Utløpt

Kommunikasjonsdirektør

Arbeidsgiver
Universitetet i Bergen
Stillingstittel
Kommunikasjonsdirektør
Frist
11.04.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Universitetet i Bergen
Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY (https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY)


Kommunikasjonsdirektør 

Universitetet i Bergen er eit leiande og samfunnsengasjert universitet, synleg og med påverknad nasjonalt og internasjonalt. Vi søkjer etter kommunikasjonsdirektør med ansvar for å vidareutvikle UiB som ein viktig premissleverandør i utforminga av framtidas kunnskapssamfunn.

Kommunikasjonsdirektøren får ansvar for å leie og utvikle UiBs interne og eksterne kommunikasjon og inngår i Universitetsdirektøren si leiargruppe.

Vi søkjer etter ein visjonær og strategisk direktør som skal støtte universitetsleiinga og avdelingane i kommunikasjonsfaglege spørsmål. Direktøren skal gjennom tydeleg profilering vidareutvikle UiB som ein synleg kunnskapsaktør nasjonalt og internasjonalt.


Arbeidsoppgåver:
 • Overordna ansvar for UiB sitt eksterne og interne kommunikasjonsarbeid
 • Redaktøransvar for universitetet sine eigne kanalar
 • Støtte universitetsleiinga, fakulteta og avdelingane i strategiske og kommunikasjonsfaglege spørsmål
 • Leie arbeidet med å profilere og bygge omdømmet til UiB
 • Støtte UiB sine forskings- og utdanningspolitiske merkesaker
 • Leie Kommunikasjonsavdelinga og legge til rette for kompetanseutvikling for medarbeidarane

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Mastergrad eller tilsvarande. I særskilte tilfeller kan manglende formell utdanning kompenseres ved lang og relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning.
 • Brei samfunnsinnsikt og kunnskap om offentleg sektor
 • Sterk motivasjon til å vidareutvikle UiB
 • Motiverande leiarstil med vekt på samarbeid og dialog
 • Solid erfaring med kommunikasjon som strategisk endringsverktøy
 • Dokumenterbare resultat og erfaring innan strategisk kommunikasjon
 • Erfaring med målstyring, og budsjett- og resultatansvar

Vi tilbyr:
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter nærare avtale i stilling som avdelingsdirektør (kode 1060)
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar (https://www.uib.no/foransatte/17399/velferd)

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Universitetsdirektør Robert Rastad, tlf. 416 01 787 eller assisterande universitetsdirektør Tore Tungodden tlf. 975 57 140.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her (https://www.uib.no/hr/74251/ansettelsesprosessen).


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen. Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om kommunikasjonsavdelinga her. 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Nygårdsgaten 5, 5007 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Journalist,
Ledelse,
PR og informasjon
Følg firma
689 følger dette firmaet

Nygårdsgaten 5, 5007 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 211667513
Sist endret 19. mar. 2021 12:22

Rapporter annonse