Utløpt

Leiar nasjonale legemiddelberedskapslager

Arbeidsgiver
Sjukehusapoteka Vest
Stillingstittel
Leiar nasjonale legemiddelberedskapslager
Frist
25.04.2021
Ansettelsesform
Fast

Helse Vest og Sjukehusapoteka Vest ivaretek oppgåve med å bygge opp nasjonale legemiddelberedskapslager for primær- og spesialisthelsetenesta. Nasjonale legemiddelberedskapslager er eit viktig tiltak for å sikre tilgang på viktige legemiddel i Norge. Samla verdi for ferdig oppbygd lager er på 1,6 mrdNOK. Vidareutvikling og permanent organisering av nasjonale legemiddelberedskapslager vil skje i nært samarbeid med regionhelseføretaka, dei andre sjukehusføretaka og Helsedirektoratet.

Stilling som leiar for nasjonale legemiddelberedskapslager er lagt til fagavdelinga/føretaksadministrasjonen i Sjukehusapoteka Vest i Bergen, og rapporterar til fagdirektør i Sjukehusapoteka Vest. Stillinga vil og vere del av sjukehusapotekføretaka sin felles grossistadministrasjon (GA) frå 1.1.2022.

Arbeidsoppgåver

 • Leie og koordinere arbeid med oppbygging og forvalting av nasjonale legemiddelberedskapslager, og overføre aktuelle oppgåver frå prosjekt til permanent organisering
 • Ta aktivt del i arbeid med oppbygging og forvalting av lager
 • Nært samarbeid med sjukehusapotekføretaka sin grossistadministrasjon om samordning av alle legemiddelberedskapslager for spesialisthelsetenesta
 • Nært samarbeid med Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, om innkjøp av legemidler til beredskapslager for spesialisthelsetenesta
 • Oppfølging av avtaler om beredskapslagring med legemiddelgrossistane
 • Forankre samansetting og oppbygging av beredskapslager hos interesseparter
 • Sakshandsaming for prosjektstyre og føretaksleiing
 • Andre arbeidsoppgåver kan tilfalla ved behov

Kvalifikasjonar

 • Vi ønskjer deg som er farmasøyt og har leiarerfaring
 • Erfaring med grossistverksemd og/eller legemiddelberedskap, lagerhald og distribusjon av legemiddel til profesjonelle sluttbrukarar
 • Erfaring frå prosjekt- og avtalearbeid er ønskjeleg
 • God IKT-kompetanse og systemforståing
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Interesse for og ønskje om å utvikle eigne leiareigenskapar

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • Systematisk, strukturert og løysingsorientert
 • Du er analytisk og kan gjere gode vurderingar for å finne løysing på komplekse oppgåver 
 • Fleksibilitet til å kunne gå inn i nye arbeidsoppgåver
 • Initiativrik, sjølvstendig og bidreg til eit positiv arbeidsmiljø
 • Du er framoverlent og taklar høgt arbeidstempo i periodar
 • Personlege eigenskapar vil bli lagt vekt på ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Ei utfordrande og spanande stilling med fagleg leiarskap for teamet
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Føretaksadministrasjonen held til i moderne lokale i Møllendalsbakken 9 og har eit godt og uformelt arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale og god pensjons og forsikringsordning

Om arbeidsgiveren

Sjukehusapoteka Vest (SAV) er eit helseføretak i Helse Vest med om lag 300 tilsette som leverer legemiddel, apotekvarer og farmasifaglege tenester til spesialisthelsetenesta på Vestlandet. Omsetning er på vel 1,2 milliardar kroner. Føretaket har administrasjon i Bergen, og driv sjukehusapotek i Førde, Bergen, Haugesund og Stavanger. Sjukehusapoteka Vest satsar på nye teknologiske løysingar og på tenester som bidreg til auka pasienttryggleik, betra kvalitet og meir effektive tenester i sjukehusa.


Sjukehusapoteka Vest HF skal så langt råd er avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta. Sjå nettsida vår for meir informasjon www.sjukehusapoteka-vest.no

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen
Bransje
Farmasi og legemiddel,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Farmasøyt

Nøkkelord

Farmasi, Ledelse, Logistikk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Christer B Frantzen
Stillingstittel
Fagdirektør
Telefon
996 42 588
Kontaktperson
Ina Ottesen
Stillingstittel
Rådgjevar
Telefon
412 83 497
Følg firma
127 følger dette firmaet

Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 213033628
Sist endret 30. mar. 2021 12:02

Rapporter annonse