Utløpt

Et regionalt digitaliseringssamarbeid for og med kommunene i Innlandet

Arbeidsgiver
Gjøvik kommune Felles Utviklingsstab
Stillingstittel
Prosjektleder 2- årig engasjement for Digi Innlandet
Frist
18.04.2021
Ansettelsesform
Engasjement

Vi søker etter deg som ønsker en spennende utfordring, og samtidig vil bidra til at innbyggere i Innlandet får ta del i gode og trygge digitale løsninger.

Nå etablerer kommunene i Innlandet et strategisk og operativt samarbeid (Digi Innlandet) for å sikre felles kraft i digitaliseringsarbeidet. Vi vil i felleskap legge til rette for nasjonale og felleskommunale digitale løsninger, for å kunne ta dem raskt og effektivt i bruk. En viktig faktor er å bygge på kommunenes kompetanse, styrker og allerede etablerte digitaliseringssamarbeid.

Prosjektet er forankret i kommunedirektørutvalget i KS Innlandet, som ønsker at kommunene i fellesskap lykkes med digitalisering, innovasjon, og gode, likeverdige og bærekraftige tjenester til innbyggerne, uavhengig av hvor i Innlandet de bor. Gjennom samarbeid vil en også kunne dele på kompetanse og kapasitet innenfor informasjonssikkerhet og personvern, virksomhetsarkitektur, prosessledelse og gevinstrealisering.

Prosjektlederen vil ha administrativ tilknytning til Gjøvik kommune som er vertskommune for stillingen, og som har et spennende digitaliseringsmiljø med godt samarbeid med NTNU og andre ressursmiljøer. Prosjektleder skal være tilgjengelig for alle kommunene, og må være innstilt på utstrakt kontakt- og reisevirksomhet i hele Innlandet. Prosjektlederen vil også samarbeide med andre regionale digitaliseringsnettverk og KS, som har tatt grep for å styrke kommunesektorens felles innsats på digitaliseringsområdet.

Prosjektleder vil tilbys et 2 årig engasjement med mulighet for forlengelse når prosjektet går inn i neste fase. Prosjektlederen vil rapportere til en styringsgruppe som består av kommunedirektører fra kommuner og fylkeskommunen.

Arbeidsoppgaver:
 • Være pådriver for at alle kommuner har eierskap til  og nytte av vårt felles digitaliseringsnettverk Digi Innlandet.

 • Ha ansvar for porteføljestyring av regionale og nasjonale fellesprosjekter, løsninger og komponenter.

 • Sørge for effektiv etablering , koordinering og oppfølging av Digi Innlandet gjennom gode beslutningsgrunnlag, gjennomføring av prosjekter, etablering av arenaer og nettverk og gjennomføring av gode prosesser.

Kvalifikasjoner/ utdanningsnivå:

 • Relevant høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivå.

 • Erfaring fra ledelse og større prosjekt og prosesser.

 • Kunnskap om kommunesektoren.

 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

 Personlig egenskaper blir særlig vektlagt.

 Vi ønsker deg som:
 • Tar initiativ, planlegger og leverer innenfor frister.

 • Er svært god på å kommunisere og engasjere ulike målgrupper i kommunene.

 • Skaper gode relasjoner og nettverk.

 • Har god rolleforståelse.

 • Er kvalitetsbevisst, og ser helhet og sammenheng.

 Vi tilbyr:

 • Muligheten til å arbeide i et godt faglig og innovativt miljø med muligheter for sparring og støtte.

 • Mulighet for å arbeide nettverksorientert og i et tverrfaglig miljø på tvers av kommunegrenser.

 • Fleksibel arbeidstid.

 • Lønn etter avtale, og offentlig pensjonsordning.

Kontaktpersoner:
 • Rannveig Mogren, kommunedirektør Gausdal kommune og leder for arbeidsgruppen for etableringen av Digi Innlandet. Tlf. 911 98 559.

 • Marit Lium Dahlborg, assisterende rådmann Gjøvik kommune, hvor stillingen vil få administrativ tilhørighet. Tlf.  916 28 255.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Om arbeidsgiveren

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Sektor
Organisasjoner
Lederkategori
Fagleder
Sted
2810 Gjøvik
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Prosjektledelse,
Produktledelse

Nøkkelord

Prosjektledelse, digitalisering, innovasjon, bærekraftige/tjenester, høyere-utdanning-universitetsutdanning

Følg firma
124 følger dette firmaet

2810 Gjøvik

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 209087195
Sist endret 8. apr. 2021 12:31

Rapporter annonse