Utløpt

Interimleder for Blakstad sykehus

Arbeidsgiver
Vestre Viken
Stillingstittel
Interimleder for Blakstad sykehus
Frist
03.05.2021
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Vestre Viken Helseforetak

Vi søker en utviklingsorientert, helhetstenkende og strategisk interimleder til Blakstad psykiatriske sykehus i årene fra 2021 til 2025. Stillingen som sjef for sykehuset i disse årene krever en leder som står trygt i store endringsprosesser og som kan virke samlende innad i sykehuset og i klinikk for psykisk helse og rus. Samhandling og pasientflyt på tvers av avdelinger i klinikken er avgjørende for gode pasientforløp og for dimensjonering av tilbudet i det nye sykehuset. Sjefen for Blakstad vil i disse årene fungere som assisterende klinikkdirektør. Det betyr at i tillegg til å lede utviklingen ved Blakstad, skal du også være klinikkdirektørs viktigste støttespiller for å ivareta en helhetlig utvikling av tjenestene i klinikken.

Blakstad sykehus har vært prosjektorganisert siden november 2020. Formålet med det pågående forbedringsprosjektet Blakstad 2021 som varer ut året, er å redusere uønsket variasjon i behandlingskvaliteten og pasientforløpene, sikre mer nærledelse, forenkle og tydeliggjøre måten vi jobber på, og legge til rette for økt faglig utvikling. Det skal i løpet av året konkluderes med en egnet organisering for å ivareta utviklingsoppgaver og innflytting i nytt sykehus i Drammen, NSD.

Hovedtiltaket i prosjektet så langt har vært å tilføre mer leder- og gjennomføringskraft ved å dele inn sykehuset i fire avdelinger i prosjektperioden; Akutt, Videre behandling, Sikkerhet og Alder. Målet med denne inndelingen er å
i)             styrke ledelsen for å kunne iverksette forbedringer i driften,
ii)            tilføre kapasitet og kompetanse til utvikling av tjenester,
iii)           utrede egnet organisering i årene 2022-2025 for å utvikle tjenestene til arkitektur, romprogram og teknologi i nytt sykehusbygg,
iv)           sikre kompetanse og kapasitet til å gjennomføre flyttingen på en forsvarlig og skånsom måte for pasientbehandlingen og medarbeidere.

Lederen vi søker kan vise til resultater fra store utviklingsprosjekter og omstillinger innen spesialisthelsetjenesten. Du har relevant faglig bakgrunn, lang erfaring med endringsledelse og inngående forståelse for endringsprosesser, innovasjon og utvikling. Du har erfaring med porteføljestyring og solide kunnskaper om prosjektledelse. Du skaper tillit og gode relasjoner, og motiverer medarbeidere til å arbeide for å nå målene på veien mot å utvikle og flytte driften inn i nytt sykehus. Du har sterkt fokus på pasientsikkerhet og kvalitet på pasientbehandlingen og forstår det faglige utfordringsbildet i driften. Du er opptatt av medvirkning fra brukere og medarbeidere i utviklingen av tjenestene, og kan vise til erfaring fra samskapende prosesser.

Du må ha god organisasjons- og virksomhetsforståelse, og ha innsikt i de komplekse utfordringene en tverrgående klinikk i et stort helseforetak vil stå ovenfor i et slikt utviklingsprosjekt. Blakstad sykehus er avhengig av god samhandling med de fem Distriktspsykiatriske sentrene, Avdeling for Rus og avhengighet og de 22 kommunene i opptaksområdet for å ivareta god oppfølging av pasientene. I tillegg er Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, som også skal flytte inn i nytt sykehus i Drammen med sine døgnplasser, en sentral samarbeidspartner.

Det er mange interesser og hensyn som skal veies mot hverandre, samtidig som det er helt avgjørende å sikre framdrift i arbeidet. Det betyr at det er avgjørende å kunne gjennomføre harde prioriteringer. Vi søker deg som har stått i posisjoner hvor du har vist at du tåler å arbeide under sterkt press og ta nødvendige beslutninger.

Arbeidsoppgaver

 • Øverst ansvarlig for drift av sykehuset i interimperioden
 • Styring og ledelse av utviklingsprosjektene på Blakstad sykehus
 • Drive frem og understøtte faglig, teknologisk, økonomisk utvikling og kvalitetsforbedringer i driften 
 • Sørge for gevinstrealisering i prosjektene, økonomistyring og nødvendig budsjettkontroll 
 • Lede, tilrettelegge for og styre innflyttingsprosessen inn til Nytt sykehus Drammen
 • Understøtte utviklingsarbeid i klinikken   

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå; lederutdanning og erfaring med endringsledelse vektlegges
 • Lang erfaring fra og inngående kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring med å gjennomføre store og komplekse oppdrag og kan vise til gode resultater
 • Erfaring med porteføljestyring og solide kunnskaper om prosjektledelse og styring
 • Erfaring fra å lede prosjekter med mange interessenter, avhengigheter og krevende rammebetingelser
 • God kunnskap om forbedringsmetodikk
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse

Personlige egenskaper

 • Strategisk, helhetstenkende og handlingssterk
 • Strukturert, selvstendig og resultatorientert
 • Du ønsker å bidra til å skape pasientens helsetjeneste
 • Inkluderende, tillitsskapende lagspiller som mobiliserer medarbeidere
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Innovativ, kreativ og løsningsorientert
 • Tåler høyt arbeidspress
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland

Om arbeidsgiveren

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.Velkommen som søker!

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Strandveien 35, 1392 Vettre
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Interimleder

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kirsten Hørthe
Stillingstittel
Direktør
Telefon
905 94 602
Følg firma
1213 følger dette firmaet

Strandveien 35, 1392 Vettre

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 215553122
Sist endret 19. apr. 2021 16:17

Rapporter annonse