Utløpt

Ser du etter en lederstilling hvor du får muligheten til å bidra til positive endringer i menneskers liv?

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Avdelingsleder
Frist
06.06.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)
Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Trøndelag behandlingssenter for ungdom består av to avdelinger, Stjørdal ungdomssenter og Buvika ungdomssenter. Denne stillingen er tilknyttet Stjørdal ungdomssenter som befinner seg i Stjørdal kommune.

Hver avdeling består av et miljøteam. Miljøteamene samarbeider tett med et utredningsteam, familie- og oppfølgingsteam og et pedagogisk team i oppfølgings- og behandlingsarbeidet rundt ungdommene.

Stillingen inngår i ledergruppen som består av blant annet enhetsleder. Sistnevnte har det overordnede ansvaret for Trøndelag behandlingssenter og er avdelingsleders nærmeste leder.

Ungdomssenteret arbeider etter behandlingsmodellen MultifunC (Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø). Senteret kan gi tilbud til opptil syv ungdommer og familier, hvorav inntil til fire ungdommer bor på institusjonen og inntil tre ungdommer får oppfølging på hjemstedet.

Målgruppen er ungdommer i alderen 13-18 år, med atferdsvansker og høy risiko for videre utvikling av disse.

Som avdelingsleder har du en helhetlig oversikt over institusjonen og er et bindeledd mellom ansatte, enhetsleder og øvrig ledelse.

Du er synlig og tilgjengelig i miljøet og kan bistå ansatte med faglige råd, veiledning og avklaringer.

I tillegg vil du samarbeide med ulike instanser som skole, foresatte, helse og kommuner, knyttet til behandlingsarbeidet rundt ungdommen.

 


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?
 • Bistå ansatte med faglige råd, veiledning og avklaringer, samt være synlig og tilgjengelig i miljøet.
 • Du vil ha ansvar for å sette opp vakter og følge opp ansatte i det daglige arbeidet på avdelingen. 
 • Koordinere arbeidet rundt ungdommene og sørge for at målene som settes i behandlings- og utviklingsplanene oppnås og tilpasses etter behov, i samarbeid med personalet og ulike faginstanser.
 • Være en tilgjengelig og trygg rollemodell for de ansatte og ungdommene.
 • Sørge for at metodikken som benyttes i institusjonen etterfølges, samt sørge for at de ansatte er faglig oppdaterte.
 • Sørge for presis dokumentasjon og at dette skjer i tråd med etablerte rutiner og prosesser.


Hvilken bakgrunn har du?
 • Minimum tre års utdanning fra høyskole eller universitet, som gjennomført bachelorgrad eller 180 studiepoeng innen sosialfag.
 • Det er krav om relevant erfaring fra gjennomføring av daglig drift, herunder planlegge, evaluere og ta beslutninger innen eget ansvarsområde.
 • Minst to års erfaring fra barnevernsinstitusjon, eller lignende arbeid med målgruppa, er et krav.
 • Det er ønskelig med minimum 15 studiepoeng innen ledelse og administrasjon.
 • Erfaring med relevante datasystem.
 • Vi ønsker at du kjenner til faglig behandlingsmetodikk (som MultifunC), og relevant lovverk (som rettighetsforskriften).
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er et krav.  
 • Førerkort, klasse B er et krav.

 


Hvem ser vi etter?

Vi ser etter en avdelingsleder som er en brobygger, og som er opptatt av vårt samfunnsoppdrag. Dette innebærer at:

 • Du må være god til å håndtere stressende og krevende situasjoner, også over tid.
 • Du er strukturert og ansvarsfull.
 • Du er en tilpasningsdyktig og positiv relasjonsbygger.
 • Du er intellektuelt og faglig nysgjerrig.
 • Du evner å ta beslutninger i samarbeid med ansatte, og sørger for aktiv deltakelse fra relevante interessenter.

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.


Hva får du hos oss?

Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1407 avdelingsleder, med lønn fra p.t. kr. 597 000 - 694 400 pr. år (ltr. 66-74). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud.
 • Mulighet til å trene inntil en time i uken i arbeidstiden.
 • Et godt fagmiljø.
 • Et sosialt fellesskap preget av sterkt samhold, samarbeidsvilje og delingskultur.

Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Trøndelag behandlingssenter for ungdom, avdeling Stjørdal ungdomssenter.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Hilde Kvam. 

E-post hilde.kvam@bufetat.no eller telefon 466 17 451.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.


Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Sted
Kirkeveien 33, 7501 Stjørdal
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Omsorg og sosialt arbeid

Annonseinformasjon

FINN-kode 217785599
Sist endret 20. mai 2021 12:36

Rapporter annonse