Utløpt

Leder for Anleggsseksjonen i NVE 

Arbeidsgiver
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Stillingstittel
Ledig stilling nr. 15/2021 - Anlegg
Frist
09.03.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Hovedmålene for Skred- og vassdragsavdelingen er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko, samt å bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. En viktig del av vårt arbeid er å redusere konsekvensene av flom- og skredhendelser gjennom forebygging, overvåking, varsling, rådgivning og sikring.
 
Vi søker nå leder for seksjon Anlegg i Skred- og vassdragsavdelingen, som skal bidra til sikker, effektiv og kvalitetsmessig god utførelse av anleggene. Seksjonen vil ha inntil 25 personer fordelt rundt i landet. Stillingen vil ha personal-, fag- og økonomiansvar og inngår i avdelingens ledergruppe. Det forutsettes et utstrakt samarbeid mellom de ulike regionkontorene og seksjonen for sikring i avdelingen. Som ansvarlig for NVE Anlegg har du også ansvaret for en god lærlingeordning og å sikre utstrakt samarbeid med entreprenørbransjen. Kontorsted kan være på hovedkontoret i Oslo eller på et av våre 5 regionkontorer i Narvik, Trondheim, Hamar, Tønsberg eller Førde. En del reiseaktivitet må påregnes.
 
Anleggsseksjonen skal være en profesjonell entreprenør og utføre sikringstiltak innenfor flom og skred. Seksjonen skal bidra til å utvikle nye måter å sikre på og være spesialist i sikringstiltak innenfor NVE sitt ansvarsområde på flom og skred. Anleggsseksjonen utgjør en viktig ressurs i beredskapssituasjoner.

Seksjonens arbeidsoppgaver

 • Utføre relevante kompetansebyggende sikringstiltak.
 • Stille ressurser til disposisjon for kurs- og kompetansehevingstiltak som forvaltningen tilbyr eksterne konsulenter og entreprenører.
 • Bistå med rådgivning og anleggsutførelse under og etter beredskapshendelser.
 • Utvikle samspillet med andre fagmiljøer i virksomheten
 • Påse at lærlingene i seksjonen får god faglig utvikling og veiledning
 • Bygge og videreutvikle seksjonens kvalitetssystem

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra fagskole ev. høgskole på bachelor-/masternivå innen tekniske fag. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med lang praktisk erfaring
 • Erfaring fra anleggsledelse innen BA-næringen
 • Ledererfaring
 • Gjerne erfaring fra, eller god kjennskap til, offentlig forvalting
 • Erfaring fra prosjektledelse og økonomistyring
 • Gjerne erfaring med fjernledelse
 • Kunnskap om og erfaring med HMS/SJA arbeid
 • Evne til å kommunisere og samhandle godt internt
 • Evne til å lede i en organisasjon i utvikling og endring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er åpen og initiativrik
 • Du er strukturert, samlende og tenker helhetlig
 • Du er handlekraftig, resultatbevisst og god til å ta avgjørelser
 • Du er samarbeidsorientert, har stor arbeidskapasitet og evne til å prioritere
 • Du liker å lede andre i en kunnskapsbedrift på en empatisk og inkluderende måte

Det blir tillagt betydelig vekt at søkeren er personlig egnet.

Vi tilbyr

 • Et sterkt og aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere, samt varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Årslønn innenfor spennet kr 720 000 - 950 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.    Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).  

Om arbeidsgiverenNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Direktoratet skal sikre en effektiv og miljømessig forsvarlig produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi, og påse en god forsyningssikkerhet. NVE skal bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare og bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Internasjonalt utviklingssamarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid er også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik, til sammen 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.


NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og overvann er eksempler på dette. NVE har nettopp gjennomført en organisasjonsendring som blant annet vektlegger og legger til rette for sterke og dynamiske fagmiljøer. Som en følge av dette rekrutterer vi nå flere lederstillinger i Skred- og vassdragsavdelingen.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Middelthuns gate 29, 0368 Oslo
Flere arbeidssteder
8514 Narvik,
7030 Trondheim,
6800 Førde,
2307 Hamar
Bransje
Bygg og anlegg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Ingeniør / Bygge- og anleggsteknikk,
Ledelse

Nøkkelord

leder, anlegg

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Brigt Samdal
Stillingstittel
Direktør Skred- og vassdragsavdelingen
Telefon
907 48 238
Kontaktperson
Kathrine Berg Nilsen
Stillingstittel
HR-kontakt
Telefon
413 32 165
Følg firma
835 følger dette firmaet

Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 208182710
Sist endret 8. mar. 2021 09:37

Rapporter annonse