Utløpt

Instituttledere ved NHHs seks institutter

Arbeidsgiver
Norges Handelshøyskole (NHH)
Stillingstittel
Instituttledere
Frist
18.04.2021
Ansettelsesform
Engasjement
Om stillingene og NHH

Instituttledere ved NHHs seks institutter:

 • Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Institutt for finans
 • Institutt for foretaksøkonomi
 • Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Institutt for samfunnsøkonomi
 • Institutt for strategi og ledelse

For informasjon om de forskjellige instituttene se  https://www.nhh.no/forskning/forskningsorganisasjon/ (http://For informasjon om de forskjellige instituttene se  https://www.nhh.no/forskning/forskningsorganisasjon/)

NHH søker etter instituttledere ved høyskolens seks institutter for åremålet 01.08.2021 til 31.07.2025, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fireårsperioder etter offentlig utlysning.

NHH har ambisjon om å være en ledende internasjonal handelshøyskole og en attraktiv arbeidsplass for fremragende forskere. Det settes høye krav til forskning og undervisning så vel som til formidlingsaktiviteter og annen interaksjon med samfunns- og næringsliv.

Instituttleder er instituttets daglige leder, herunder leder av instituttstyret, og skal lede og arbeide aktivt for å utvikle virksomheten ved instituttet i tråd med NHHs strategi. Instituttleders funksjon er regulert av Mandat for instituttledere ved NHH og Instituttordningen og mandat for instituttstyrene ved NHH. Instituttleder vil ha en egen instituttadministrasjon.

Instituttlederne inngår i NHHs faglige ledelse og møter i tilhørende ledergrupper og utvalg. Instituttlederne rapporterer til rektor.

Instituttleders administrative funksjon er normert til 60% av en full stilling. De resterende 40% av stillingen allokeres til egen faglig virksomhet.


Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver for instituttleder inkluderer ansvar for å 

 • lede og utvikle virksomheten ved instituttet i tråd med NHH sin strategi
 • utøve personalansvaret for medarbeiderne ved instituttet
 • lede instituttstyrets arbeid
 • lede instituttets rekrutteringsarbeid, herunder arbeide aktivt i tråd med NHHs målsetninger for kjønnsbalanse i fagstaben
 • sørge for økonomistyring og ressursdisponering i tråd med rammer og regelverk
 • påse at instituttet har effektive styrings- og kontrollsystemer
 • bidra til NHHs strategiske arbeid
 • arbeide for en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima på instituttet så vel som i hele organisasjonen

Kvalifikasjonskrav

Instituttledere ved NHH må ha legitimitet i fagmiljøene, gode lederegenskaper og samarbeidsevner samt en allmenn egnethet med hensyn til arbeidsoppgavene slik det kommer til uttrykk i mandatet til instituttledere ved NHH. Dette inkluderer evnen til strategisk tenking samt forståelse av og entusiasme for instituttets bidrag til NHHs strategiske mål.

Vi søker etter instituttledere med

 • faglig førstekompetanse, normalt på et felt som faller innenfor det aktuelle instituttets fagområde
 • solid forståelse for aktiviteten ved det aktuelle instituttet og på NHH - eller ved tilsvarende institutter (eller faglige enheter) og institusjoner
 • gode lederegenskaper og godt kjennskap til instituttledelse
 • evne til å sette mål og arbeide strategisk
 • sterke kommunikasjonsferdigheter
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Vi søker etter instituttledere som

 • stimulerer til gode resultater og et godt arbeidsmiljø
 • setter retning og skaper oppslutning om felles mål og verdier
 • har en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid og medvirkning 
 • er handlingsorienterte og har stor gjennomføringsevne
 • har solid rolleforståelse 

NHH tilbyr
 • en utfordrende og utviklende stilling
 • et godt fagmiljø med høy kompetanse og ambisiøse medarbeidere
 • et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • inkluderende arbeidsliv
 • gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse (www.spk.no (http://www.nhh.no))
 • velferdsgoder som subsidiert trening hos Sammen, trening i arbeidstiden, bedriftshytte og gratis parkering

 

Instituttledere blitt ansatt i en åremålsstilling over fire år, fra 01.08.2021 til 31.07.2025. Ansettelse skjer etter reglene i Universitets- og høyskoleloven. Vedtak om ansettelse foretas av NHHs styre. Lønn etter avtale.


Generell informasjon

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd. Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Øystein Thøgersen, tlf. 930 23 664, eller prorektor Gunnar Christensen, tlf. 402 23 026.

Søknadsfrist: 18.04.2021.


Om arbeidsgiveren

Norges Handelshøyskole (NHH) er en av Europas ledende handelshøyskoler. Vi er internasjonalt anerkjente for vårt forskningsmiljø, og vi utdanner fremtidens økonomer og ledere. NHH er studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Norge. Vi har om lag 3600 studenter og 450 ansatte.

På NHH arbeider vi sammen for bærekraftig verdiskapning. Høy kvalitet, solid etisk standard og innsats for felles mål preger all vår virksomhet. Høyskolens kjerneverdier engasjert, åpen og ambisiøs står sentralt for ansatte og studenter.

NHH er studiestedet og arbeidsplassen for deg som vil noe mer.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Antall stillinger
6
Sted
Helleveien 30, 5045 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Undervisning og pedagogikk / Professor/Førsteamanuensis
Følg firma
169 følger dette firmaet

Helleveien 30, 5045 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 212709450
Sist endret 27. mar. 2021 19:12

Rapporter annonse