Distriktssjef Vest 

Arbeidsgiver
Politiets IKT-tjenester
Stillingstittel
Distriktssjef Vest
Frist
11.05.2021
Ansettelsesform
Fast

Hver gang politiet er på oppdrag, er vi tett på med teknologi. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri. 
  
"Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. " 

Catherine Janson, IT-direktør 
  
Vil du bli en av oss og være med på reisen? 

Vi søker en dyktig leder til distriktskontorene Vest og Møre og Romsdal, med stedsplassering Bergen. Vi har ansatte på fire lokasjoner; Bergen og Florø (Vest) og Ålesund og Kristiansund (Møre og Romsdal). Vi søker deg som har operativ og kundeorientert IKT-kompetanse, og kan vise gode resultater fra roller med personal-, budsjett- og resultatansvar. Du vil ha ansvar for at oppgaver blir løst i politidistriktene, i nært samarbeid med øvrige enheter i Politiets IKT-tjenester (PIT) og de andre politidistriktene. Du vil også videreutvikle dine ansvarsområder, og har stor innvirkning på PITs måloppnåelse. Stillingen vil kreve utstrakt kontakt innad i PIT og på strategisk virksomhetsnivå i politidistriktene, samt ivareta PITs interesser utad. Stillingen innebærer budsjett- og personalansvar. Reisevirksomhet må påregnes. 

Politiets IKT-tjenester er en stor virksomhet hvor våre ledere må tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Som leder hos oss må du motiveres av å være i en lederrolle, ønske å bruke tid på lederskap og være villig til å utvikle eget lederskap. Det er også viktig for oss at du som leder representerer våre tre lederløfter:
- Vi setter retning og driver endring
- Vi motiverer og utvikler medarbeidere
- Vi skaper resultater sammen med andre

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for alle ressurser tilknyttet PITs distriktskontorer i Vest og Møre og Romsdal
 • Ansvarlig for utvikling av distriktskontorene og sikre kompetanseutvikling av alle ressurser
 • Økonomistyring og resultatansvar innen området
 • Daglig sikkerhetsmessig ledelse av avdelingens medarbeidere
 • Operativt faglig ansvar for distriktene
 • Kvalitetsstyring, kontinuerlig forbedring, Lean, avvikshåndtering og risikostyring innen området
 • Lede distriktskontorene gjennom forbedringsaktiviteter for profesjonalisering av tjenesteleveransene
 • Distriktssjefen har overordnet ansvar for at distriktene ivaretar lokal brukerservice for politidistriktene
 • Motivere og lede dyktige medarbeidere i en kompetansebedrift
 • Sikre god samhandling med eksterne aktører og internt i etaten
 • Representere PIT som kundeoppfølger ovenfor Vest politidistrikt og Møre og Romsdal politidistrikt

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole/universitet på minimum bachelornivå. Arbeidserfaring innen IKT-ledelse de siste 5 år kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Erfaring med endringsledelse
 • Ønskelig med erfaring innen fjernledelse
 • Erfaring med budsjett- og resultatansvar
 • God forståelse for serviceorientert og operativ IKT ledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.     
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og NATO CONFIDENTIAL og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og NATO CONFIDENTIAL og autoriseres før tiltredelse. Les mer her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Personlige egenskaper

 • God til å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere
 • Selvstendig, resultatorientert og  beslutningsdyktig 
 • Tenker strategisk og helhetlig på vegne av hele virksomheten
 • Løsning og endringsorientert
 • Evne til samhandling og teambygging
 • Stor arbeidskapasitet, strukturert og med gjennomføringsevne

Vi ønsker en distriktssjef som

 • Er samfunnsengasjert med evne til å se flere perspektiv
 • Bidrar til å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Søker læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Bidrar til en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback, som en naturlig del av arbeidsdagen

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver  
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Stillingen avlønnes som 1054 kontorsjef i lønnsspennet kr. 650 000 - 720 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.        

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på
denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i 12 de politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Allehelgens gate 6, 5016 Bergen
Bransje
IT,
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
IT drift og vedlikehold / IT-support,
Ledelse,
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering

Nøkkelord

ledelse, fjernledelse, endringsledelse, IKT

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Per Olav Ravlo
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
488 82 481
Følg firma
1055 følger dette firmaet

Allehelgens gate 6, 5016 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 213149723
Sist endret 19. apr. 2021 14:28

Rapporter annonse