Utløpt

Enhetsleder

Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Stillingstittel
Enhetsleder
Frist
11.04.2021
Ansettelsesform
Fast

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten er det ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder for snarest mulig tilsetting. 

Barne- og familietjenesten (BFT) er organisert med to byomfattende enheter og fire bydelsenheter. Bydelene har ansvar for drift og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjeneste 0-20 år, habilitering/helse og omsorgstjeneste 0-18 år, PP-tjeneste 0-16 år, Barneverntjeneste 0-23 år og Familietiltak 0-18 år.

Omsorgsenheten er en byomfattende enhet som består av sju avdelinger og et stort merkantilt team. Enheten har ca. 200 svært dedikerte medarbeidere, som hver dag har som mål å forvalte samfunnsoppdraget de har blitt tildelt, ved å gjøre en meningsfull forskjell for barn og familier i sårbare situasjoner. Enhetslederstillingen gir deg mulighet til å legge til rette for at medarbeiderne når sine mål og bidrar til at barn og familier får den hjelpen og støtten de trenger. Enheten har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet, helhetlig ansvar for alle bosatte enslige mindreårige flyktninger, samt barnevernstiltakene Link og Gartnerhaugen.

Leder for Omsorgsenheten er både enhetsleder og barnevernleder. Det betyr at stillingen forutsetter en bred og solid erfaring fra barnevernsfeltet i tillegg til god lederkompetanse. Som enhetsleder har du ansvar for å videreutvikle og lede en enhet i endring i omstilling. Du har ikke bare strategisk ansvar for å planlegge endringer, men skal være en aktiv samarbeidspartner og leder for enheten gjennom endringene. Du får muligheten til å videreutvikle en kultur som skal preges av åpenhet og nytenkning, der man har mot til å løse oppgavene sine på nye måter, og der man er nysgjerrig og ikke låser seg til bestemte løsninger på utfordringene man står overfor.

For å lykkes i rollen bør du være en person som gjør handling og får resultater. Du skaffer deg raskt et overblikk over hvilke muligheter og begrensinger ulike alternativer innebærer og omsetter dem i konkrete planer for handling. Du vil ha struktur, liker å ta avgjørelser, og organiserer deg selv og andre gjennom gode systemer. Som person har du evnen til å bygge tillitsbaserte relasjoner til mennesker, du forstår de ansatte og får de med deg i viktige endringer.

Våre enhetsledere er nøkkelpersoner og utgjør sammen med oppvekst- og utdanningsdirektør og kommunalsjefer et spennende og allsidig lederfellesskap. Lokalt på enheten vil leder ha et eget lederteam med syv avdelingsledere, to fagutviklere og administrasjonskoordinator.

Strategi for sterke barnefellesskap, stein-saks-papir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet. I tillegg kommer barnevernstrategien med tilhørende handlingsplan. Den som ansettes må arbeide i tråd med disse strategienes kunnskapsgrunnlag.

Enhetsleder inngår fireårig enhetsavtale og rapporterer til kommunalsjef for barne- og familietjenesten. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede, motivere og følge opp ledere og ansatte i tråd med Trondheim kommunes visjon, mål og strategier. Herunder iverksette og implementere kommunens strategier i enheten.  
 • Lede og styre prosesser i forbindelse med omstilling- og endringsprosesser i enheten.
 • Bidra og legge til rette for at enheten samarbeider på tvers av enheter og sektorer, slik at barn og unge sikres et helhetlig og samordnet tjenestetilbud med utgangspunkt i den enkeltes behov og god brukermedvirkning.
 • Sikre god økonomistyring innenfor vedtatte budsjettrammer.
 • Bidra til god samhandling og gode relasjoner til andre ledere i kommunen og andre relevante etater   

Kvalifikasjoner

 • Krav om minimum treårig høyskole med helse- eller sosialfag samt solid kompetanse/erfaring fra barnevernsfeltet.
 • Kunnskap og forståelse for tverrfaglig samarbeid og helhetstenkning innen oppvekstfeltet.
 • Dokumentert ledererfaring med gode resultat knyttet til tjenestekvalitet, personalarbeid og økonomistyring.
 • Ledererfaring fra utviklings- og omstillingsprosesser.
 • Ønskelig med lederutdanning.  

Personlige egenskaper

 • Du må være en synlig leder som har evne til å arbeide selvstendig, systematisk og effektivt - også under press.
 • Du er tillitsskapende og har god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner.
 • En smule humoristisk sans er ikke av veien.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Lederutviklingsprogram. 
 • Ledernettverk på tvers av enhetene i barne- og familietjenesten.
 • Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester.  
 • Stor selvstendig myndighet og innflytelse i jobben og strategiske diskusjoner.  
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler. 

Om arbeidsgiveren

Åpen – kompetent – modigTrondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

barnevern, omsorg

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hanne Haug Fremo
Stillingstittel
Seniorrådgiver - Avantas
Telefon
982 12 455
Kontaktperson
Annika Björnström
Stillingstittel
Kommunalsjef BFT
Telefon
938 22 211
Kontaktperson
Paal Terje Wiig
Stillingstittel
Rådgiver
Telefon
958 28 731
Følg firma
884 følger dette firmaet

Vestre Rosten 81, 7075 Tiller

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 208960202
Sist endret 15. mar. 2021 09:16

Rapporter annonse