Utløpt

Vi søker

Arbeidsgiver
Modum kommune
Stillingstittel
Rektor Enger skole
Frist
01.06.2021
Ansettelsesform
Fast

Modum kommune har fra 1.8.2021 ledig 100 prosent fast stilling som rektor ved Enger skole.

Er du en tydelig og strukturert skoleleder som har god relasjonskompetanse? Vil du være med å drive utviklingssamarbeid og å lede endringsarbeid i skolen? Da vil vi gjerne ha deg med på Enger-laget!

Modum kommune har et sterkt fokus på folkehelse og forebyggende arbeid blant barn og unge. Skole er et viktig satsingsområde for kommunen. Modumskolen har visjonen "Skolemestring for livsmestring" og jobber for en best mulig tilpasset opplæring for alle elever. Modumskolen har et styringsdokument med tre hovedtemaer; Fremtidens læring, Lærings- og klasseledelse, og Organisasjonslæring. Det arbeides godt og systematisk med læringsmiljøet i alle kommunens skoler, der blant annet LP-modellen og AART er viktige verktøy. Modumskolen er også arena for et større forskningsprosjekt, i regi av EUs forskningsprogram Horizon2020, med formål å skape en lærerrolle som styrker barns motstandskraft og livsmestring. Modumskolen er i utvikling og Enger skole har en viktig rolle som tydelig og synlig bidragsyter i dette arbeidet.

Enger skole er en barneskole (1.-7. trinn) med ca. 230 elever og SFO. Skolen ligger sentralt i Åmot i Modum kommune. Med på Enger-laget er en dyktig og kompetent gjeng med ansatte som jobber for at skolen vår skal være et godt sted å være - et godt sted å lære . Det jobbes strukturert og systematisk med både faglig utvikling og læringsmiljø, og Aart-metodikk er implementert på alle trinn. Enger skole vektlegger å utvikle sosiale ferdigheter, tilhørighet og samhold for alle.

Arbeidsoppgaver
- Ha totalansvar innen eget fullmaktsområde og sørge for god ressursutnyttelse i samsvar med mål og forventninger
- Videreutvikle skolens profesjonsfaglige fellesskap rundt læringsoppdraget og det systematiske og målrettede arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø
- Være en synlig og trygg leder som formulerer mål og forventninger i retning fremtidens skole, driver resultatoppfølging og har gjennomføringskraft
- Skape en kollektivt orientert skole gjennom god og inkluderende personalledelse
- Bidra til en aktiv innovasjons- og delingskultur gjennom bred involvering i utviklingsprosesser
- Bygge skolens omdømme og plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foreldre og ansatte
- Være en aktiv deltaker i kommunens arbeid med å utvikle Modumskolen

Egenskaper og kvalifikasjoner
- Du er en lagbygger som er trygg, visjonær og samlende i lederrollen
- Du er en tydelig og synlig rektor, som er opptatt av elevenes læring og lærernes læringsarbeid
- Du er løsningsfokusert og har en proaktiv tilnærming til utfordringer og problemstillinger
- Du er en strukturert skoleleder som har god relasjonskompetanse
- Du evner å arbeide systematisk, langsiktig og har stor gjennomføringskraft
- Du har ledererfaring-/utdanning fra grunnskolen og er opptatt av egen læring og utvikling
- Du har gode kommunikative ferdigheter, inkludert IKT-kompetanse
- Det er ønskelig at du har undervisningserfaring fra barnetrinnet

Annet
- Stillingen er ledig fra og med 1.8.2021
- Den som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest
- Tilsettinger i Modum kommune er med vilkår om 6 måneders prøvetid
- Aktuelle søkere blir innkalt til intervju

Vi tilbyr
- En utfordrende og viktig skolelederstilling i en skole som er inne i en spennende utviklingsfase
- Godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima i undervisningssjefens skoleledergruppe
- Medlemskap i Statens pensjonskasse
- Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale

 

Søknad
Modum kommune byttet rekrutteringssystem fra Visma Rekruttering til Visma EasyCruit 01.09.2020. Dersom du opprettet brukernavn/passord i Rekruttering, vil du dessverre ikke kunne bruke dette i EasyCruit. Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på ny bruker under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Modum kommunes visjon Vi strekker oss lenger henspeiler på verdens største hoppbakke, midt i vår kommune. Vi kan ikke sette bakkerekord hver dag, men vi ønsker at våre ansatte skal være modige, nyskapende, romslige og samhandlende. Gjennom engasjement og jobbutførelse ønsker vi å bidra til at Modum skal være et godt sted å leve, bo og arbeide. Vår oppgave er å levere best mulig tjenester til alle våre innbyggere. Det er derfor helt naturlig at vi også ønsker et mangfold av ansatte som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Velkommen som arbeidssøker hos oss!

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Rådhusveien 1, 3370 Vikersund
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Rektor / Ass. Rektor

Nøkkelord

rektor, barneskole, skole, modum, kommune

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kjetil Gulsrud Lundemoen
Telefon
990 31 512
Kontaktperson
Per Kvaale Caspersen
Telefon
950 71 542
Følg firma
68 følger dette firmaet

Rådhusveien 1, 3370 Vikersund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 217635761
Sist endret 12. mai 2021 08:08

Rapporter annonse