Utløpt

Lensmann (vikariat) - Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt

Arbeidsgiver
Sør-Vest politidistrikt
Stillingstittel
Vikariat som Lensmann - Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt
Frist
28.07.2021
Ansettelsesform
Vikariat

Det er ledig vikariat som SKO 0326 lensmann ved Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt. Vikariatet er ledig til 28.02.2023. Lensmannen inngår i driftsenhetens ledergruppe og rapporterer til driftsenhetsleder.


Arbeidsoppgaver

 • Ivareta alminnelig drifts- ,mål og resultatansvar for funksjonen
 • Utføre tjenesteplanlegging for driftsenheten og sørge for tilstrekkelig bemanning til enhver tid
 • Ansvar for HMS ved tjenesteenheten, herunder personalomsorg og evaluering av tjenesten
 • Saksbehandle og forberede driftsenhetens forvaltningssaker
 • Delta aktivt i distriktets utviklingsprosesser
 • Er namsmann med sivil rettspleieoppgaver, herunder tvangsfullbyrdelse
 • Ansvar for tverrfaglig samarbeid internt i politidistriktet samt med eksterne aktører
 • Medlem i politiråd for kommunene i tjenesteenheten
 • Deltakelse i driftsenhetens ledergruppe

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Politiskole/Politihøgskole eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Ledererfaring med personalansvar - selvstendig stilling med lederoppgaver kan kompensere for kravet
  om ledererfaring med personalansvar
 • Gode språkkunnskaper skriftlig og muntlig i norsk og engelsk

Ønskelige:

 • Kjennskap til politiets forvaltningsoppgaver og god kunnskap om sivil rettspleie
 • Bred politifaglig kompetanse
 • Lederutdanning (min 30 studiepoeng)
 • Gode IKT ferdigheter, og kjennskap til politiets datasystemer

Personlige egenskaper

 • Evne til å analysere, risikovurdere, planlegge, organisere og styre
 • Evne til å sette retning og drive endring
 • Evne til å motivere, støtte og utvikle ledere/medarbeidere (bygge relasjoner)
 • Evne til helhetsorientering og helhetshandling
 • Evne til å presentere komplekse problemstillinger enkelt

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt
nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, ved bruk av moderne verktøy og
arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser.
Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.

Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant våre ledere. Vi har en målsetning om kjønnsbalanse i lederstillinger og oppfordrer kvinner til å søke.

Vi tilbyr

 • En utfordrende, krevende og spennende stilling for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • En stilling med stor synlighet og bred kontaktflate i samfunnet
 • Stillingen lønnes som lensmann stillingskode 0326, fra kr 715.900,- brutto pr. år. Stillingen omfattes av politiets lederlønnsavtale som utgjør et tillegg på kr 48.000,- brutto pr. år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41 
 Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

Om arbeidsgiveren

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.


Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.


Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.


Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden.


Sauda og Suldal har administrasjonssted og tjenesteenhet i Sauda
kommune og tjenestested i Suldal kommune. Lensmannsdistriktet dekker Sauda
kommune med ca 4800 innbyggere og Suldal kommune med ca 3900 innbyggere.


Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt har tjenesteenhet i Ølen,
Vindafjord kommune. Lensmannsdistriktet dekker Vindafjord kommune med ca 8800
innbyggere og Etne kommune med ca 4100 innbyggere.


Sauda Suldal er en del av indre Ryfylke, Etne og Vindafjord en del
av indre Haugalandet og kan tilby flott natur, jakt og fiske og et aktivt
næringsliv. Det er direkte båt til Stavanger og Bergen, og godt busstilbud til
Haugesund. Kommunene har et godt og allsidig tjenestetilbud til innbyggerne.


 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Dreganesvegen 8, 5580 Ølen
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Politi

Nøkkelord

lensmann

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jarle Grindheim
Telefon
52 86 52 80
Følg firma
386 følger dette firmaet

Dreganesvegen 8, 5580 Ølen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 222995159
Sist endret 14. jul. 2021 10:19

Rapporter annonse