Inaktiv

Direktør styring

Arbeidsgiver
Mattilsynet
Stillingstittel
Direktør styring
Frist
30.03.2021
Ansettelsesform
Fast

Mattilsynet er i endring og rekrutterer nå ny toppledergruppe til Mattilsynets hovedkontor som sammen med administrerende direktør, regiondirektørene og hele organisasjonen skal sikre at vi fremover leverer enda bedre på vårt verdifulle samfunnsoppdrag. Målet er å bli mer brukerorientert ved å tilby bedre og flere digitale tjenester, ha bedre dialog med næringene samt ha en mer målrettet og effektiv kontroll. Vår visjon er "et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt". Som ny leder i Mattilsynet vil du ha store påvirkningsmuligheter på hvordan samfunnsoppdraget vårt løses fremover.

 

For å styrke en helhetlig ledelse av etaten er det etablert en ny avdeling som dekker områdene virksomhetsstyring, økonomi, HR og anskaffelser. Direktøren skal bidra til at Mattilsynet får en mer helhetlig, effektiv og profesjonell styringsmodell, og sikre et godt samarbeid mellom hovedkontoret og regionene. Avdelingen består av om lag 50 ansatte, fordelt på fire seksjoner: virksomhetsstyring, økonomi, HR og anskaffelser.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • overordnet ansvar for virksomhetsstyring, økonomi, HR og anskaffelser
 • bidra til helhetlig ledelse av etaten gjennom strategisk mål- og resultatstyring
 • utarbeide og følge opp innspill til statsbudsjettet, tildelingsbrevet og bidra til mål og resultatstyring med gode styringsindikatorer i samarbeid med Mattilsynets tre eierdepartementer
 • påse at det finnes styringssystemer, rutiner, kontrollfunksjoner og rapporteringssystemer som sikrer god styring, kvalitet og oppfølging av hele etaten
 • ansvar for etatsstyringsdialogen med eierdepartementene
 • overordnet ansvar for beredskap, sikkerhet og informasjonssikkerhet
 • ansvar for dialogen med Riksrevisjonen og ESA

 

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen økonomi/administrasjon
 • solid erfaring med virksomhetsstyring fra offentlig sektor, god forståelse for dynamikken mellom departement og etat
 • ledererfaring fra større, komplekse organisasjoner
 • erfaring fra større utviklings- eller omstillingsprosjekter
 • god på å forankre felles målbilde og strategi, sikre riktig eierskap i prosesser - ser og skaper handlingsrom
 • erfaring fra operative drifts- og fellestjenestemiljøer er en fordel
 • har god rolleforståelse - må kunne utvise god forståelse for Mattilsynets rolle som både direktorat, veileder, tilsynsmyndighet og klageinstans
 • gode språkkunnskaper og god fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

 • er en handlekraftig leder, tar initiativ og driver prosesser fremover
 • har en tillitsbasert lederstil - er god til å involvere og delegere og oppnår resultater gjennom andre
 • skaper gode relasjoner og nettverk, samhandler lett med andre internt og eksternt
 • er strategisk og tenker langsiktig – trigges av å realisere organisatoriske mål
 • fokuserer på brukerbehov
 • er fleksibel og utviklingsorientert, står godt i endring
 • har stor arbeidskapasitet og er ambisiøs på vegne av seg selv og organisasjonen


Vi tilbyr muligheten til å:

 • inneha en sentral lederrolle i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag hvor mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og bærekraft står i fokus
 • bli del av en nyetablert ledergruppe
 • være med i startfasen på en spennende endringsreise der man som leder har stor påvirkningskraft på videre utvikling
 • være med å bygge opp egen avdeling
 • lede et sterkt fagmiljø med høy kompetanse


I vurdering av kandidater vil personlig egnethet bli vektlagt.


Arbeidssted vil være ved ett av Mattilsynets kontorer der hovedkontoret er til stede (Oslo, Brumunddal, Bergen, Sandnes, Sortland). Det må påregnes arbeide i Oslo et par dager i uka.


For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Ole Petter Melleby i ISCO Group, tlf. 22068700.


Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.

Om arbeidsgiveren

Mattilsynet skal bidra til å sikre folk trygg mat. Vi skal også bidra til å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. Det er rundt 1300 ansatte. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Mattilsynet er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
0170 Oslo
Flere arbeidssteder
5006 Bergen,
4319 Sandnes,
2380 Brumunddal,
8400 Sortland
Bransje
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Ledelse,
Økonomi og regnskap

Nøkkelord

virksomhetsstyring, styring, kontroll, kvalitet, rapportering

Video

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ole Petter Melleby
Stillingstittel
Partner
Telefon
22 06 87 00
Følg firma
231 følger dette firmaet

0170 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 209183434
Sist endret 31. mar. 2021 00:04

Rapporter annonse