Utløpt

Leder for seksjonen teknologistøtte i IT-avdelingen

Arbeidsgiver
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Stillingstittel
Seksjonssjef
Frist
09.05.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Om stillingen som seksjonssjef

Til vår seksjon for teknologistøtte i IT-avdelingen, søker vi en trygg og engasjert leder som kan balanserer godt mellom daglig drift og langsiktig utvikling. Vi ser etter deg som kan effektivisere arbeidsprosesser, sette retning for enheten og bidra til å skape arbeidsglede. Stillingen vil rapportere direkte til IT direktør og inngå i IT-avdelingen sin ledergruppe.

Vi har en seksjon med ni ansatte som er stolte over brukertilfredsheten som er blant våre 700 ansatte. Seksjonen har en veldrevet servicdesk, anskaffer IT-utstyr for hele virksomheten og sørger for at alt IT-utstyr er oppdaterte og trygt å bruke. Enheten sørger for en stor webinarproduksjon og har en fullverdig løsning for videokonferanser. Seksjonens ansatte jobber kontinuerlig med brukeropplæring og veiledning, og bidrar til at brukerne evner å utnytte våre IT-verktøy.


Dette er IT-avdelingen i DFØ

Menneskene er vår største ressurs 
Du vil sammen med 60 dyktige kollegaer i IT-avdelingen jobbe for å utvikle de beste løsningene for DFØ og kundene våre. Det er teknologiinteressen som knytter oss sammen og som utvikler deg, oss og løsningene våre. Vi motiveres av å kunne påvirke og ha betydning. I DFØ vil du få innvirkning på valg av løsninger og veien videre. Hos oss får du målrettet faglig utvikling, tilgang til stipender, kurs og sertifiseringer. Men viktigst av alt er samarbeidet, erfaringsdelingen og sparringen i et miljø der vi er til stede for hverandre. 

IT-avdelingen har de siste årene vært igjennom en omfattende utvikling, der antall medarbeidere og arbeidsoppgaver har vokst betydelig. Vi har etablert et nytt ledernivå og omstrukturert enheten.
IT-avdelingen sørger for sikker, stabil og trygg drift, kombinert med høy innovasjonstakt. Vi tar ansvar for helhetlig IT-styring med fornuftig organisering og involvering, og gode planer for utviklingsarbeid. Avdelingen består av kompetente medarbeidere innenfor prosjektledelse, arkitektur, webutvikling, integrasjon, IAM, infrastruktur, sikkerhet, test, IT-utstyr og brukerstøtte. Vi består av fire seksjoner som jobber med IT-funksjoner for DFØ i hele Norge. 
 

Tverrfaglig team med eierskap til samfunnskritiske systemer 
Vi i DFØ går spennende tider i møte. Som organisasjon tar vi stadig på oss flere og større kunder, samtidig som vi utvikler nye fellestjenester til staten. Blant annet jobber vi med effektivisering av en markedsplass for skytjenester for offentlige virksomheter, forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner (digitilskudd) og nytt HR-system for staten. Over 600 milliarder kroner går årlig gjennom vårt økonomisystem. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har også ansvaret for statsregnskapet og offentlige anskaffelser.  Våre IT-løsninger omfatter 150 000 brukere.  
 


Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 • sikre effektiv, trygg og stabil drift og sørge for videreutvikling av seksjonens tjenester og brukertilfredshet
 • lede og legge til rette for at de ansatte i seksjonen trives, er i posisjon til å levere på oppdragene sine, og utvikler seg. Som seksjonssjef har du personalansvar for ni medarbeidere
 • videreutvikle vår tjenestekatalog, følge opp kvaliteten på leveransene våre og iverksette tiltak ved avvik
 • videreutvikle og forvalte strategi og plan for brukernært IT-utstyr for hele DFØ
 • utarbeide beslutningsunderlag for endringer og sikre gode rutiner for endringshåndtering
 • videreutvikle drifts- og dokumentasjonsrutiner og forbedre arbeidsprosesser 
 • økonomi- og budsjettansvar for seksjonen, med tilhørende innkjøp og lisensforvaltning
 • gjennomføre offentlige anskaffelsesprosesser med bistand fra innkjøpsfunksjonen
 • bidra til videreutvikling av seksjonen og IT-avdelingen i samarbeid med avdelingsdirektør og øvrige seksjonssjefer. Du vil være en del av IT-avdelingens ledergruppe
 • synliggjøre IT-avdelingen og sørge for gode rutiner for informasjon og kommunikasjon
 • opprettholde gode relasjoner med øvrige enheter i DFØ, og sørge for tett dialog om nye behov og endringer

Kvalifikasjoner

 Du må ha:

 •  relevant utdannelse på universitets-/høyskolenivå, relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for manglende utdannelse
 • overordnet IT-teknisk forståelse og evne til å se helhet og sammenhenger
 • erfaring med prosjektledelse, eller koordinering av fagpersoner
 • erfaring fra arbeid med endringsledelse og forbedringsprosesser
 • god økonomisk forståelse og innsikt 
 • praktisk erfaring med ressursallokering og kapasitetsstyring
 • svært gode formidlingsegenskaper på norsk, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig at du også har:

 • erfaring med å lede faglige medarbeidere innenfor IT-området, gjerne fra større IT-miljøer
 • jobbet med utarbeidelse av beslutningsunderlag og styringsdokumenter
 • erfaring med planlegging og implementering av rutiner innenfor service, support og IT-brukerutstyr
 • kjennskap til offentlig anskaffelser 
 • erfaring med kommunikasjon, informasjon og interessentforankring i en større organisasjon

Vi tror du vil passe godt i rollen dersom du   
 • er trygg i lederrollen og har en troverdig, motiverende og inkluderende lederstil
 • er en positiv og engasjert leder som har fokus på gode faglige leveranser
 • tar initiativ, ser løsninger og er ansvars- og resultatbevisst
 • evner å balansere godt mellom daglig drift og langsiktig utvikling
 • er en flink relasjonsbygger og har gode samarbeidsevner
 • presentere og kommunisere informasjon på en god måte 
 • har en strukturert og selvstendig arbeidsform

Vi tilbyr

I DFØ ligger det til rette for karriere- og kompetansebygging, både gjennom utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver, samt muligheter for kurs og konferanser. Vi tilbyr deg dessuten

 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag - hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et stort fagmiljø med dyktige kollegaer
 • en stabil arbeidsplass med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • lokaler sentralt i Oslo, og høsten 2021 flytter vi inn i splitter nye Økern Portal (https://okernportal.no/om-okern-portal/)
 • En stilling som gir gode, reelle muligheter for karriere- og kompetansebygging med fleksible arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og betalt overtid
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (SPK) (https://www.spk.no/). Vi trekker 2 prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler DFØ et innskudd tilsvarende 12 %. I SPK tilbys du dessuten svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger.

Stillingen er fast og vil bli plassert som seksjonssjef med lønnsplassering mellom 768 500 - 938 900 kr pr. år, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise). 


Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen (http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).


Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne avdelingsdirektør Brede Nilsen, telefon 951 55 232.

Se også vår hjemmeside dfo.no for mer informasjon om DFØ.


Andre opplysninger

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for innkjøp i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 650 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.
 

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Karl Johans gate 37B, 0162 Oslo
Bransje
IT,
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
IT drift og vedlikehold / Drift/Operations,
Ledelse

Nøkkelord

ledelse, teknologi, it-utstyr, it-servicedesk, digital

Følg firma
741 følger dette firmaet

Karl Johans gate 37B, 0162 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 215924230
Sist endret 22. apr. 2021 16:56

Rapporter annonse