Utløpt

En god barndom varer livet ut! Vi har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Blir du med på laget? Bufetat region sør søker ny

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Enhetsleder - Telemark ungdomssenter akutt
Frist
01.06.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)
Blir du med på laget?

Har du lyst på en virkelig meningsfull jobb for barn og ungdom under omsorg av barnevernet? Har du lyst å bli utfordret, utvikles som leder, sette spor og jobbe for en sterkt verdibasert arbeidsgiver der respekt, åpenhet og deltakelse definerer valgene vi tar og resultatene vi får? Ja, da er dette kanskje en stilling for deg!

Telemark ungdomssenter akutt tilbyr hjelp til familier med ungdom mellom 13 og 18 år som trenger bistand på kort varsel. Enheten består av 3 avdelinger; institusjonsavdelingen Klokkerhuset med plass til 6 ungdommer, en beredskapsavdeling med 19 beredskapshjem og et SKM Akutt - vårt spennende spisskompetanseteam, som driver med nasjonal pilotering innen området ?akutt". Hver av disse avdelingene ledes av en avdelingsleder som har det operative drifts ansvaret og som sammen med DEG , utgjør enhetens ledergruppe.

Video: https://youtu.be/MtoMrdZ2v64 (https://youtu.be/MtoMrdZ2v64)


Hva får du jobbe med hos oss?

Som vår nye enhetsleder vil du få muligheten til å operere i det spennende spenningsfeltet mellom spisskompetansearbeid, forskning og fagutvikling. Du  vil du få det overgripende ansvaret for å videreutvikle enhetens praksis, og for å bygge videre på en omstillingsdyktig organisasjonskultur som møter dagens oppgaver og fremtidens utfordringer. Du har ikke bare strategisk ansvar for å planlegge endringer, du skal også aktivt bidra i å gjennomføre endringene. En annen viktig oppgave vil være å videreutvikle vår kultur, som skal preges av åpenhet og nytenkning. Vi ønsker medarbeidere som har mot til å løse oppgavene sine på nye måter, og som er nysgjerrige og ikke låser seg til bestemte løsninger på utfordringene man står overfor. Som enhetsleder vil du derfor ha ansvar for at enhetene i enda større grad rekrutterer medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver.

Med fullt budsjett-, resultat- og personalansvar skal du sikre sammenhengen mellom det viktige samfunnsoppdraget, effektiv drift og gode tjenester til barn og familier. Du vil også ha ansvar for strategisk og operativ fagledelse, herunder ansvar for å utvikle "best practice" i samarbeid med høyt kvalifisert personell. 


Hva slags bakgrunn har du?

Vi ser etter deg som

  • har høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innenfor barnevern, psykologspesialist eller annen relevant sosialfaglig retning
  • har relevant ledererfaring med fag-, personal- og økonomiansvar
  • kommuniserer på en forståelig og tydelig måte, både muntlig og skriftlig


Det kreves minimum 15 stp i ledelsesfag. Det kan avtales at påkrevd tilleggsutdanning tas i løpet av første tjenesteår i lederstillingen.

Vi ser også gjerne at du har: 

  • erfaring med implementering av kunnskapsbasert praksis og policy
  • god innsikt og erfaring med offentlig forvaltning og politisk styrt tjenesteproduksjon
  • god digital forståelse

Du må ha førerkort for personbil, og du må beregne noe reisevirksomhet, samt påregne å være tilgjengelig ved behov utover normal arbeidstid.

Hva slags person ser vi etter?

For å lykkes i rollen bør du være en samarbeidsorientert relasjonsbygger som handler, og som får resultater. Du skaffer deg raskt et overblikk over hvilke muligheter og begrensinger ulike alternativer innebærer; vurderer disse strategisk og logisk, og omsetter dem i konkrete planer for handling. Du vil ha struktur, liker å ta avgjørelser, og organiserer deg selv og andre gjennom planer, mål, milepæler og oppgavefordeling. Du har høy faglig integritet, og du gir deg ikke før jobben blir fullført, skikkelig og i henhold til oppsatte planer, krav og frister.

Personlig egnethet vektlegges høyt, og sist, men ikke minst, motivasjon for jobben!


Hva får du hos oss?

Har du lest helt hit, er jobben forhåpentligvis interessant for deg. Siden vi er en offentlig etat kan vi ikke tilby deg firmabil og fete bonuser. Derimot får du være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv. I tillegg kan vi tilby en spennende og utviklende lederstilling som gir deg muligheten til å ha den ene foten i forskning, og den andre i praksisfeltet. Du vil også få mulighet til å delta på Bufetat lederskole - et flott tilbud for alle nye ledere i Bufetat. Og du får selvsagt også lønn. Nøyaktig hvor mye du får i året avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 765 100 og 860 300 kroner. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan vi vurdere å gi deg noe høyere lønn enn dette. Du vil få stillingskode 1493 leder.

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, og det vil blant annet si fleksitid og sommertid, samt medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.       


Opplysninger til deg som søker
  • , Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
  • Stillingen er for tiden lagt til Telemark ungdomssenter akutt i Skien.
  • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden
  • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Senior rekrutteringsrådgiver hos Cruit AS, Kjell-Are Hansen på tlf. 900 62 404.

eller

Seniorrådgiver seksjon HR hos Bufetat, Linda Årdal på tlf: 980 767 18

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.


Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg
 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Ulefossvegen 52, 3730 Skien
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Omsorg og sosialt arbeid

Annonseinformasjon

FINN-kode 217782270
Sist endret 31. mai 2021 12:11

Rapporter annonse