
15.08.2021
Ansettelsesform
Engasjement

Utrykningspolitiet (UP) er et av politiets særorganer. Trafikksikkerhet er Utrykningspolitiets hovedoppgave, men i tillegg deltar UP aktivt i kriminalitetsbekjempelse på vei og bistår politidistriktene med ekstra ressurser ved behov.

Utrykningspolitiet kan vise til svært gode resultater, og fremstår i dag som et helhetlig politi som arbeider på et bredt fagfelt. Hovedkontoret med sentral ledelse og støtte er lokalisert i Stavern, og den operative virksomheten er fordelt i 5 UP-distrikter over hele landet. Politiets ATK-senter på Farstad inngår også i UP.  

Vi søker deg som har lyst til å lede Utrykningspolitiets polititjeneste på vei, som sammen med andre aktører har et mål om redusere antall trafikkulykker, samt forebygge annen kriminalitet. Som toppleder i politiet skal du oppnå resultater sammen med andre gjennom å sette retning, skape oppslutning om mål og gjennomføre nødvendige endringer.

Stillingen er et åremål for en periode på seks (6) år. 

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for at særorganet oppfyller samfunnsoppdraget og oppnår målene for virksomheten
 • Utvikle en god og velfungerende ledergruppe
 • Sikre god og effektiv ressursutnyttelse blant annet gjennom å ta i bruk ny teknologi
 • Delta i den nasjonale ledergruppen og ha medansvar for helhetlig utvikling av etaten

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Erfaring fra kriseledelse, helst fra strategisk nivå
 • Må kunne kommunisere eksternt og internt på en tydelig og tillitsvekkende måte
 • Relevant ledererfaring
 • Må kunne klareres for inntil STRENGT HEMMELIG

Det er ønskelig med:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Relevant erfaring fra direktorat og/eller departement
 • Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer, herunder å arbeide i grensesnittet mellom politikk og forvaltning
 • Gjennomført lederutdanning/lederutvikling
 • Kunnskap om eller erfaring fra politi- og påtalemyndighet

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Strategisk og helhetsorientert
 • God relasjonsbygger og rollemodell
 • Synlig samfunnsengasjement og høy etisk bevissthet
 • Tydelig lederskap med evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidere

Vi ser etter deg som identifiserer deg med vår medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/).

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi 
 • Stillingen lønnes som sjef for utrykningspolitiet (stillingskode 1244), fra kr 1 100 000-1 500 000 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se spk.no (https://www.spk.no/) for mer info)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.
For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling). 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Om arbeidsgiveren

Utrykningspolitiet (UP) er et særorgan i politiet som har trafikksikkerhetsarbeid som hovedoppgave og målsettingen er å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. UP bidrar også i annen kriminalitetsbekjempelse og er en bistands- og beredskapsressurs for politidistriktene. UP består av hovedadministrasjonen i Stavern, Politiets ATK-senter på Farstad og fem UP-distrikter med distriktskontor og distriktsledelse rundt i landet.


Mer informasjon, organisasjonskart og kontaktinformasjon kan du finne på: www.politiet.no/up

Besøk oss gjerne på Facebook www.facebook.com/utrykningspolitiet

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Helgeroveien 9, 3290 Stavern
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Politi,
Sikkerhet

Nøkkelord

Politimester, sikkerhet, politi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Karin Aslaksen
Stillingstittel
avdelingsdirektør HR- og HMS-avdelingen, Politidirektoratet
Telefon
952 70 725
Følg firma
959 følger dette firmaet

Helgeroveien 9, 3290 Stavern

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 224250013
Sist endret 6. jul. 2021 09:08

Rapporter annonse