Utløpt

Norges største statsforvalterembete søker

Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Stillingstittel
Seksjonssjef i seksjon for kommunale helse- og omsorgstjenester hos Statsforvalteren i Oslo og Viken
Frist
26.05.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Helseavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken består av 5 seksjoner fordelt på kontorstedene Moss, Drammen og Oslo. Det er 3 seksjoner for kommunale helse- og omsorgstjenester som har ansvar for hvert sitt geografiske område, Østre Viken (Moss), Vestre Viken (Drammen) og Oslo. I tillegg har vi en seksjon for spesialisthelsetjeneste (Oslo) og seksjon for fellesoppgaver og utvikling (Moss). 

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe, og de ca. 100 totalt ansatte utgjør en bred sammensetning av fagkompetanse.

Avdelingen ledes av fylkeslege/avdelingsdirektør, som sammen med assisterende avdelingsdirektør utgjør avdelingens overordnede ledelse. De respektive seksjonene ledes av seksjonssjefer, som inngår i avdelingens ledergruppe. 

Vi har nå ledig stilling som seksjonssjef i seksjon for kommunale helse- og omsorgstjenester Oslo, som har geografisk ansvar for bydelene i Oslo kommune. I tillegg er rettsikkerhetsoppgaven med å sikre at kommunenes bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemning skjer på en forsvarlig og lovlig måte, etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, samlet i denne seksjonen. Seksjonen har per i dag 25 medarbeidere. 


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver i stillingen vil være å lede og utvikle seksjonen og sikre tydelige prioriteringer.
Du vil ha personalansvar for seksjonens dyktige medarbeidere og fagansvar for seksjonens oppgaveportefølje som blant annet består av hendelsesbasert og planlagt tilsyn etter helse- og omsorgslovgivningen, klagesaker/rettighetssaker etter pasient- og brukerrettighetsloven og overprøving/kontroll av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. Seksjonen må også bidra til å løse øvrige fellesoppgaver, blant annet innen klagebehandling av vedtak etter psykisk helsevernloven § 4-4, førerkortforskriften, beredskap, smittevern, tilskuddsvurderinger mv. 

Det tas forbehold om at seksjonens oppgaveportefølje kan endres ved behov

 


Kvalifikasjoner
  • Høyere relevant utdanning, gjerne medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege, juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, eller annen relevant helse- og omsorgsfaglig utdanning på masternivå
  • Relevant ledererfaring
  • God samfunns- og rolleforståelse
  • Evne til å stå i og håndtere krevende situasjoner og faglige dilemmaer
  • Evne til å følge opp frister, målkrav og lojalitet til embetets prioriteringer
  • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevne på norsk
  • Gode IKT/digitale ferdigheter

Hvem er du?
Du er en trygg i lederrollen, har høy arbeidskapasitet og du skaper motivasjon! Du tar initiativ og ønsker å videreutvikle dagens oppgaveløsning. Du er opptatt av et inkluderende og godt arbeidsmiljø- og har godt humør. Du er ansvarsbevisst, du skaper resultater og trives med et høyt tempo. Du er en god relasjonsbygger med gode samarbeidsevner og kommuniserer godt og tydelig internt og eksternt. Du identifiserer et problem raskt, er handlekraftig, fleksibel, og har evne til å løfte blikket for å se helheten. 


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes som seksjonssjef - kode 1211 og har en lønnsplassering mellom kr 750 000  og 
kr 1 000 000 avhengig av faglige kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med fylkeslege/avdelingsdirektør Marianne Skjerven-Martinsen 32 26 68 51/913 84 968.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 26. mai 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Om arbeidsgiveren

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ble etablert 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 530 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

 

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Holberg Terrasse, Stensberggata 27, 0170 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Jurist,
Lege
Følg firma
680 følger dette firmaet

Holberg Terrasse, Stensberggata 27, 0170 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 217526874
Sist endret 5. mai 2021 13:00

Rapporter annonse